کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: باز

قافیه ها: 157 نتایج

بتاز، بناز، گاز، گراز، طناز، طراز، فاز، ساز، واز، قاز، غاز، ناز، نماز، خراز، راز، از، آز

بباز، نباز، مباز، کدباز، گشادباز، دوزباز، گاوباز، طاقباز، بندباز، درباز، نردباز، نناز، بااز، روباز، خباز، پاکباز، خاکباز، لجباز، انباز، جانباز، گلباز، دلباز، سرباز، دیرباز، شهباز، ابراز، گداز، بنداز، بگماز، ننداز، پرداز، انگاز، انداز، ممتاز، بساز، قفقاز، دمساز، الفاظ، مجاز، اعزاز، اعجاز، حجاز، اهواز، پرواز، جواز، بزاز، ایجاز، آواز، اغماض، اقراضبیشتر...

انقباض، دغلباز، جانگداز، سرانداز، برانداز، زیرانداز، استحفاظ، طلاساز، سرافراز، اهتزاز، اعتزاز، التذاذ، دلنواز، بنواز، استقراض، سرآغاز، بیاغاز، جانماز، انقراض، اعتراض، احتراز، فیاض، پادراز، امتیاز، چترباز، سیاهباز، هوسباز، ترفندباز، پسرباز، نظرباز، کفترباز، پیرسرباز، قمارباز، دوالباز، بگداز، نگداز، مولدساز، مپرداز، نورپرداز، تابلوساز، آبجوساز، مهرساز، نقدساز، سدساز، چرخساز، ظاهرساز، کارساز، موتورساز، سپرساز، نیمسازبیشتر...

دخترباز، شمشیرباز، کبوترباز، پیکرساز، بسترساز، آهنگساز، کلیدساز، تصویرساز، شمشیرساز، جواهرساز، مهارساز، فولادساز، دردسرساز، مکدرساز، همانندساز، تارنواز، بلندپرواز، گیتارنواز، پررمزوراز، نمیشهاز، پرامتیاز، شعرپرداز، کارپرداز، هنرپرداز، رویاپرداز، نمادپرداز، پیانوساز، غیرمجاز، سنتورنواز، تنبورنواز، سرنانواز، آقانواز، برنیفراز

انگشترباز، پرسوزوگداز، برابرساز، مقواساز، تصویرپرداز، پیانونواز، موردنیاز

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

برازش، مخازن، جازم، ناظم، ناظر، حاضر، آذر، فاضل، منازل، منافذ، حافظ، اخذ، سارز، ارض، ارز، مراکز، باج، دراج، کاج، تاج، نساج، ساج، سراج، واج، مزاج، زاج، حجاج، حلاج، خاج، هاج، حاج، عاج، باژ، ژاژ، واژ، گاو، داو، کاو، چاو، واوبیشتر...

نگراز، نتاز، بهساز، نساز، مساز، شهرساز، یخساز، خوساز، پولساز، تارساز، گلناز، مهناز، شهناز، فرناز، همطراز، الناز، ساناز، لیلاز، دیریاز، میاز، سوارز، مرتاض، پیشتاز، نوساز، لفاظ، همساز، پیشواز، ناساز، کزاز، نواز، وعاظ، مقراض، اعراض، بغاز، اغراض، آغاز، بهناز، طناز، نماز، غمازبیشتر...

پرگداز، مگداز، بینداز، خودپرداز، بپرداز، سندساز، نمدساز، عددساز، نپرداز، طنزپرداز، خودروساز، فیلمساز، مصورساز، محورساز، فنرساز، خطرساز، خبرساز، مستندساز، ناهمساز، سماورساز، الگوساز، چاقوساز، خودکارساز، بخارساز، جداساز، دندانساز، نوارساز، هواساز، نماساز، الوارساز، ابزارساز، آشناساز، تندپرواز، کاواز، ننواز، همنواز، منواز، تیزپرواز، پرآواز، بدآوازبیشتر...

ناشکیباست، آسمونهاست، عندلیبان، کودکستان، افغانستان، فریادتان، آهنگران، روزگاران، امیدواران، آرزوهام، برنمیام، تنهاییام، تعصبات، آرزوهات، توجهات، دلتنگیات، بلاروسا، علیرضا، آسمونا، مهربونا، خیابونا، قایقرانها، نکنیا، جداییا، برادرها، آرزوها، ناخداها، تازگیا، خیلیا، اقاقیابیشتر...

دیوونگیاشم، جواهرتراش، پرستندگان، برگزیدگان، فرومایگان، ملاممدجان، آذربایجان، آوازینان، جوهریان، مسلمانان، نوبهاران، مسجدالحرام، خدانگهدار، متصرفات، متعلقات، متفرقات، متفرعات، جواهرآلات، اشتباهات، خاطرخواهاتبیشتر...

نظردهندگان، دستوردهندگان، اعتباردهندگان، فریبندگان، شکافندگان، پناهندگان، مقررشدگان، باورمندان، استعمارشدگان، برانگیزانندگان، واردشوندگان، فروگذاردگان، جواهرنشان، متوکلیان، نعلبندیان، ناشنوایان، باخندهات، معتمدآریا، غیرسازندگان، یاددهندگانبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: