تلفظ های جایگزین: بیان ("!beyaan"), بیان ("!bayaan")

قافیه ها برای: بیان (!beeaan)

قافیه ها: 274 نتایج

تیان، زیان، شیان، میان، ژیان، کیان، ايخان، ايران، ايرقان، ايرمان، ايزان، ایران، ایشان، ایقان، ایلخان، ایمان، اینان، اینسان، بیجان، تیردان، خیزان، دیدبان، دینا، دیوان، دیوسان، دیگدان، ریزان، ریسمان، سیروان، سیستان، سیلان، سیمان، شیبان، شیران، شیردان، شیروان، شیلان، فیلبان، قیروان، لیوان، میخوان، میدان، میزان، میزبان، میلان، نیسان، ویران، پیران، پیشخوان، پیچان، پیکان، چیستان، کیهان، گیسوان، گیلانبیشتر...

سالکیان، آبریزان، المیزان، نامیزان، سیمبیان، همتیان، مپیچان، نخیزان، نپیچان، نگیران، بخیزان، بپیچان، بگیران، وایقان، پرریزان، حامیان، رازقیان، شامیان، کوهیان، تقیان، حقیان، رزمیان، فخریان، فرجیان، مجدیان، شیخیان، لیلیان، مصریان، شوقیان، قمریان، لطفیان، ملکیان، آشیان، حافظیان، خرازیان، راویان، سالیان، سامانیان، صالحیان، طباخیان، فاتحیان، فاضلیان، قنادیان، مادیان، ماکیان، پارسیان، کفاشیان، مولیان، ادیان، جمیعا، زمانیان، سریعا، سفیان، عبدیان، پرنیان، ذکریان، سلفیان، صفریانبیشتر...

between_paragraphs_1

آن، أن، ان، بآن، بان، برآن، بران، تان، جان، حزان، خان، خزان، خلان، خوان، دان، دنان، دکان، ران، رزان، زآن، زان، زبان، زمان، زنان، سان، سکان، شان، شبان، فشان، فلان، قران، لان، لبان، مان، مکان، نان، نشان، هان، وان، پان، چنان، کان، کران، کسان، کمان، کنان، گان، گران، گمان، یانبیشتر...

کلاکیان، درازگیسوان، چالوسیان، سالکیان، سیمبیان، پرریزان، سیروسیان، الاهیان، همدانیان، ولیدیان، بدگویان، آدریان، درمیان، شجریان، مقربیان، فاضلیان، مومنیان، جنگجویان، افشاریان، ایرانیان، حجازیان، زندانیان، ساسانیان، شکاریان، قربانیان، مرادیان، نجاتیان، کاروانیان، کرباسیان، کیانیان، شریفیان، غریبیان، فلسطینیان، لیلیان، مسیحیان، پیشینیان، چنگیزیان، کاتوزیان، یاقوتیان، عالمیان، ظاهریان، کاملیانبیشتر...

between_paragraphs_2

زهراییان، سخاییان، علاییان، قرایتیان، لطیفییان، دورودیان، ناصحیان، وندادیان، یهودیان، سرکیسیان، انتصاریان، برخورداریان، گلستانیان، یادگاریان، بقاییان، پیکارجویان، بروجردیان، قایمیان، محبتیان، مروتیان، میراحدیان، پیغمبریان، کشاورزیان، حضرتیان، فردوسیان، یساولیانبیشتر (قافیه های نزدیک)...

میرشکاریان، باباییان، دراویدیان، کسراییان، بروجردیان، علیمرادیان، لنگرودیان، نهاوندیان، پیرمرادیان، ناشنوایان، مجتهدیان، نخلبندیان، نعلبندیان، نقشبندیان، کوهدشتیان، متوکلیانبیشتر (قافیه های نزدیک)...

نخلبندیان، کوهدشتیان، برانگیزانندگان، برپاکنندگان، تغییردهندگان، دستوردهندگان، ربادهندگان، سزادهندگان، عبوردهندگان، ناشکنندگان، هشداردهندگان، واردشوندگان، یاددهندگان، هر سويه پادشاهان، کله گوشه بر آسمان، دست و دهن آب كشان، نظردهندگان، پرورش آموختگان، چ‍ﮩ‍ار ديوار ج‍ﮩ‍انبیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_3

رشیندۀ دام هشینان، اعتباردهندگان، برانگیزانندگان، تغییردهندگان، دستوردهندگان، عبوردهندگانبیشتر (قافیه های نزدیک)...

اعتباردهندگان، قراى صاحب طيلسانبیشتر (قافیه های نزدیک)...

قافیه های نزدیک: 246 نتایج

ايشان، ايقان، ايلخان، اينان، اي‍ﮩ‍ان، ایرمان، اینسان، بيتان، بيجان، بيمان، بيوان، بی ایمان، تيجان، تيردان، تيروان، تيرگان، تيز دان، تیر گان، تیز دان، ثيران، جیستان، جیلان، حيتان، حيطان، حیطان، خیروان، خیزوان، خیلان، در این آن، دیدان، دیدوان، دیران، دیو جان، دی‍ﮩ‍بان، ذئفان، ريسمان، ريشمان، ريضان، ایستادن، میخواینبیشتر...

بازایستادن، خوبیام، وایقان، پرریزان، نایستادن، بربیام، برمیام، برمیایم، المیزان، کسیام، تانیا، جبارنیا، ماریا، ماهایا، دادیار، ناهشیار، گاویار، میرنیا، سونیا، مورسیا، پورنیا، پوریا، پورپیرار، بدسیما، بربیا، برنیا، بلایا، دربیا، شهرزیبا، مایا، مسینا، نریا، نپیرا، وربیا، کبریا، همتیار، بپیرا، ثریا، مهرنیا، کسیا، هشیار، تخمینا، حکمتیار، پرشیاربیشتر...

between_paragraphs_4

ستان، فسان، قان، قبان، چسان، چلان، ژبان، جان، ظان، امن، باطن، دادن، دامن، سامن، ساکن، فلاخن، قارن، مارن، محاسن، مخازن، مساکن، مقارن، ملامن، مکامن، میاین، ناخن، نمیاین، گشادن، آنت، آنش، آنك، انج، اند، انف، انك، بانس، بانك، بانک، بانگ، بجانب، بجانب ِ، بماند، تانك، جانب، جانم، جضانت، خانج، خانم، خواند، دانگ، زانت، سکانس، شمانت، ضمانت، غانج، فرانس، فرانك، فطانت، قانص، قلانس، ماند، مانش، مانك، مجانس، مساند، ملانت، وانجبیشتر...

کلاکیان، روانیام، بازنایستادن، سیمبیان، آقامیرزا، بهزادنیا، جبارنیا، فخارنیا، یغمانیا، خطیرنیا، کاستینیا، فرونیا، گلوریا، آذرنیا، افرندنیا، کلمبیا، شهرزیبا، طاهرنیا، ماهایا، مهرنیا، میرنیا، گارسیا، حکمتیار، پرشیار، خسرونیا، داروگیا، هرمزدیار

between_paragraphs_5

پنهونیمیام، خسرونیا، سمندرنیا، هنرمندنیا، سالارنیا، سالارکیا، فولادنیا، موردنیاز، بهرامیان، سرتراشیدگان، سخاییان، رنجدیدگان، بخشیان، نیاسریان، برخورداریان، گلستانیان، آذربایجان، اسماعیلیان، فهیمیان، محبتیان، جدیریان، طاووسیان، فاتحیان، قایمیانبیشتر...

باباییان، کسراییان، علیمرادیان، پیرمرادیان، کارندیدگان، نیاندیشیدگان، مجتهدیان، نخلبندیان، آزاردیدگان، کوهدشتیان

کوهدشتیان، برانگیزانندگان، تغییردهندگان، دستوردهندگان، ربادهندگان، عبوردهندگان، واردشوندگان، مفاخرت ارتسام، بر كار بستن كسی را، هفت پر ثريا، سه ایوان دماغ، متلون مزاج، ناصيه داران پاك، سرخ شبان باهودار، عجائب المخلوقات، انتله سودا، درفشى كردن خودرا، اکثریت آراء، بحمد ال‍له تعالىٰ، برانغارو جوانغار، جوانغار و برانغار، لا اله الا ال‍له، متساوی الاضلاع، گلو گرفته آواز، آتشين هفت اژدها، دو عيار طراربیشتر...

between_paragraphs_6

سی م‍ﮩ‍رۀ ماه صیام، بلطف ال‍له تعالىٰ، اعتباردهندگان، ريختنگاه آب در دريا، پنج و شش و هفت و چ‍ﮩ‍ار

بعنایة ال‍له تعالیٰ، بعون ال‍له تعالیٰ

ندانم بسر زنده ام يا بپا

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu el tr az kk eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: Like us on Facebook

results_right
results_after_content