کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: استخاره

قافیه ها: 212 نتایج

استعاره، استطاله، استحاله، باحاله، استفاضه، استحاضه، استغاثه، خانواده، استفاده، مشفقانه، مخلصانه، مزورانه، نستانده، مالکانه، حاکمانه، عالمانه، ظالمانه، جاهلانه، عاقلانه، غافلانه، عادلانه، عاشقانه، صادقانه، عارفانه، خالصانه، عاجزانه، ماهرانه، آمرانه، کافرانه، شاعرانه، جابرانه، جاودانه، زاهدانه، شاگردانه، عابدانه، صاحبخانه، کاذبانه، بازستانده، پرافاده، غریبانهبیشتر...

میخواره، اماره، اشاره، هزاره، ازاره، پنداره، اداره، اجاره، ستاره، غباره، ششماهه، بداهه، اشاعه، اماله، اقاله، اطاله، رساله، ازاله، احاله، پرچانه، پیمانه، بیعانه، نشانه، ویرانه، بهدانه، رندانه، میخانه، گلخانه، ستانه، عمامه، اقامه، ادامه، نشانده، ستانده، افاضه، زهازه، جنازه، کتابچه، اضافه، شکافته، افاده، اراده، دلداده، ستاده، همخوابه، خطابه، بذاته، بیکاره، بیچاره، دیوارهبیشتر...

فایزه، یاره، کاره، پاره، واره، شاره، باره، آره، شارح، ابره، تازه، باشه، کره، پره، سره، دره، تره، بره، صخره، جمره، شماره، نعره، طفره، شفره، بصره، حشره، کسره، سکره، قطره، همه، لحظه، خنده، خسته، ترعه، خوره، سخره، زهره، بهره، نمره، عمره، زمره، خمره، نقره، زوره، دوره، حجره، سفره، حفره، مفرح، شدهبیشتر...

اه، له، نه، مه، زه، جه، چه، سه، ده، به، که، ته

معتدلانه، ناعاقلانه، دانشمندانه، خردمندانه، بیطرفانه، داوطلبانه، فروتنانه، برادرانه، وزارتخانه، تجارتخانه، درستکارانه، موشکافانه، طرفدارانه، تقاضانامه، صادرکننده، خبردهنده، بلافاصله، باملاحظه، ناپسندیده، سرتراشیده، دخترخاله، موضعگیرانه، غافلگیرانه، ایرادگیرانه، آسانگیرانه، بشردوستانه، جداسرانه، گرانسرانه، برادرخوانده، ابوقراضهبیشتر...

آبرومندانه، ترددکننده، صعودکننده، تظاهرکننده، منتشرکننده، منزجرکننده، تفسیرکننده، تسخیرکننده، تاییدکننده، مساعدکننده، ابرازکننده، انکارکننده، تکرارکننده، اصرارکننده، متقاعدکننده، مهارکننده، گفتگوکننده، وانمودکننده، آرزوکننده، ناامیدکننده، استوارکننده، واگذارکننده، احترازکننده، اتخاذکننده، انتقادکننده، اتکاکننده، برقرارکننده، امیدوارکننده، پدیدارکننده، تقاضاکنندهبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

خانواده، صمیمانه، حریصانه، درویشانه، دلیرانه، حقیرانه، صوفیانه، عامیانه، سالیانه، آشیانه، تازیانه، ادیبانه، بدقیافه، امیرزاده، جگرپاره، سرمقاله، استوانه، هندوانه، انگشتانه، دخترانه، خردمندانه، دشمنانه، حرمخانه، بدبختانه، برگردانده، احمقانه، مادرانه، صبورانه، صندوقخانه، داروخانهبیشتر...

سیاهه، بیراهه، پیاله، میانه، بیگانه، دیوانه، پیاده، زیاده، ایستاده، رخساره، دوباره، خمپاره، همواره، سواره، بهاره، کناره، شراره، ستاره، گوشواره، آواره، مچاله، زباله، آلاله، انداخته، دردانه، بتخانه، تپانچه، هرآنچه، پروانه، روانه، بهانه، زمانه، فسانه، ترانه، دندانه، مستانه، شبانه، زبانه، هنگامه، برنامهبیشتر...

ناله، لاله، ساله، شاخه، شانه، خانه، نامه، مانده، باغچه، ساده، داده، باده، مرزه، کرده، پرده، زرده، برده، خرابه، دله، حلقه، سخته، تنگه، کنه، صحنه، بنده، سبزه، دفعه، هفته، رفته، دسته، بسته، زده، شبه، خورده، مرده، شعله، گفته، کوله، گونه، روزهبیشتر...

سحر، ذهن، ملح، منه، فقه، فصح، هفته، ربح، ذبح، شبه، یه، مه، ز، چه، شه، سه، به، که، عطر، مثل، مهر، سر، پر، هله، ول، دله، گل، دل، فکر، غیر، سیر، دیر، بین، حیف، هی، نی، می، کی، پی، سفربیشتر...

موشکافانه، طرفدارانه، ریزپردازنده، فرزندخوانده، استقراریافته، انعقادیافته، غیرمشابه، محدودکننده، برخوردکننده، نقدکننده، خبرکننده، مسدودکننده، تشدیدکننده، تجدیدکننده، اظهارکننده، ارشادکننده، احیاکننده، خطاکننده، دیدارکننده، ایرادکنندهبیشتر...

نوبهارانت، قدرتمندانه، غیرتمندانه، سخاوتمندانه، شرافتمندانه، نیرومندانه، ثروتمندانه، نیازمندانه، آزادمنشانه، خاطرخواتم، خدانگهدارت، تماشاکننده، فشارآورنده، قرارگرفتن، مهمانومه، چشمانومه، باروونه، نازنینه، دلتنگیامه، متولدشدهبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: