قافیه ها برای: تنها

قافیه ها: 295 نتایج

ابرها، ادهىٰ، اش‍ﮩ‍ىٰ، بغا، بها، بهاء، بچ‍ﮩا، ب‍ﮩ‍ا، تن‍ﮩ‍ا، خوها، درها، ده ها، دها، رحا، رحیٰ، رها، سحا، سرها، س‍ﮩ‍ا، شب ها، شبها، ش‍ﮩ‍ا، صدها، طرفها، غمها، فب‍ﮩ‍ا، فحا، فق‍ﮩ‍اء، قبحىٰ، قرحىٰ، لب ها، لبها، لب‍ﮩ‍ا، لها، ل‍ﮩ‍ا، مستها، مل‍ﮩ‍ی، م‍ﮩ‍ا، وج‍ﮩ‍ا، وقت‍ﮩ‍ا، َشبها، چشم‍ﮩ‍ا، چ‍ﮩ‍ا، ک‍ﮩ‍ا، گب‍ﮩ‍ا، ابرا، ادا، الا، اما، برا، برپا، بلا، بنا، جفا، حتما، حرفا، حنا، حیا، خطا، دردا، دریا، دستا، دعوا، دوا، روا، سرا، سرما، شبا، صبا، صحرا، صدا، صفا، طلا، فدا، فردا، فنا، مرا، معنا، نما، نگا، نیا، هرجا، همراه، هوا، وفا، وقتا، پروا، پناه، گدا، یلدابیشتر...

گرانبها، شیربها، خوبها، خورها، خونبها، رنجرها، سربها، پسرها، بدها، برها، پربها، آنجلا، اندرآ، انقضا، بارونا، خداوندا، ماشالا، پاناما، کانادا، سینما، میالا، اوپرا، سروصدا، سرپناه، عشاقا، ماوا، مجددا، مدونا، مطلقا، مغزا، موقتا، ناسا، نسبتا، همصدا، ورونا، فحشا، فصلا، فعلا، کاسا، کوبا، کولا، یادا، اساسا، تروا، تقلا، خودگرا، نوادابیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_1

حاء، حائ، ها، هاه، آ، آه، با، بجا، بقا، بلا، بنا، تا، جا، جزا، جفا، جلا، حنا، خدا، خفا، خواه، دا، درا، دلا، را، راه، رضا، زنا، شا، شاه، شفا، شنا، صدا، طلا، فضا، قرا، قضا، لا، ما، ماه، نا، ندا، نسا، وا، واه، وتنها، پا، چاه، چرا، کجا، کربلا، کما، گاه، گدا، یابیشتر...

گرانبها، خونبها، شیربها، پربها، جونورها، رنجرها، خداوندا، فرانسوا، فرمانروا، قضابلا، فریادا، کاستینیا، اخترنما، انحنا، اندرآ، انقضا، حرمسرا، کانادا، ابدا، اساسا، استوا، اعضا، اعطا، اقلا، القا، امضا، امنا، انگا، اولا، بارونا، حکمفرما، خودگرا، سروصدا، شاعرنما، مهرنیا، کارفرما، اوباما، خسرونیابیشتر (قافیه های نزدیک)...

اتحادگرا، استبدادگرا، اعتدالگرا، اقتدارگرا، اقتصادگرا، انتقادگرا، پدیدارگرا، کاروانسرا، خسرونیا، خسروپناه، تزویرگرا، آغازنما، بزرگنما، تصویرگرا، تفسیرگرا، تقدیرگرا، حرمسرا، درونگرا، رفتارگرا، سالارنیا، فرمانروا، فرمانفرما، فرهنگسرا، فولادنیا، قانونگرا، مرکزگرا، مهمانسرا، تجددگرابیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_2

کاروانسرا، ارواحنافدا، آتشين اژدها، ثروتمندها، هندوی اژدها، مشك فشان از قفا، رومی زن رعنا، موفقیتا، هفت دختر خضرا، انیس الغرباء، بى طلب و رجا، وزیر الوزراء، همانی آسمانها، لالالالالالا، گسسته غوغا، آصف بن برخيا، ارسطلوخيا، امپريال طلا، دامن در زیر پا، شترك بیضا، معتمدآریا، هفت حرف استعلا، ابو علی سینا، ارسطلوخیا، اشياف ماميثا، کاشی بدوبیابیشتر (قافیه های نزدیک)...

آتشين هفت اژدها، اکثریت آراء، بحمد ال‍له تعالىٰ، انتله سودا، درفشى كردن خودرا، بر كار بستن كسی را، هفت پر ثريابیشتر (قافیه های نزدیک)...

ريختنگاه آب در دريا، بلطف ال‍له تعالىٰبیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_3

بعنایة ال‍له تعالیٰ، بعون ال‍له تعالیٰبیشتر (قافیه های نزدیک)...

ندانم بسر زنده ام يا بپا

قافیه های نزدیک: 189 نتایج

اما، دردا، صحرا، پناه، بردار، بهار، تکرار، قرار، مال، نذار، هزار، اصلا، الان، باهم، برام، تمام، تنهام، جهان، حرفا، حرفام، دستام، زمان، سلام، لیلا، جواب، خراب، شراب، عذاب، فریاد، مهتاب، برات، حرفات، دستات، ساعت، پرواز، براش، نباش، نداشت، یواش

پاناما، حسابدار، ساختار، الکلام، والسلام، یادا، پیشنهاد، خودگرا، خوبیات، نسبتا، سرپناه، بلوار، مرگبار، چندهزار، گندمزار، مشخصا، نگردان، همراهم، پدرجان، سرفراز، تروا، مدونا، چندبار، یاهوار، ویتنام، براهت، پنداشت، اندرآ، انقضا، نوادا، تقلا

between_paragraphs_4

آه، راه، ماه، آی، بار، جای، حال، دار، سال، مال، وای، پای، کار، کنار، یار، آن، ام، تمام، جان، جانم، دارم، هام، آب، آدم، آمد، باد، خواب، داد، یاد، برات، خاک، هات، از، باز، ناز، است، اشک، باش، کاش

سهامدار، فرمانبردار، کلاهبردار، روانگردان، والامقام، تصویربردار، آموزشگاه، فروشگاه، حکمفرما، پرورشگاه، تجربیات، ابدا، غیرفعال، گلوبال، اکران، اطاعت، خودپرداز، اقلا، اوباما، حرمسرا، سروصدا، موتورسوار، نیکولاس

آسیابدار، سیاستمدار، شریعتمدار، محمدجواد، خسرونیا، پرورشگاه، تصویربردار، تفسیربردار، تقدیرمدار، فرمانبردار، کلاهبردار، آفتابگردان، انبارگردان، بخارافشان، جوهرافشان، روانگردان

between_paragraphs_5

کاریکاتوروار، آسمانخراش، فروردینگان، آزمایندگان، برگشتگان، خوانندگان، ربایندگان، شورانندگان، فروننشان، نمایندگان، گشایندگان، واردشوندگان، باورمندان، جواهرنشان، شکافندگان، فریبندگان، پرورندگان، پناهندگان

واردشوندگان، برانگیزانندگان، برپاکنندگان، تغییردهندگان، دستوردهندگان، ربادهندگان، سزادهندگان، عبوردهندگان، ناشکنندگان، هشداردهندگان، یاددهندگان، دست و دهن آب كشان، نظردهندگان

اعتباردهندگان، برانگیزانندگان، تغییردهندگان، دستوردهندگان، عبوردهندگان، پنج و شش و هفت و چ‍ﮩ‍ار، سی م‍ﮩ‍رۀ ماه صیام، رشیندۀ دام هشینان

between_paragraphs_6

اعتباردهندگان، قراى صاحب طيلسان

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu el tr az kk eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: Like us on Facebook

results_right
results_after_content