کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: است (aast), است (est)

قافیه ها برای: است (ast)

قافیه ها: 116 نتایج

هست، رست، خست، مست، جست، شصت، شست، بسط، دست، بست، کست، پست

رواست، فهرست، طلاست، مهرست، برست، نرست، حرفاست، چشمست، ایناست، نجست، رضاست، بازجست، آزبست، ببست، نبست، صداست، خداست، اداست، پادکست، پابست، تکست، کوتاست، پیوست، سرمست، خرمست، پرست، سردست، تردست، دربست، دوردست، زیردست، بایست، الست، فایدست، بالادست، آبخست، داربست، بنبست، بنشست، زندست، کنست، تنگدست، همدست، اینست، بجست، روزست، بشکست، نشست، دفعست، سگدستبیشتر...

خاطرست، زبردست، سرپرست، ناشایست، کشندست، پرندست، بهونست، دیوونست، گرفتست، فایدست، فرودست، نبودست، غریبست، ورشکست، فرداست، بپیوست، نپیوست، بپرست، نپرست، مپرست، زرپرست، گاوپرست، نژادپرست، کارست، ستارست، بخارست، دیواربست، بدمست، آدماست، عاشقاست، بازبجست، خورنشست، ننشست، کاربست، تیکست، نشکست، میشکست، بوداپست

خدایاست، مهرپرست، ظاهرپرست، ایزدپرست، خورشیدپرست، دنیاپرست، خداپرست، هواپرست، یکتاپرست، ایرانپرست، پیکارپرست، شیواپرست، زیباپرست، فرونشست، درازنشست

محمدپرست

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

هس، خس، مس، گس، بَس، دس، بس، بحث، کس، پس، پَس، هشت، نشت، گشت، دشت، تشت، هفت، رفت، نفت، زفت، جفت، چفت، شفت، تفت، وقط، وقت، ربط، خبط، ضبط، ثبت، شط، امت، سمت، لخت، رخت، سخت، بخت، تخت، قهرت، فرطبیشتر...

دیگس، هرخس، بیلکس، دارس، فایدس، دونس، هفتس، بکس، گوپس، میکس، چیپس، محبس، مبحث، ملخص، کروس، دیررس، مدرس، برس، ملوث، مخلص، هرکس، ملس، غلس، مرس، خرس، جرس، دسترس، ارس، سرخس، تخس، ملبس، تیررس، اخص، اطلس، دادرس، خنس، شمس، اونکس، انفس، اقدسبیشتر...

مستحدث، نورس، مستخلص، مرخص، توهرکس، مقرنس، صدارس، قومس، ملتمس، منبعث، پرهوس، وابستس، مقدس، مقتبس، خرمگس، نگاهت، کنارت، خیالت، برتنت، رفتنت، دیدنت، حقیقت، درست، بلاست، محبت، پیرس، نایلکس، دردسترس، دوبلکس، آندلس، ریلکس، سربازرس، فریادرس، لورنس، هاینس، نانجس، والشمس، کریسمس، سروانتس، فرانتسبیشتر...

متشخص، خرمقدس، پورمقدس، نامقدس، تلفکس، دلتنگت، حسرتت، قربونت، ابرویت، فرمانت، الماست، منتظرت، برادرت، روبرویت، رهگذارت، انتظارت، گرفتارت، خوندنت، آوردنت، ببوسمت، رسیدنت، ببینمت، بینمت، ندیدنت، میبینمت، ندارمت، پیراهنت، میخواهمت، دیگرونت، استقامتبیشتر...

تولدت، آرامشت، رقصیدنت، دلواپست، لیاقتت، باغبونت، بشکافت، احساساتت، بدمعاشرت، عصبانیت، دلبریهایت، گرونت، میپرستمت، آشیونت، بوسیدمت، خوانیمت، بگذاشتمت، بسپارمت، نمیذارمت، باخودتبیشتر...

فراواقعیت، خدانگهدارت، انترتینمنت، نوبهارانت، گوهردشت، آریامنش، نامیدند، بشکافند، فرونگذاردند، بازنگذاردند، بپناهاندند، نپناهاندند، بازنماندند، بازننهادند، بازننمایاندند، کمالوند، بازننمایانند، بازننمایاند، زبونیاتون، امیرالمومنینبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: