قافیه ها برای: باز

قافیه ها: 208 نتایج

آز، از، بتاز، براز، بناز، تاز، جماز، حاذ، حزاز، خاز، خراز، داز، راز، ساز، شاذ، طراز، طناز، غاز، فاز، قاز، قاض، ماز، ناز، نازْ، نماز، ها از، هاز، واز، چاز، کاز، گاز، گراز، یازبیشتر (قافیه های نزدیک)...

آب باز، باد باز، تاز باز، تاس باز، جان باز، جانباز، خامباز، خاکباز، دار باز، دارباز، طاقباز، پاکباز، گاوباز، گشادباز، دیر باز، دیرباز، دوزباز، روباز، اشك باز، انباز، بد باز، بزباز، بندباز، جلد باز، جنگ باز، حج باز، خباز، درباز، دستباز، دم باز، سرباز، شهباز، لجباز، مباز، نباز، نردباز، پسرباز، چترباز، کدباز، اباض، احباض، اقباض، بباز، خویش باز، دلباز، دو باز، گلبازبیشتر (قافیه های نزدیک)...

آشنا باز، آشناباز، خیال باز، دغا باز، دهان باز، دوال باز، دوالباز، روباه باز، ريسمان باز، ریسمان باز، زبان باز، سیاهباز، قمارباز، گشادباز، شمشیرباز، بلند باز، بچه باز، ترفندباز، تيغه باز، جره باز، حرفت باز، حقه باز، خانه باز، دخترباز، دغل باز، دغلباز، دهن باز، دیده باز، رسن باز، رسنباز، نظرباز، هوسباز، پسرباز، پیرسرباز، کفترباز، آتش باز، اختباز، انتباذ، انقباض، بذله باز، بندباز، جنده باز، طاقباز، همجنسباز، چترباز، دهل بازبیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_1

چوگانباز، شيخی باز، ميمون باز، انگشترباز، دو تيغه باز، سیاست باز، عروسك باز، لطیفه باز، مدره باز، معشوقه بار، منصوبه باز، هندسه باز، پیرسرباز، کبوتر باز، کبوترباز، گنجیفه باز، حلقوى باز، دخترباز، شعبده باز، شمشیرباز، گنجفه باز، بارانداز، تیرانداز، پرآواز، پرامتیاز، آقانواز، بلندپرواز، تارنواز، تنبورنواز، تندپرواز، خودپرداز، دردسرساز، سنتورنواز، شعرپرداز، مستندساز، نورپرداز، هنرپرداز، پرفراز، گیتارنواز، آهنگساز، بسترساز، جواهرساز، خودکارساز، سپرساز، شمشیرساز، موردنیاز، پریناز، پیکرساز، کلیدساز، غیرمجاز، پررمزوراز، پیانوسازبیشتر...

between_paragraphs_2

دین و دنیا باز، تخته پوست انداز، خانه برانداز، مقواساز، پرامتیاز، آینه پرداز، افسانه پرداز، انجمن طراز، انسانه پرداز، ايوان طراز، بريشم نواز، ترانه پرداز، تصویرپرداز، جزائل انداز، خانه بر انداز، خنجری نواز، دیوانه نواز، رعیت نواز، پیانونواز، انگشترباز، برابرساز، بلا اعتراض، موردنیاز، تحمل گداز، پرسوزوگدازبیشتر (قافیه های نزدیک)...

دولت بر انداز، ناتوانانواز، حشیشة البزاز، پرسوزوگدازبیشتر (قافیه های نزدیک)...

گلو گرفته آوازبیشتر (قافیه های نزدیک)...

قافیه های نزدیک: 225 نتایج

شاذ، غاذ، ناض، هاز، اخذ، ارز، ارض، حافظ، سارز، قنافذ، مراکز، مقارض، منافذ، آذر، آزر، برازش، تناظر، جازم، حاذق، حاضر، زلازل، سازج، فاضل، محاضر، مخازن، منازل، نازك، ناظر، ناظم، آو، اجر، ارج، انج، باج، باژ، تاج، تاجر، تاو، جلاجل، حاج، حاجب، حاجت، حجاج، حلاج، خاج، داو، دراج، زاج، ساج، سراج، سماجت، عاج، لجاجت، مخارج، مزاج، مساجد، ناو، نساج، هاج، هاو، واج، واو، واژ، پلاژ، چاو، ژاژ، کاج، کاو، گاوبیشتر...

between_paragraphs_3

آغاز، آواز، الفاظ، امراض، انداز، کارساز، ایاز، شیراز، اهواز، جواز، دمساز، طناز، غماز، فراز، لحاظ، نماز، نناز، ننداز، همراز، پرداز، پرواز، گلباز، ابراز، اعجاز، بساز، بنداز، بهناز، تراز، جهاز، دراز، نیاز، مجاز، ممتاز، پراز، گداز

بارانداز، برانداز، بیاغاز، تیرانداز، زیرانداز، سرآغاز، سرافراز، سرانداز، طلاساز، امتیاز، آهنگساز، برفراز، بنواز، جانماز، خودپرداز، دلنواز، سرفراز، اتخاذ، احتراز، استحفاظ، استقراض، اعتراض، اعتزاز، التذاذ، انقراض، اهتزاز، بعداز، فیاض، همتراز، پادراز، پولساز، کارساز، جانگداز، داروساز، غیرمجاز

آتش انداز، بندانداز، موردنیاز، پرامتیاز، برابرساز، برنیفراز، تارنواز، تصویرپرداز، رویاپرداز، سرنانواز، شعرپرداز، غیرمجاز، مکدرساز، نمادپرداز، همانندساز، کارپرداز، گوشنواز، بخارساز، بسترساز، بینداز، تصویرساز، فولادساز، مهارساز، نمیشهاز، خودکارساز، پرگداز

between_paragraphs_4

خانه برانداز، مولدالامراض، صاحب امتیاز، موردنیاز، زمزمه پرداز، فصاحت پرداز، قافیه پرداز، معارف پرداز، نخستين انداز، نشانه انداز، لطیفه طراز، نصرانی گداز، پرسوزوگداز، حشرات الارض، طبقات الارض، معرفت الارض

ما به لابت‍ﮩ‍اج، ما به لاحتیاج، ممتنع العلاج، اختیارآباد، بروجردیان، نعلبندیان، آزمایندگان، برگشتگان، جواهرنشان، خوانندگان، شورانندگان، فروننشان، فریبندگان، نمایندگان، پناهندگان، گشایندگان

متلون مزاج، نخلبندیان، کوهدشتیان، برانگیزانندگان، برپاکنندگان، تغییردهندگان، دستوردهندگان، ربادهندگان، سزادهندگان، ناشکنندگان، نظردهندگان، هشداردهندگان، واردشوندگان

between_paragraphs_5

بلطف ال‍له تعالىٰ، رشیندۀ دام هشینان، ريختنگاه آب در دريا، اعتباردهندگان، برانگیزانندگان، تغییردهندگان، دستوردهندگان، عبوردهندگان، پنج و شش و هفت و چ‍ﮩ‍ار، سی م‍ﮩ‍رۀ ماه صیام

بعنایة ال‍له تعالیٰ، بعون ال‍له تعالیٰ، اعتباردهندگان، قراى صاحب طيلسان

ندانم بسر زنده ام يا بپا

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu el tr az kk eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: Like us on Facebook

results_right
results_after_content