کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: تغییر (!taqyir), تغییر (taqeir)

قافیه ها برای: تغییر (!taqir)

قافیه ها: 192 نتایج

فقیر، حقیر، صغیر، تصغیر، تحقیر، تقصیر، تقریر، تقدیر، تقطیر، سعیر، تذکیر، کویر، تنویر، تصویر، تزویر، پنیر، نمیر، تعمیر، ضمیر، کشمیر، تخمیر، خمیر، نظیر، شمشیر، وزیر، تعزیر، تحذیر، تبذیر، زنجیر، انجیر، نخجیر، خجیر، تخییر، درگیر، برگیر، دستگیر، دلیر، تکفیر، نفیر، صفیر، سفیر، عصیر، حصیر، بصیر، سرشیر، تبشیر، بشیر، مسیر، تفسیر، سردسیربیشتر...

جلایر، دلپذیر، بپذیر، بهمنشیر، سروزیر، نپذیر، مپذیر، پندپذیر، خوپذیر، دامنگیر، ناپذیر، نفسگیر، خنجرگیر، تقصیر، پنجشیر، زمهریر، السفیر، ناصرنصیر، البشیر، مستدیر، پرتدبیر، چشمگیر، سرنگیر، درنگیر، سرمگیر، درمگیر، غلطگیر، تعبیر، سردبیر، بازنگیر، بازمگیر، الغدیر، باتدبیر، عشایر، جهانگیر، پامیر، کمانگیر، زمانگیر، تصاویر، مزامیر، جوانشیر، سرازیر، میانگیر، آسانگیر، تاخیر، پرتاثیر، بواسیر، آمارگیر، جماهیر، مشاهیربیشتر...

قیر، ایر، ویر، میر، زیر، جیر، لیر، شیر، سیر، خیر، گیر، دیر، کیر، پیر، تیر

نقدپذیر، نادلپذیر، شکرپنیر، پیوندپذیر، مگرپذیر، خطرپذیر، اثرپذیر، گزندپذیر، اندرزپذیر، باورپذیر، الگوپذیر، نفوذپذیر، بهبودپذیر، تغییرپذیر، تنویرپذیر، تعمیرپذیر، تجدیدپذیر، تاثیرپذیر، ولادمیر، امکانپذیر، فناپذیر، هنجارپذیر، فسادپذیر، دواپذیر، پندناپذیر، خطاپذیر، دربرنگیر، دربرمگیر، سفیرکبیر، امیرکبیر، فرانگیر، فرامگیر، گریبانگیر، آموزشگیر، دربربگیر، غبارگیر، فرابگیر

صعودپذیر، تقصیرپذیر، تفسیرپذیر، تعبیرپذیر، مهاجرپذیر، مهمانپذیر، انکارپذیر، تکرارپذیر، مهارپذیر، استتارپذیر، انتقادپذیر، استردادپذیر، اتکاپذیر، ادعاپذیر، گزندناپذیر، اندرزناپذیر، باورناپذیر، نفوذناپذیر، بهبودناپذیر، تغییرناپذیر، تردیدناپذیر، تجدیدناپذیر، تاثیرناپذیر، جداناپذیر، اجراناپذیر، فسادناپذیر، فناناپذیر، خطاناپذیر، گروگانگیر، اولیویربیشتر...

تصورناپذیر، گریزناپذیر، تسخیرناپذیر، شمارناپذیر، انکارناپذیر، تکرارناپذیر، مهارناپذیر، احترازناپذیر، انتقادناپذیر، انتهاناپذیر

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

هژیر، کمپیر، پذیر، وشمگیر، کفگیر، گردگیر، نصیر، پرشیر، اسیر، تکریر، فریر، شریر، سریر، تحریر، حریر، تخدیر، تسخیر، تبخیر، تکثیر، کثیر، سرتیر، نگیر، مگیر، شبگیر، قدیر، غدیر، تکبیر، کبیر، تعبیر، تدبیر، دبیر، خبیر، نکیر، فطیر، خطیر، جانگیر، انگیر، باجگیر، امیر، اجیربیشتر...

خوپذیر، عالمگیر، مریل، آریل، هردمبیل، تفصیل، کردخیل، مستحیل، پرزگیل، سلسبیل، مستطیل، بلدی، شهرکی، فرکی، گورکی، چارکی، تکانگیر، هواگیر، صداگیر، گرماگیر، فراگیر، مقادیر، تدابیر، ایرادگیر، اساطیر، اسماعیل، اوایل، قبایل، عزازیل، تفاصیل، اسرافیل، حواصیل، دوتایی، حواری، ناگزیر، فاکتورگیر، رامشیر، گلوگیر، مجوسی، زمینگیربیشتر...

خیبر، ای، نی، می، جی، چی، لی، شی، سی، گی، دی، بی، کی، تی، میخ، سیخ، بیخ، قیل، ایل، نیل، میل، سجیل، فیل، سدیل، خیل، سایل، گیل، دیل، بیل، پیل، این، زین، چین، دین، بین، ایم، مریم، چیم، شیم، گریمبیشتر...

خاطرمی، کنارمی، لعنتی، سلامتی، منوریل، چغازنبیل، غیرتعطیل، اندونزی، نمیرسیم، نمیخوای، رویاهامی، انتظاری، روزگاریه، عاشقایی، یادگاری، خاستگاری، الخیالی، ملااسماعیل، غیراصیل، صوراسرافیل، قرارایی، مهربونی، همزبونی، گریزونی، نمیدونی، نمیتونی، معنایی، زیبایی، لالایی، شاهکاریبیشتر...

سرنوشتمی، نمیشکنی، بسوزونی، آخریمی، فیلیپینی، نالینی، سزوندی، پریودی، بنشاندی، خودپرستی، نورسنجی، آرزوهامی، ارضایی، جغرافیایی، مازراتی، میراسماعیل، امیراسماعیل، نامهربونی، پریشونی، انتهاییبیشتر...

غیراصولی، جدانشدنی، محوناشدنی، تکرارناشدنی، مهارناشدنی، نگرونی، باورنکردنی، حیوونی، نوجوونی، همیشگیمی، چادرنشینی، خاکسترنشینی، کپرنشینی، نازنینی، توروتنهانمی، محمدمهدی، عزیزمحمدی، قلقشندی، غیرتمندی، تاریخمندیبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: