کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: ام (aam), ام (om)

قافیه ها برای: ام (em)

قافیه ها: 203 نتایج

هم، چم، بم

لهم، زوم، گیم، زیم، چاهم، شاهم، تخمم، شینم، حلقم، پویم، گولم، پولم، زورم، شیرم، لالم، پارم، خارم، منگم، رحمم، چندم، پندم، مونم، تونم، آنم، جامم، شوقم، ساقم، گزدم، محضم، تیزم، تازم، جستم، کوچم، کیستم، پاچم، خاصم، گاهشم، جاشم، یاسم، یافتم، عودم، دودم، تابم، رپم، خاکم، اهم، مهم، بهم، رحم، آهمبیشتر...

کونوم، افتیم، ییم، اویم، مونیم، ایستیم، حاشیم، پاتیم، قایم، لیرام، دلُم، شنوم، جونوم، پیچم، سیبم، موجم، حفظم، رگم، تهم، فصلم، غرقم، سقفم، ضعفم، وضعم، عکسم، درسم، قدرم، تلخم، سمتم، کوبم، تیغم، هایم، جایم، شامم، دامم، داغم، شانسم، یاروم، قفلیم، یکیم، جنگیم، کمیم، وصلیم، سقفیم، کشیم، کسیم، دریم، گشتیم، مستیم، شستیمبیشتر...

دخترم، فرصتم، طاووسم، غبارم، سزایم، چراغم، فردایم، کمالم، غزالم، سپردیم، آوردیم، گذریم، غربتیم، صحبتیم، خبریم، شنفتیم، پرستیم، بیفتیم، کبودیم، سوزوندیم، چشیدیم، درگیریم، اسیریم، تقدیریم، رقصیدیم، ترسیدیم، دریدیم، غریبیم، کوشیدیم، پوشیدیم، جوشیدیم، خداییم، استادیم، محتاجیم، انسانیم، حیرانیم، تهرانیم، شناختیم، حسابیم، فرداییمبیشتر...

انفجارم، التهابم، کلماتم، ماجرایم، پریزادم، ارغوانم، جلوییم، مقصریم، محرمیم، میدونستیم، همیشگیم، شوریدگیم، صحراییم، هراسیم، خرابتیم، گالیمیم، ترشاندیم، تناوریم، مهربونیم، فرستادیم، درنمانیم، بیفشانیم، بیقراریم، شناسانیم، بیازمایم، خستگیهام، دلتنگیام، دربدهم، هرکدوم، ازتمومبیشتر...

آدمیزادم، رفراندوم، پلاسمودیوم، بیزانتیوم، اولتیماتوم، التیماتوم، رهسپاریم، خیابوناییم، شکافتیم، پراکندیم، پانتومیم، فلسفیدیم، گسلاندیم، دربیامدیم، انگیزاندیم، پناهاندیم، گستراندیم، درخشاندیم، درنماندیم، واننهادیم، گریزاندیم، شناساندیم، هراساندیم، بیاموزیم، بیامرزیدیم، گرویدیم، لولیدیم، طلبیدیم، هراسیدیم، گسترانیدیمبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

ضمن، شمر، تمر، حمل، شمش، حمص، طمث، بپرسم، جرم، کرم، حلم، خلم، علم، سلم، دیم، خشم، قشم، چشمه، چشم، چِشم، اسم، خسم، قسم، جسم، یه، به، که، اذن، حصن، ان، من، جن، چن، شن، سن، گن، بن، زین، شین، دینبیشتر...

وفهم، گُلم، قولم، مخم، صیدم، گرمم، عقلم، زجرم، سختم، اولم، سایم، قالم، گمم، گُمم، زنگم، دوزم، خشکم، افتدم، پوسم، داشم، بودبم، خواببم، تیکم، لاتم، سردیم، بدیم، بهِم، مسلم، بغضم، عمرم، مجرم، درکم، ترکم، ترسم، معلم، دیرم، کورم، پیرم، دایم، عالمبیشتر...

دلگیرم، خیالم، بیارم، مارالم، وطنم، روانم، ادیدم، چاکتم، زاشتم، پاشیم، اخمام، درآم، ایام، شمردم، خجلم، کاملم، شمرم، جگرم، چاکرم، حقیرم، نظیرم، شکارم، عذارم، شرمسارم، دوبارم، دیوارم، آوارم، کاربنم، سخنم، تشنم، ساختنم، عالمم، گریونم، کمونم، خانومم، دیرینم، عرفانم، تهرانم، جوانم، دندانمبیشتر...

توانیم، فریادیم، طنابیم، شرابیم، ایرانیم، میذاریم، آوازیم، آزادیم، ناپیدام، باوفام، فرداهام، مقصرم، ناگوارم، استقبالم، اعتبارم، نمیزارم، سوزوندنم، شنیدنم، گداختنم، بگذرونم، خدامونم، خانمانم، درختانم، شقایقم، خداییشم، آغوشتم، شیرینتم، خیالتم، محبتم، مبهوتمبیشتر...

متنفرم، آشیونم، بیخوابیمم، قدماتونم، دلیلشم، بیقرارشم، سوزاندم، درنماندم، لولیدم، طلبیدم، پناهیدم، منتظرتم، اسیرتم، گناهتم، شکافتم، هلاکتم، انتظارتم، خریدووم، افکندیم، چرخیدیمبیشتر...

هراسانیدیم، بیازماییم، انگیزانیم، پناهانیم، انگیزاندم، التماستم، خاطرخواهتم، عاشقترینتم، خاطرخواتم، قرارگرفتن، قدرتمندانه، غیرتمندانه، سخاوتمندانه، شرافتمندانه، نیرومندانه، ثروتمندانه، توانمندانه، نیازمندانه، آزادمنشانه، متولدشدهبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: