کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: احتراق

قافیه ها: 102 نتایج

افتراق، استراق، چلچراغ، استغراق، استفراغ، استرزاق، اختناق، استحقاق، استنطاق، استنشاق، انشقاق، اشتقاق، ارتزاق، اتفاق، انطباق، باجناق، اشتیاق، طمطراق، بداخلاق، قرمساق، سردماغ، قراباغ، پورصباغ، چهارتاق، آغبلاغ، مالایطاق، قلچماق، نامشتاق، آبداغ

بچاق، الساق، فراق، عراق، چراغ، اغراق، اشراق، اطراق، تریاق، ارفاق، دیلاق، اطلاق، قشلاق، الصاق، الحاق، شلتاق، ابلاغ، احقاق، انفاق، اسحاق، مزاق، وفاق، نفاق، مصداق، وثاق، صباغ، دباغ، سیاق، ییلاق، میثاق، براق، سراغ، فراغ، اوراق، برّاق، ارزاق، چلاق، چخماق، طلاق، شلاق، خلاق، کلاغ، الاغ، اخلاق، باتلاق، جناق، چماق، سماق، قنداق، محاقبیشتر...

راغ، فراق، آق، شلاق، لاغ، سماق، نفاق، ماغ، واق، زاغ، چاق، فاق، ساق، داغ، باغ، طاق، تاق

بالاتفاق، پراشتیاق، پرطمطراق، ابواسحاق، اتراق، شوربلاغ

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

اشتباه، التماس، انتظار، گرفتار، استقلال، نمیاد، اعتماد، فرستاد، انتخاب، آشنا، عاشقا، آسمان، عاشقان، دبستان، تابستان، دنیام، نشناخت، روزگار، خاطرات، پریا، لیلا، قدیما، پیدا، شیدا، دلیران، پریشان، نمیخوام، بیخیال، نمیخوای، نمیخواد، خوشا، ناقلا، مبتلا، خدایا، آدما، تماشا، بخدا، نگران، بگردان، قهرمانبیشتر...

خوام، چرا، پیدا، نگاه، صدا، چشمام، چشام، احساس، انگار، کنار، هزار، بذار، میاد، چشمات، چشات، نگات، بیا، اینجا، میخوام، خیال، میخوای، میخواد، لااقل، الاغه، صداقت، مرا، دریا، فردا، دنیا، حالا، بالا، تنها، رها، اما، کجا، هوا، روزا، خدا، جدا، شبابیشتر...

ناقص، لاقل، مراقب، مناقب، حماقت، صداقت، را، چرا، یا، لا، خدا، ماه، ها، ما، وا، کجا، جا، صدا، با، پا، تا، از، ناز، باز، دارم، جانم، آن، جان، ام، هام، تمام، آدم، اشک، باش، کاش، است، یار، کنار، بار، کاربیشتر...

علیرضا، نکنیا، جداییا، آهنگساز، کودکستان، افغانستان، فریادتان، تازگیا، خیلیا، اقاقیا، عندلیبان، برنمیام، تنهاییام، ناشکیباست، دلتنگیات، برادرها، آرزوها، آسمونا، مهربونا، خیابونا، ناخداها، قایقرانها، بلاروسا، آهنگران، روزگاران، امیدواران، آرزوهام، آسمونهاست، توجهات، آرزوهاتبیشتر...

برگزیدگان، اقیانوسها، مسلمانان، نوبهاران، جوهریان، پرستندگان، فرومایگان، اشتباهات، خاطرخواهات، متعلقات، متفرقات، متفرعات، دیوونگیاشم، آذربایجان، دیوونگیات، مهربونیات، وااسفاها، آوازینان، ملاممدجان، پیوستگانبیشتر...

معتمدآریا، باخندهات، متوکلیان، نعلبندیان، ناشنوایان، جواهرنشان، نظردهندگان، دستوردهندگان، اعتباردهندگان، فریبندگان، شکافندگان، پناهندگان، مقررشدگان، باورمندان، استعمارشدگان، برانگیزانندگان، واردشوندگان، فروگذاردگان، غیرسازندگان، نخلبندیانبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: