قافیه ها برای: تا

قافیه ها: 254 نتایج

آ، آه، با، بجا، بقا، بلا، بنا، جا، جزا، جفا، جلا، حنا، خدا، خفا، خواه، دا، درا، دلا، را، راه، رضا، زنا، شا، شاه، شفا، شنا، صدا، طلا، فضا، قرا، قضا، لا، ما، ماه، نا، ندا، نسا، ها، وا، واه، وتنها، پا، چاه، چرا، کجا، کربلا، کما، گاه، گدا، یابیشتر...

آرتا، ذاتا، راستا، سانتا، طاقتا، عادتا، ناشتا، چهارتا، بیتا، سیتا، چیتا، گیتا، روزتا، روستا، کوتاه، بتا، حتا، خطا، دستا، دفعتا، صدتا، صورتا، عطا، عمدتا، ندرتا، هرتا، همتا، وقتا، پستا، چندتا، یکتا، اقطاع، تکستا، دلتا، دیتا، ستا، شتا، فطرتا، چنتا، افتا، بُتا، جغتا، دوتا، سلتا، غفلتا، لرتا، گفتابیشتر (قافیه های نزدیک)...

آگاتا، سامانتا، صراحتا، مارتا، هزارتا، همراستا، وکالتا، آنیتا، رزیتا، لولیتا، ماهیتا، نیکیتا، اوستا، ایرورتا، درختا، ریوستا، ضرورتا، عمدتا، لورتا، موقتا، نسبتا، نیکتا، کوشتا، یوتا، ایستا، باسلتا، بستا، بیستا، خودستا، دفعتا، دلتا، دوستا، روزتا، سانتا، شگفتا، طاقتا، قاعدتا، مستا، نستا، ویستا، چیستا، کودتا، پرستابیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_1

اوگاتا، بان بربيتا، چرائیتا، بوگوتا، رنگروتا، قدکوتاه، مدیرروستا، ابوعطا، اعطا، افردستا، اوتا، باتیستوتا، تویوتا، دوروتا، زند اوستا، واحسرتا، کنسیل دتا، افتد ستا، سامانتا، ماهیتا، کبیتا، انگشتا، شمادوتا، حسابا، اقاقیا، تازگیا، خیلیا، آرزوها، آسمونا، آسمونها، خیابونا، ابدا، اقلا، امضا، انقضا، بارونا، خداوندا، فریادا، کبوترا، ارضا، انشا، انگا، اولا، بارا، علیرضا، ناآشنا، نارا، نکنیا، کاندیدا، انزوابیشتر...

اقسياقنتا، بی معرفتا، جایز الخطا، مادر بخطا، بایدها، ناسیرا، استبدادگرا، استراحتگاه، اعتدالگرا، تصویرگرا، حرمسرا، خسرونیا، رفتارگرا، فرمانروا، فرمانفرما، مجالستگاه، مهمانسرا، امیدرضا، محمدرضا، هواپیماربا، پراشتباه، کاندیدا، آهنگرکلا، لشکرگشا، میانکلا، کشورگشابیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_2

لالالالالالا، همانی آسمانها، ابو علی سینا، ارسطلوخیا، اشياف ماميثا، کاشی بدوبیا، موفقیتا، آتشين اژدها، ارواحنافدا، انیس الغرباء، بى طلب و رجا، ثروتمندها، رومی زن رعنا، مشك فشان از قفا، هفت دختر خضرا، هندوی اژدها، وزیر الوزراء، کاروانسرا، آصف بن برخيا، ارسطلوخيا، امپريال طلا، دامن در زیر پا، شترك بیضا، معتمدآریا، هفت حرف استعلا، گسسته غوغابیشتر (قافیه های نزدیک)...

اکثریت آراء، بحمد ال‍له تعالىٰ، آتشين هفت اژدها، بر كار بستن كسی را، هفت پر ثريا، انتله سودا، درفشى كردن خودرابیشتر (قافیه های نزدیک)...

بلطف ال‍له تعالىٰ، ريختنگاه آب در دريابیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_3

بعنایة ال‍له تعالیٰ، بعون ال‍له تعالیٰبیشتر (قافیه های نزدیک)...

ندانم بسر زنده ام يا بپا

قافیه های نزدیک: 182 نتایج

آه، راه، ماه، آی، بار، جای، حال، دار، سال، مال، وای، پای، کار، کنار، یار، آن، ام، تمام، جان، جانم، دارم، هام، آب، آدم، آمد، باد، خواب، داد، یاد، برات، خاک، هات، از، باز، ناز، است، اشک، باش، کاش

بالا، حالا، اینجا، بیا، میخوام، روزا، خوام، اما، تنها، دریا، فردا، مرا، مال، برام، تمام، تنهام، جهان، برات، صدا، نگاه، چرا، انگار، بذار، کنار، میاد، چشات، چشمات، جدا، خدا، دنیا، کجا، توام

تماشا، خدایا، رویاهام، شیدا، قدیما، لیلا، پیدا، بیخیال، نمیخوام، پریشان، نمیخواد، آدما، مبتلا، نگاهم، نگران، نگاهت، آشنا، اشتباه، عاشقا، انتظار، روزگار، گرفتار، یادگار، آسمان، دنیام، عاشقان، واقعا، انتخاب، نمیاد، خاطرات، اتفاق، التماس، بخدا، خوشا

between_paragraphs_4

آشنایان، تنهاییام، عندلیبان، آسمونها، خیابونا، آرزوهام، اتوبان، آرزوهات، اولا، نامهربان، اقلا، حسابا، نکنیا، اعتبار، افغانستان، بیمارستان، تیمارستان، مادران، پرندگان، کودکان، عاشقات، آهنگساز، عاشقاست، نرنجان

آذربایجان، دیوونگیات، دیوونگیاشم، مهربونیاش، تصویربردار، خدانگهدار، کارگردان، تیمارستان، روزگاران، مسلمانان، نوبهاران، کودکستان، صورتحساب، اشتباهات، خاطرخواهات، متعلقات، روانشناس، تاثیرگذار

اختیارآباد، بروجردیان، نعلبندیان، آزمایندگان، برگشتگان، جواهرنشان، خوانندگان، شورانندگان، فروننشان، فریبندگان، نمایندگان، پناهندگان، گشایندگان

between_paragraphs_5

نخلبندیان، کوهدشتیان، برانگیزانندگان، برپاکنندگان، تغییردهندگان، دستوردهندگان، ربادهندگان، سزادهندگان، ناشکنندگان، نظردهندگان، هشداردهندگان، واردشوندگان

رشیندۀ دام هشینان، پنج و شش و هفت و چ‍ﮩ‍ار، اعتباردهندگان، برانگیزانندگان، تغییردهندگان، دستوردهندگان، عبوردهندگان، سی م‍ﮩ‍رۀ ماه صیام

اعتباردهندگان، قراى صاحب طيلسان

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu el tr az kk eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: Like us on Facebook

results_right
results_after_content