کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: تقویم (!taqvim), تقویم (taqavim)

قافیه ها برای: تقویم (taqvime)

قافیه ها: 215 نتایج

تصمیم، صمیم، شمیم، تسلیم، نسیم، حریم، تخلیه، بقیه، شبیه، شبیهه، تسکینه، کمینه، همینه، نبینه، سنگین، ترین، تکمیله، قبیله، دقیقه، نگیره، درگیره، نمیره، نظیره، اسیره، تقدیره، دلیل، رفیق، دریغ، درگیر، کویر، تصویر، تقصیر، مسیر، تفسیر، اسیر، حریر، تقدیر، زنجیر، تعبیر، انگیزه، عزیزه، سرگیجه، انگیز، عزیز، لبریز، خلیج، دریچه، تشویشه، همیشه، اندیشهبیشتر...

میمه، تیمه، لینک، سینک، اینک، لینچ، اینچ، میخک، سیخک، میخکه، شیله، تیله، ژیژک، غیژک، نیزک، میزک، تیوپ، چیزِ، شیوه، جیزه، تیزه، ریوف، تیوب، ریسک، دیسک، کیفچه، چیشه، ویسه، سیسه، ریسه، ایسه، زیسته، ایسته، عیده، طیبه، شیبه، شیکه، نیمه، چشمه، چشم، جسم، اسم، توهم، غمِ، کمه، همه، نمه، غمه، جمعه، نمبیشتر...

مه، یه، له، قبر، زِ، هه، ز، چه، شه، سه، دِ، ده، به، ب، که

رستمینه، پرطنین، بنشینه، شکرینه، سرزمینِ، سرزمین، نازنینِ، آهنینه، آفرینه، نازنین، تکویر، تفاسیر، بدلیل، جنتیله، بدمسیر، الجزیره، بادلیل، پرانگیزه، برانگیز، دردانگیز، باانگیزه، بادانگیز، کرویف، آخریشه، یونیده، پرفریب، خودفریب، برتنیده، بردمیده، بوسیده، باریده، نچپیده، ندویده، برنتنیده، نفهمیده، نلمیده، نرمیده، ندمیده، نبلعیده، نبخشیدهبیشتر...

خاکستریه، نمیفهمیه، بهترینه، خوبترینه، زیباترین، باغمیشه، ننگریسته، بازنگریسته، برکشیده، نیونیده، برندمیده، بازآفریده، شکوفایی، ندرانیده، دیوونگیمه، هراسیده، مهرانگیز، غیرلذیذ، شورانگیز، میرعزیز، سحرانگیز، رویاانگیز، فسادانگیز، بلاتکلیف، نرخشیده، ندرخشیده، ننگریده، نچریده، ظاهرفریب، ستمدیدهبیشتر...

تنفرانگیز، غرورانگیز، اعجازانگیز، انزجارانگیز، خودشکوفایی، تنفرآمیز، تمسخرآمیز، تمردآمیز، غرورآمیز، افتخارآمیز، اجبارآمیز، اسرارآمیز، اقتدارآمیز، انتقادآمیز، استدعاآمیز، مداراآمیز، ندرخشانیده، نهراسانیده، مرکزگریز، نلولیده، نطلبیده، نسراییده، نهراسیده، نیاندیشیده، محمدقاسم، پریشونیه، مجیدآبادی، مهمانومه، چشمانومه، دلتنگیامهبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

همیشه، آتیش، خورشید، بین، نمیشه، قصه، لحظه، خنده، دوری، خونه، گوشه، سینه، دیده، سایه، خانه، تازه، خاطره، جاده، عاشق، عاشقت، مردم، آدم، تموم، تمام، رفتن، بودن، آهنگ، بدون، دیوونه، بارون، ترانه، دیوانه، دختر، آخر، دنیای، دوباره، دنبال، چشمای، صدای، ستارهبیشتر...

زیر، میشه، پیش، دیگه، گریه، دل، مثل، عشق، فکر، قصه، حس، دلت، غم، چشم، خونه، جون، جان، گل، پر، دور، سر، بعد، درد، قلب، روی، توی، های، جای، داره، آخه، مال، حال، یار، لحظه، روز، راه، دست، واسه، شده، خودبیشتر...

منه، سحر، مه، نه، له، چه، سه، ده، به، که، ته، هفته، شبه، عطر، مثل، مهر، ور، سر، پر، هله، ول، دله، گل، دل، فکر، شکل، غیر، سیر، دیر، زین، بین، حیف، می، نی، هی، دی، کی، پی، سفر، قدربیشتر...

محتاجیم، میذاریم، مثله، گریزه، کلیده، هلاکه، فرشته، منتظر، دلتنگی، آینده، آمده، وابسته، بهونه، زمونه، دیوونه، بارونی، ستاره، بهانه، افسانه، ترانه، اندازه، سرنوشته، آرامش، وجودمه، آتیشمه، واکردنه، شکستن، عاشقونه، آسمون، نمیخونهبیشتر...

تماشاییست، مهربونیم، همیشگیم، نداشتنه، سرونازه، آشنایه، سلامتی، فراموشی، انفجارم، کلماتم، ماجرایم، متنفرم، روبرومه، آرزوهامه، بلرزونه، قرارمونه، سرنگران، انگیزتره، امپراطوره، آرزوهایبیشتر...

انگیزاندیم، پناهاندیم، رهسپاریم، خیابوناییم، عندالمطالبه، آدمیزادم، غریبونه، قرارگرفتن، باروونه، نازنینه، عادتمونه، بزرگمونه، دنبالمونه، کنارمونه، بالاسرمونه، شنوندگان، قدرتمندانه، غیرتمندانه، سخاوتمندانه، شرافتمندانهبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: