کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: تمرکز

قافیه ها: 215 نتایج

متخذه، مشخصه، مقدسه، مثلث، مستخرجه، معلقه، مزخرفه، دشمنمه، مصممه، مسلمه، محترمه، گذشتمه، گذشتن، پرمشغله، دونفره، مقدره، شونزده، مکتسبه، محبته، متمتع، متمرکز، برگشتنه، جهنمه، نشونده، برگشتن، جهنم، صنعتگری، نگذره، تپنده، برنگرده، برنکرده، همسفر، نطلب، دغدغه، مرتبه، مادرمه، آخرمه، عادتمه، نامحرم، آلندهبیشتر...

مرکز، هوسه، وسوسه، عطشِ، اگرچه، دغدغه، نرفته، سرگشته، علف، تلف، طرف، هدف، عطش، قشنگ، همرنگ، پلنگه، قشنگه، مرگمه، کلمه، بسمه، سرمه، دردمه، شونده، پرنده، برنده، کندن، گردن، رفتن، بستن، پرچم، مرهم، شبنم، سرگرم، کرم، محرم، حرم، همدم، مرحم، لبخند، نفره، سفره، منظره، پنجره، بدتره، وعده، برگرده، نکرده، کعبه، عقربه، جنگلبیشتر...

لغزه، رقصه، فصه، شخصه، پسه، هسه، رسه، حبسه، جثه، قروه، نحوه، وجهه، هجمه، مجلل، پشمک، نعلک، خنچه، کمدچه، بخچه، تشتچه، دفنه، جرقه، دفه، صبغه، سرشه، نفحه، شمعک، سمعک، قندک، فندک، بندک، همیه، پنکه، هنکه، ونه، زنه، قرنه، ورمه، ذمه، بلوک، گرمک، فلسک، ورسک، سرک، زردک، ملاک، پلمپ، نبودِ، نیه، حلیهبیشتر...

زِ، ز، سه، چه، شه، قبر، مه، دِ، یه، له، ده، به، ب، که، هه

متصرفه، همسفرمه، ناشنوده، واردشده، بازننه، ادانشده، پوشاننده، پوساننده، بازتابنده، اجرانشده، آغازشده، فرورونده، روبرومه، طردشده، نامتمرکز، گذرنده، افکننده، انقدرکه، دیرآمده، اظهارشده، درآینده، رهاننده، افشاننده، گرداننده، غلتاننده، پالاینده، آزادشده، خروشنده، کدوتنبل، ذکرشدهبیشتر...

تجددطلب، منتشرنشده، تفسیرنشده، مستقرشده، مقررشده، منفجرشده، منفجرنشده، برپاکننده، استوارشده، پرخواننده، استعمارشده، گرفتارشده، اتخاذشده، استعمارطلب، انحصارطلب، اقتدارطلب، استبدادطلب، برانگیزاننده، انگیزاننده، شناساننده، رهنمودده، متولدشده، تذکردهنده، منتشرشده، دستوردهنده، امیددهنده، دردسردهنده، پنددهنده، نویددهنده، انتشاردهندهبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

شکستن، وجودمه، واکردنه، آتیشمه، عاشقانه، آسمان، عاشقان، آبادانه، انتظار، روزگار، اشتباه، خاطرات، خداحافظ، عاشقونه، آسمون، نمیخونه، پریشون، آرزوی، سرنوشته، آرامش، نازنین، فرشته، منتظر، دلتنگی، آینده، آمده، وابسته، بهونه، زمونه، دیوونهبیشتر...

آهنگ، آدم، آخر، طاقت، عادت، دختر، بودن، شکسته، احساس، ترانه، تمام، دیوانه، دنیای، دوباره، دنبال، چشمای، صدای، ستاره، کنار، هوای، برای، دستای، نداره، بهار، روزای، نگاه، مردم، بدون، تموم، دیوونه، بارون، عزیز، عاشق، نمیشه، همیشه، آتیش، بین، قصه، لحظه، خندهبیشتر...

لحظه، دست، بعد، همه، غم، سر، درد، قلب، شب، خسته، واسه، جان، های، جای، اگه، داره، آخه، مال، حال، یار، یاد، خواب، راه، آره، عاشق، شده، گل، پر، دور، خود، روز، خونه، جون، روی، توی، خوب، دوست، قصه، مثل، حسبیشتر...

منه، سحر، سه، چه، نه، مه، له، ده، به، که، ته، هفته، شبه، عطر، مثل، سر، ور، مهر، پر، ول، دله، گل، دل، هله، فکر، شکل، سیر، غیر، دیر، زین، بین، حیف، نی، می، دی، کی، پی، هی، سفر، قدربیشتر...

بیقرارشم، انتظارتم، بلرزونه، آشیونم، آشیونت، انگیزتره، نمیدیدمت، سرنگران، آرزوهامه، آرزوهای، قرارمونه، امپراطوره، زیباترین، سلامتی، فراموشی، نداشتنه، سرونازه، آشنایه، نمیفهمیه، متنفرمبیشتر...

انترتینمنت، فشارآورنده، استمراردهنده، اعتباردهنده، تقاضادهنده، براندازنده، دلتنگیامه، بازنمانده، بازننمایانده، غریبونه، مهمانومه، چشمانومه، باروونه، اونیکهمونده، پدیدارنموده، قرارگرفتن، نازنینه، التماستم، خاطرخواهتم، عاشقترینتمبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: