قافیه ها برای: اما  (ammaa)

تلفظ های جایگزین:

قافیه ها: 200 نتایج

2 هجا

امّا، شمما، حتما، سرما، ابرا، ادا، الا، برا، برپا، بلا، تنها، جفا، حرفا، حیا، خطا، دردا، درها، دریا، دستا، دعوا، دوا، رها، روا، سرا، شبا، شبها، صبا، صحرا، صدا، صفا، طلا، غمها، فدا، فردا، فنا، مرا، نگا، نیا، هرجا، همراه، همصدا، هوا، وفا، وقتا، پروا، پناه، چندتا 

1 هجا

ما، ماه، کما، آ، آه، با، بجا، بقا، بلا، بنا، تا، جا، جزا، جفا، جلا، حنا، خدا، خواه، دا، درا، دلا، را، راه، رضا، زا، زنا، شاه، شفا، شنا، صدا، طلا، فضا، قضا، لا، نا، ندا، نسا، ها، وا، واه، وتنها، پا، چاه، چرا، کجا، کربلا، گا، گاه، گدا، یا 

3 هجا

آشاما، باهاما، پاناما، اباما، الزاما، دراما، باما، کاما، معما، آدما، آدمها، اندرآ، بارونا، خداوندا، ماجرا، ماشالا، ناروا، پابرجا، یلدا، ادما، صنما، تمنا، جنگلا، دروغا، سحرگاه، صدفها، عشاقا، عشقها، قبلنا، ماوا، همصدا، چمنها، بنما، حرفها، درختا، دلبرا، فصلا، پسرا، کاسا، یادا، دشمنا، مبتلا 

تبلیغ

4 هجا

اوباما، برادرها، بیابونا، خداوندا، شکایتها، فرمانروا، فریادا، میلیونا، جادوگرا، جادوگرها، کبوترا، کبوترها، اندرآ، انقضا، دلبرا، زندونا، کانادا، خانما، ابدا، اساسا، اعضا، اقلا، امضا، انگا، اولا، بارونا، ساندرا، سروصدا، لباسا، ناشنوا، همجنسگرا، پلنگا، پیرمردا، کارتونا، گلنسا 

5 هجا

استراحتگاه، تماشاگرا، میلیونا، استخونها، شهروندها، حرمسرا، فرمانروا، مهمانسرا، دستمزدها، خبرنگارا، طرفدارا، وااسفاها، گروگانها، اتفاقها، استخوانها، اقیانوسها، برادرها، جادوگرها، خاکسترها، درمونگاه، فرمانروا، مسافرها، نگاهتنگاه، کاندیدا، دیوونگیا 

تبلیغ

6 هجا

ثروتمندها 

فرهنگ لغت قافیه در زبان های دیگر:

ar az bg cs da de el en_gb en_us eo es et fa fi fr hi hr hu hy id it ja ka ko kk lt lv nl no pl pt_br ro ru sk so sq sr sv sw tr uk yue zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: مثل ما در فیس بوک