کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: استفاده (estefaadeye)

قافیه ها: 215 نتایج

یه، له، قبر، هه، مه، زِ، ز، چه، شه، سه، دِ، ده، به، ب، که

بیه، شینه، شیده، سیده، دیکه، خرسک، ولله، طلحه، جنه، هنده، چمبه، چهچه، زشته، یکه، نیه، هویه، حلیه، وریه، همیه، پی، مِی، کیه، چیه، گریه، بنیه، جزیه، هدیه، فدیه، تکیه، دل، عشق، دیگه، تی، کوی، هوی، موی، قوی، سوی، روی، جوی، توی، بوی، مویه، رویه، تویه، بویه، پای، های، مای، لایبیشتر...

پاکی، واسهی، جاری، ناجی، آبی، ماهیه، راهیه، ثانیه، عالیه، سالیه، خالیه، حالیه، کافیه، قافیه، حاشیه، بازیه، کاریه، جاریه، بادیه، آبیه، مایه، سایه، واژه، شانه، دانه، خانه، خامه، جامه، ناله، لاله، ساقه، کاسه، تازه، بازه، چاره، جاده، باده، شاخه، قافله، فاصله، خاطره، حاضره، عاقل، حاصل، ساحل، قابل، خاطر، آینه، آدمه، سالمبیشتر...

اسلامی، معماری، تکراریه، پیاله، ستاره، نشانده، دلداده، چشایه، بخاطر، ستایش، دلواپس، کنارته، سیگاریه، بیداریه، شیرازه، دیوارشه، دوراهیه، توخالیه، گدازه، جوانی، تمامی، تلافی، نقاشی، حوالیه، سرمایه، سراچه، بهانه، افسانه، ترانه، مستانه، علاقه، اندازه، العاده، شهزاده، طوفانیه، آبادی، باحالیه، آزادیه، آبادیه، آفتابیهبیشتر...

اتفاقه، اشتباهت، ننشانده، نژاداسلامی، سرونازه، روبراهه، آشنایه، خاطراته، پریزاده، همزیانه، خیرآبادی، زیدآبادی، زرآبادی، فخرآبادی، فجرآبادی، برآبادی، مجدآبادی، بهارانه، نهانخانه، نورآبادی، سورآبادی، بیدآبادی، دارآبادی، ناآماده، بنهاده، طرفداره، ننهاده، سرنهاده، برنهاده، وانهادهبیشتر...

پراستفاده، فرونشانده، آدمیزاده، مجیدآبادی، محمدقاسم، متصوفه، بیابانگردی، پریشونیه، غبارگرفته، قرارگرفته، آمارگرفته، خودشکوفایی، افتخارآمیز، قرارگرفتن، چشمانومه، قدرتمندانه، غیرتمندانه، هدفمندانه، سخاوتمندانه، شرافتمندانه، نیرومندانه، ثروتمندانه، آسودمندانه، توانمندانه، نیازمندانه، آزادمنشانه، ماجراجویانه، متولدشده، تذکردهنده، دستوردهندهبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

منه، سحر، له، نه، مه، چه، سه، ده، به، که، ته، هفته، شبه، عطر، مثل، مهر، ور، سر، پر، هله، ول، دله، گل، دل، فکر، شکل، غیر، سیر، دیر، زین، بین، حیف، هی، نی، می، دی، کی، پی، سفر، قدربیشتر...

مثل، فکر، چشم، قصه، حس، دلت، بهت، زیر، میشه، پیش، توی، جای، گل، پر، دور، حرف، شهر، سر، درد، قلب، داره، آخه، مال، حال، یار، بار، همه، غم، خونه، جون، راه، جان، بعد، لحظه، روز، پشت، دست، واسه، شده، خودبیشتر...

عاشق، خاطره، عاشقت، لحظه، خنده، دوری، خونه، گوشه، قصه، سینه، دیده، بین، عزیز، نمیشه، همیشه، آتیش، خورشید، دنیای، چشمای، صدای، هوای، برای، دستای، روزای، دختر، آخر، دوباره، دنبال، ستاره، خیال، کنار، نداره، بهار، مردم، رفتن، بودن، دیدن، آهنگ، آدم، بدونبیشتر...

هلاکه، آرامش، دلتنگی، آینده، آمده، وابسته، مثله، منتظر، مقصرم، بهونه، زمونه، دیوونه، بارونی، فرشته، گریزه، کلیده، سرنوشته، نازنین، محتاجیم، میذاریم، آرزوی، انتظار، روزگار، واکردنه، شکستن، وجودمه، ایمونمه، شنیدنه، آتیشمه، عاشقونهبیشتر...

انفجارم، کلماتم، ماجرایم، سلامتی، نداشتنه، متنفرم، فراموشی، نمیفهمیه، زیباترین، همیشگیم، مهربونیم، تماشاییست، آرزوهای، انگیزتره، امپراطوره، روبرومه، بلرزونه، قرارمونه، سرنگران، آرزوهامهبیشتر...

آدمیزادم، رهسپاریم، خیابوناییم، انگیزاندیم، پناهاندیم، غریبونه، مهمانومه، باروونه، نازنینه، دلتنگیامه، عادتمونه، بزرگمونه، دنبالمونه، کنارمونه، بالاسرمونه، نگاهتنگاه، امیددهنده، دردسردهنده، نویددهنده، انتشاردهندهبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: