کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: بغض (boqz), بغض (!boqzo)

قافیه ها برای: بغض (!boqze)

قافیه ها: 215 نتایج

بغضه، سوزه، روزه، سوز، حوض، شوق، موقع، نقطه، خو، غصه، قرص، کنج، غنچه، کنه، شونه، تونه، جمله، جمعه، عمره، مونده، توهم، عمق، زلف، لطف، مرغ، عمر، تند، موج، موی، سوی، توی، ملک، خشک، گلِ، تویه، کهنه، قله، کشه، خوشه، گره، پره، دوره، سفره، خورده، مرده، برده، گفته، کشته، جرم، گلبیشتر...

برنزه، روفوزه، دروغه، هرموقع، شکوه، دوجمله، بگنده، پرعمق، بدزد، خورموج، پلور، نکنه، نتونه، شبونه، زرگنده، نمونده، جوون، مردم، ندزد، میکنه، دیونه، میمونه، میون، فیلور، سیلور، ریزموج، ازجمله، ناخلف، جلوی، بتی، بزرگ، مخملک، تملک، گلپرِ، بلبل، غرور، پرپشت، دلهره، دلمرده، مهرخ، مهدخت، همتی، مستملک، نکشه، برخورده، نشمرده، افسرده، نگفته، نخفته، نکشتهبیشتر...

زِ، ز، قبر، مه، یه، چه، له، شه، سه، هه، دِ، ده، به، ب، که

پودمه، نمیپرسه، اخماته، شترمرغ، چلومرغ، سوفلور، تیلور، اکنه، خوشترُمه، مهربونه، برگردونه، تمدن، تجسم، میسوزونه، نمیکنه، نمیدونه، تابانمه، پرغلغله، مهرخورده، بشکفته، مهردخت، سرسپرده، نشکفته، میرحسن، مایملک، نامبرده، کارکشته، مایکل، ماهدخت، پدرکشته، توقفه، مادرمرده، آذردخت، فروخورده، اتوخورده، فروخفته، ابوحسن، نمیکشه، نمیپره، نمیخورهبیشتر...

عاشقیمه، پروپاقرص، غیرمفهوم، پدربزرگ، مادربزرگه، آقابزرگ، بابابزرگ، افشرده، محمدحسن، بندرپهلوی، فرونخورده، درنیاورده، برنیاورده، بازنیاورده، امیرالملک، برتولد، نامتمرکز، تیرانداز، بلندآوازه، قصرفیروزه، هنجارگریز، حاصلخیزی، مهرانگیز، غیرلذیذ، شورانگیز، میرعزیز، سحرانگیز، رویاانگیز، فسادانگیز، مهرآمیزبیشتر...

غریبونه، قرارگرفتن، مهمانومه، چشمانومه، میگذرونه، ناتمومه، باروونه، سراسیمه، تهمینه، نازنینه، خودباورانه، دلتنگیامه، متولدشده، تذکردهنده، دستوردهنده، امیددهنده، یاددهنده، دردسردهنده، پیونددهنده، عبوردهنده، بهبوددهنده، نویددهنده، تغییردهنده، تعمیددهنده، هشداردهنده، انتشاردهنده، استمراردهنده، اخطاردهنده، اعتباردهنده، پیشنهاددهندهبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

پر، دور، شده، خود، خودت، لحظه، همه، غم، سر، درد، دست، قلب، بعد، مگه، شب، خسته، جان، های، جای، واسه، داره، آخه، مال، حال، یار، راه، اگه، یاد، خواب، آره، عاشق، روز، خونه، جون، روی، توی، خوب، دوست، قصه، عشقبیشتر...

رفتن، بودن، آهنگ، آدم، دختر، شکسته، آخر، طاقت، عادت، ترانه، تمام، دیوانه، دنیای، دوباره، دنبال، چشمای، صدای، ستاره، احساس، کنار، هوای، برای، دستای، نداره، بهار، روزای، نگاه، بدون، تموم، دیوونه، بارون، عزیز، عاشق، بین، قصه، لحظه، خنده، دوری، خونه، گوشهبیشتر...

منه، سحر، نه، مه، چه، له، سه، ده، به، که، ته، هفته، شبه، عطر، مثل، ور، مهر، سر، پر، ول، هله، دله، گل، دل، فکر، شکل، غیر، سیر، دیر، زین، بین، حیف، نی، می، هی، دی، کی، پی، سفر، قدربیشتر...

واکردنه، شکستن، وجودمه، آتیشمه، داغونته، عاشقانه، آسمان، عاشقان، آبادانه، انتظار، روزگار، اشتباه، خاطرات، خداحافظ، عاشقونه، آسمون، نمیخونه، پریشون، آرزوی، مثله، گریزه، کلیده، هلاکه، نازنین، فرشته، سرنوشته، منتظر، دلتنگی، آینده، آمدهبیشتر...

روبرومه، بلرزونه، انگیزتره، برنگشته، آشیونم، بیقرارشم، انتظارتم، بادبادکا، آشیونت، نمیدیدمت، سرنگران، آبودانه، آرزوهامه، آرزوهای، برنمیداره، قرارمونه، امپراطوره، نداشتنه، سرونازه، آشنایهبیشتر...

سزادهنده، تقاضادهنده، براندازنده، نابودشده، پرشنونده، فرونشاننده، برانگیزاننده، اونیکهمونده، تهدیدشونده، پدیدارنموده، بازنگردانده، فروننشانده، بازنمانده، ناپایدارمانده، بازخوانده، بازننمایانده، تسخیرکننده، فشارآورنده، ترسوندنم، ارامشمبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: