کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: ترک (tark), ترک (tork)

قافیه ها برای: ترک (!tarke)

قافیه ها: 215 نتایج

هرکه، برکه، پک، چکه، بلکه، منکه، اشکه، بسکه، ذره، سر، گرم، غرق، حرف، مرگ، برگ، کرده، مرد، سرد، درد، سنگ، رنگ، تنگ، رفته، خسته، بسته، سخته، زخم، تلخ، سمت، وقت، مست، دست، قلب، منه، همه، خنده، ته، تن، سهم، نم، غم، دم، قهر، شهر، بند، بعد، حق، لحظه، عکس، بچهبیشتر...

مشترک، چترک، بترک، نترک، مترک، دفترک، دخترک، ماترک، توپک، بپک، نپک، پوپک، اوپک، لیپک، چونکه، پسرِ، دلبرِ، یذره، عبورِ، بچرخ، زودشرم، بیچرم، ولخرج، تفرش، بپرسه، میپرسه، پرکرده، بگرده، بگرد، فرگرد، میمرد، سالگرد، پررنگ، نلنگ، همرنگه، نیرنگ، نیرنگِ، بیرنگه، بنهفته، توقلب، زدست، نهفته، همدسته، سروقت، ایمیل، ناصربخت، پرگنج، دلکنده، بگنج، بچسببیشتر...

که، یه، له، هه، مه، قبر، زِ، ز، چه، شه، سه، دِ، ده، به، ب

اترک، ابرِ، چندهنره، گلابدره، مادرخرج، نمیارزه، نیامرز، سنگفرش، خداترس، نیکمرد، پیگرد، دستگرد، زیرپرده، یادکرده، سفرکرده، عقبگرد، فروکرده، اتوکرده، جوونمرد، تحصیلکرده، جاویدفرد، دنیاگرد، جهانگرد، دریاگرد، صحراگرد، آزادکرده، دارابگرد، گرانسنگ، انبردست، نیکبخت، دارودسته، هدررفته، کمربسته، فرورفته، فروبسته، نکوبخت، پیروزبخت، فیروزبخت، تهیدست، سپیددستبیشتر...

انقدرکه، مهدکودک، استراحتک، انگیزتره، نوازشگر، دیواندره، بالاخره، تکرارحرفه، بزرگمرد، برنمیگرده، بیابانگرد، اشکسته، کدوتنبل، نالونه، گرونه، برهمه، روبرومه، همسفرمه، داغوونه، بیرونه، گذرونه، بهوونه، بلرزونه، دلبرونه، استخونه، بسوزونه، سادگیمه، رگهامه، بدخشانمه، نامتمرکزبیشتر...

مهارگسسته، غریبونه، قرارگرفتن، یادگرفتن، فرانگرفتن، مهمانومه، چشمانومه، میگذرونه، ناتمومه، باروونه، سراسیمه، بیشینه، تهمینه، نازنینه، مقررداشتن، خودباورانه، اندیشورانه، ناباورانه، سربزیرانه، دلتنگیامه، نکوکارانه، متولدشده، تذکردهنده، دستوردهنده، امیددهنده، یاددهنده، دردسردهنده، پیونددهنده، ثمردهنده، عبوردهندهبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

مگه، بعد، شب، خسته، همه، لحظه، داره، آره، یار، بار، پای، های، جای، آخه، مال، حال، راه، جان، واسه، اگه، یاد، خواب، آخر، عاشق، پر، دور، گل، پشت، غصه، شده، خود، خودت، روی، توی، خونه، جون، روز، خوب، دوست، زیربیشتر...

دختر، آخر، آهنگ، شکسته، رفتن، بودن، آدم، طاقت، عادت، دوباره، ستاره، کنار، نداره، بهار، دنیای، دنبال، چشمای، صدای، هوای، برای، دستای، روزای، نگاه، ترانه، تمام، دیوانه، احساس، مردم، بدون، تموم، دیوونه، بارون، خاطره، قصه، لحظه، خنده، دوری، خونه، گوشه، سینهبیشتر...

منه، سحر، که، له، نه، مه، چه، سه، ده، به، ته، هفته، شبه، عطر، مثل، مهر، ور، سر، پر، هله، ول، دله، گل، دل، فکر، شکل، غیر، سیر، دیر، زین، بین، حیف، کی، هی، نی، می، دی، پی، سفر، قدربیشتر...

واکردنه، شکستن، وجودمه، آتیشمه، داغونته، انتظار، روزگار، اشتباه، عاشقانه، آسمان، عاشقان، آبادانه، خاطرات، خداحافظ، آرزوی، عاشقونه، آسمون، نمیخونه، پریشون، منتظر، مثله، گریزه، کلیده، هلاکه، فرشته، سرنوشته، دلتنگی، آینده، آمده، وابستهبیشتر...

برنگشته، آشیونم، بیقرارشم، انتظارتم، بادبادکا، آشیونت، نمیدیدمت، برنمیداره، آرزوهای، سرنگران، آبودانه، آرزوهامه، امپراطوره، قرارمونه، نداشتنه، سرونازه، آشنایه، نمیفهمیه، سلامتی، فراموشیبیشتر...

بهبوددهنده، نویددهنده، تغییردهنده، تعمیددهنده، هشداردهنده، انتشاردهنده، استمراردهنده، اخطاردهنده، اعتباردهنده، پیشنهاددهنده، تقاضادهنده، براندازنده، نابودشده، پرشنونده، فرونشاننده، برانگیزاننده، اونیکهمونده، تهدیدشونده، پدیدارنموده، بازنگرداندهبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: