کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: انگار (!aangaar)

قافیه ها برای: انگار (!engaar)

قافیه ها: 197 نتایج

نگار، کنار، زنهار، انذار، پندار، انکار، اذکار، شعار، هموار، قمار، خمار، حمار، امرار، دلدار، مقدار، کردار، یکبار، ادبار، اخبار، اجبار، معیار، دیار، خیار، بیار، بسپار، دلوار، گلنار، بگمار، بیطار، افطار، اخطار، اعسار، نیزار، گلزار، اقرار، فرار، شرار، بخار، سوار، جوار، اظهار، ازهار، احضار، افشار، هزار، بزار، ازار، بذار، بحار، حجاربیشتر...

صدانگار، آوانگار، روزگار، موندگار، سازگار، آزگار، یادگار، کلنجار، کژپندار، نپندار، مپندار، تراشکار، خرابکار، استمرار، ملیبار، استکبار، استدبار، استحمار، استثمار، بدکردار، تانکردار، لاکردار، فلکیار، استعمار، استغفار، استعار، استقرار، افتخار، گرفتار، خردیار، اختیار، بدبیار، بربگمار، کودکیار، دادیار، استظهار، اشتهار، انتظار، استحضار، احتضار، استفسار، یکهزار، کاجزار، انتحار، انفجار، عجوزوار، چندهزار، سیبزار، نیازار، اختصاربیشتر...

نگار، نار، نجار، ندار، شکار، عار، ار، آر، مار، مشار، مدار، جبار، تبار، یار، خوار، لار، غار، قرار، خار، ستار، وار، هار، حمار، کفار، صفار، فشار، زار، جار، اشاره، چار، چنار، شمار، فار، شار، سار، گزار، سزار، فرار، گذار، تجار، دوار، کنار، دار، بخار، بار، کار، پار، تار

آمرزگار، پروردگار، کلاهدار، نکوکردار، نیکوکردار، هرمزدیار، اسبیار، محمدیار، الاختیار، استادیار، شرابخوار، قحطیزار، درختزار، قانونگذار، تیغدار، پراقتدار، ایبار، تلنبار، بااقتدار، دختردار، اعتبار، دفتردار، کلیددار، تقصیردار، ارتشتار، میرشکار، حکمتیار، اسفندیار، خداوندگار، خردمندوار، برنگمار، خودنگهدار، ابردار، شریعتمدار، کلاهبردار، صدابردار، امانتدار، اختیاردار، اعتباردار، امتیازداربیشتر...

اعتقاددار، رازنگهدار، تصویربردار، تفسیربردار، خدانگهدار، فرمانبردار، امیدکلار، کاریکاتوروار، آسیابدار

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

منقار، قنطار، پیکار، همکار، گلکار، کشتکار، سمنار، سمسار، دیندار، پربار، عیار، طیار، چلوار، گردوار، میخوار، معمار، نقار، صغار، طرار، ضرار، ژخار، زهوار، زوار، زهار، عذار، بسیار، بشمار، مسمار، غفار، اشعار، قصار، عصار، حصار، فشار، بشار، کشتزار، اصرار، اسرار، بگذار، نثاربیشتر...

موندگار، بنگار، کردگار، زرنگار، رستگار، کنشگار، بپندار، بزهکار، ورزشکار، آتشکار، تلمبار، جانبدار، اختیار، اضطرار، کامیار، خانوار، اعتذار، انزجار، انحصار، انتشار، انکسار، بربشمار، رودسار، بازبشمار، مرغدار، اقتدار، اعتبار، صمغدار، زنگبار، نینبار، مینبار، بینبار، باغدار، جوشکار، بدهکار، احتکار، انفطار، استتار، رتوشکار، لغزشکاربیشتر...

شارل، مقارن، محارم، دارم، طارم، قراره، شارح، ارج، مخارج، ارض، ارز، سارز، سفارش، قارچ، ارس، مارس، حارث، فارس، پارس، ارگ، آرد، دارد، بارد، کارد، تجارب، نظارت، حرارت، کارت، پارک، فاخر، امر، اهر، ساحر، اجر، تاجر، ناظر، آذر، حاضر، مباشر، ناصربیشتر...

آموزشیار، دانشمندوار، مهماندار، غیرجاندار، دستورکار، گلیمکار، برمگمار، ولایتمدار، سرحسابدار، درسگفتار، پیوستار، نیکوگفتار، پذیرفتار، وزیرمختار، بهمنیار، غیرفرار، ابروار، قلندروار، سرپرستار، چلیپاوار، نااستوار، جلبکزار، خدمتگذار، کمرووار، فروگذار، موتورسوار، شترسوار، چندصدهزار، دادوهوار، خمیرواربیشتر...

اقیانوسها، کاندیدا، فروزندگان، پرستندگان، برگزیدگان، فرومایگان، مسلمانان، نوبهاران، جوهریان، تیمارستان، اشتباهات، خاطرخواهات، متعلقات، متفرقات، متفرعات، بایدها، دیوونگیاشم، آذربایجان، پنهونیمیام، واقعیاتبیشتر...

معتمدآریا، برابرگرای، غیرسازندگان، باخندهات، متوکلیان، نخلبندیان، نعلبندیان، لنگرودیان، علیمرادیان، دراویدیان، باباییان، میرشکاریان، ناشنوایان، فروردینگان، سراسیمگان، نظردهندگان، دستوردهندگان، یاددهندگان، اجردهندگان، عبوردهندگانبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: