کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: بگم (!begom)

قافیه ها برای: بگم (!begam)

قافیه ها: 220 نتایج

بیگم، یکم، اشکم، شکم، حکم، فکرم، ذکرم، بکرم، کندم، زندم، همدم، قدم، بدم، زشتم، ستم، مهمم، چشمم، اسمم، عشقم، قصم، کشم، بشم، قسم، حسم، میثم، دژم، هقم، ذهنم، همم، کیم، گریم، درهم، دیلم، گِلم، ولم، دلم، خیرم، مهرم، شعرم، درم، برم، ارم، دهم، بهم، نعم، چکم، بمکم، پلکم، صیدم، رندمبیشتر...

علیکم، برندم، ورزیدم، میبندم، تونستم، خودتم، اسمتم، دلتم، گرفتم، نوشتم، بهشتم، سرشتم، فکرتم، مرگتم، گسستم، درتم، قلبتم، دونستم، پیشتم، پیراستم، ویراستم، رابطم، ساکتم، وایستم، شایستم، دانستم، آراستم، یادتم، خوابتم، طلسمم، بکشم، عشقشم، فکرشم، طلسم، برسم، نکشم، سرکشم، تهشم، نرسم، خودشم، میکشم، پیشکشم، میرسم، خواهشم، قایقم، عاشقم، عازمم، مشکلم، بگریم، سریمبیشتر...

کم، دم، بم، تم، چم، فم، شم، شمع، جم، جمع، غم، نم، مم، یم، لم، رم، خم، رحم، هم، حم

بویراستم، بفرستم، سرنوشتم، عاشقتم، دلتنگتم، مجنونتم، ندونستم، نتونستم، میدونستم، آغوشتم، شیرینتم، وامیستم، بیاراستم، کنارتم، بیادتم، شرایطم، ندانستم، نیاراستم، قرارتم، خرابتم، خیالتم، عاشقشم، بعدشم، آخرشم، نمیکشم، نمیرسم، نوازشم، خرابشم، آرامشم، نیامرزم، شقایقم، منتظرم، مقصرم، کبوترم، مسافرم، فرودهم، پهلویم، لولم، دخترم، فرصتمبیشتر...

دربگرفتم، درنگرفتم، دربرگرفتم، بازنگرفتم، نمیدونستم، نشایستم، بتوانستم، نتوانستم، بیقرارتم، گلایولم، متنفرم، سازگاریم، یادگاریم، بگروم، نگروم، بلولم، درکشیم، نلولم، امثالهم، دربدهم، بربنهم، بطلبم، نطلبم، بفریبم، بگذاریم، نگذاریم، میگذاریم، بشکافم، بفشارم، انفجارمبیشتر...

دربرنگرفتم، فرانگرفتم، بازننهم، فروگذاریم، آدمیزادم، نلولیدم، فرانگرفتیم، دربدهیم، نمیفهمیم، رهسپاریم، خیابوناییم، خواهشمندیم، نپراکندیم، میترکونیم، برگشودیم، بیخودیم، نپیمودیم، خوابوندیم، میرقصونیم، پانتومیم، بربگردیدیم، نفلسفیدیم، فرونگذاردیم، فروبگذاردیم، بترکاندیم، نترکاندیم، نچرخاندیم، چسباندیم، فرونشاندیم، بشوراندیمبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

شعرم، هلم، دلگرم، سرگرم، زبرم، ولرم، بفهم، عیبم، سترم، سفتم، شینم، چهلم، دلرحم، جهم، لهم، هیثم، برمی، هلمز، برغم، بوزم، بخزم، بخشم، بچسم، بوسم، میگم، میدم، دیدم، پیشم، میشم، میرم، خودم، شدم، مردم، قدم، کردم، قلبم، بودم، یادم، دادم، آدمبیشتر...

بپلکم، نچکم، نپلکم، نرندم، نهنبم، بسفتم، نسترم، نسفتم، تونستم، هرگزم، والیوم، بویم، چپکیم، نگریم، منگولم، نبرم، سربرم، درارم، دورکیم، جوریم، میگریم، میمرم، عالیم، خالیم، حالیم، راضیم، مایلم، ازدلم، خاطرم، حاضرم، آخرم، لاجرم، بدهم، بجهم، ندهم، نجهم، میدهم، ازهم، قانعم، بهلمبیشتر...

ضم، ذم، سمن، غمن، شمر، خمر، عمر، حمل، عمه، بخم، وخم، ضخم، زخم، نخم، گرم، کرم، شرم، غرم، نرم، خرم، نغم، رغم، شلم، سلم، ظلم، نلم، طعم، زعم، نجم، حجم، بزم، وزم، جزم، نظم، رزم، خزم، هضم، حزم، عزم، قومبیشتر...

نگرفتم، میگرفتم، مینوشتم، موندنتم، دیدنتم، آخرتم، میتونستم، دنبالتم، سراغتم، اخرشم، گناهشم، کنارشم، دقایقم، معلمم، نگاهیم، بیداریم، لایقم، غیرتم، حسرتم، طلبم، اینورم، گلدونم، عروسم، دیروزم، طاووسم، کابوسم، تقویمم، مسیرم، تفریحم، رقیبمبیشتر...

سرنگرفتم، فراگرفتم، بازنهم، نفریبم، بازگذاریم، التهابم، نشکافم، نفشارم، میشکافم، بسرایم، بهراسم، نسرایم، نهراسم، براندازم، کلماتم، ماجرایم، بسوزانم، نسوزانم، پریزادم، بیارایمبیشتر...

انگیزاندیم، بپناهاندیم، نپناهاندیم، پناهاندیم، نگذراندیم، بدرخشاندیم، وابرهاندیم، بازبگرداندیم، بچشاندیم، بچرباندیم، بپروراندیم، برننهادیم، بازبستاندیم، فروننشاندیم، بازنماندیم، بازننهادیم، نوزاندیم، برگرداندیم، فرونیامدیم، فروبدادیمبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: