کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: جم (jam)

قافیه ها برای: جم (jom)

قافیه ها: 131 نتایج

شُم، قوم، قم، سم، گم، گُم، خوم، رم، دم، خم، ام

تازسم، روسم، ایسم، جاسم، میخوم، پنجم، انجم، دوم، شووم، کژدم، هیزم، بشُم، ریشم، چِشم، ششم، پرسم، هفتم، شصتم، گشتم، هشتم، دشتم، شستم، بیستم، باغم، کنُم، خانم، تموم، گندم، مویم، خودُم، مویوم، کدوم، گلم، حرم، سیم، بگم، گیوم، جلوم، سرم، صدم، مردم، بیگم، دیپلم، سیرم، چیدم، آلبوم، اهرم، یارم، چارم، طارمبیشتر...

ارزوم، تمیزم، عزیزُم، بنازم، تلازم، نترسم، تبسم، سریشم، فراقم، ترنم، جونُم، ندونم، بارونم، بچینم، نشینم، زبانم، طالبم، دلبرم، تعلم، تظلم، تورم، سفرم، نترم، نودم، تقدم، اومدم، نامردم، نگارم، دلدارم، بلالم، مهارم، بهارم، انارم، هزارم، تصادم، هفتادم، هشتادم، اوبالم، ایبالم، تحکم، هفدهم، هجدهم، ترحم، تختم، نوزدهم، پانزدهم، تراکم، پنجاهم، تلاطم، تزاحمبیشتر...

متلازم، الکلیسم، عربیسم، کمونیسم، ماشینیسم، مکانیسم، بنشینم، ننشینم، پریشانم، سزاوارم، مملکتُم، پرتحکم، نوزدهم، دوازدهم، پرتراکم، پرتلاطم، متراکم، نمیپرسم، سیلیسیوم

نامتراکم

قافیه های نزدیک: 171 نتایج

ثمن، یمن، عمر، خمس، غمت، دمت، شخم، تخم، جرم، فرم، غرم، گرم، سقم، ظلم، خلم، حلم، طعم، قوم، صوم، نوم، دوم، حکم، رو، دو، تو، و، گشن، حزن، لون، کون، حسن، چون، بن، کن، کُن، تن، ان، رکن، جبن، دردبیشتر...

ملاعمر، العمر، پرتخم، بغرم، نفرم، نغرم، بخلم، نخلم، ساولون، آیکون، راکون، قافبن، ناصربن، روبن، کوربن، بیبن، پرکن، ریشم، خانم، جلوم، تارم، یکم، کوهم، سوم، بدیمن، فرعون، همچون، خزون، حصن، سلفون، اعین، داغون، وینستون، جامون، برون، گلدون، سخن، گلبن، نرون، سرکنبیشتر...

سیزدهم، تنعم، تعاون، توازن، میکروفون، بهشون، تلفن، تعفن، تحصن، گرامافون، اسمون، تفنن، تسنن، چشامون، دستامون، زبرون، شمعدون، سرگردونه، تفرعن، خیابون، تباین، تقارن، تغابن، یادتون، بازیکن، میلیون، بدوم، ندوم، خودوم، میدوم، پیشُم، تلسم، بنهفتم، بشستم، نپرسم، نهفتم، نهشتم، بازپرسم، سلیقم، ترکیسمبیشتر...

سرنوشتو، بدنمو، رفتنمو، کمرمو، میبندم، میگردم، غرورمو، وجودم، میدونمو، احساسمو، احساسم، لجبازم، آسمونو، پریشون، زندگیمو، سرزمین، تنهاییم، رفتنی، گرفتیو، تلون، کدومشون، تصورکن، تدین، نکوبیدن، استغفارکن، چندمیلیون، مدالیون، نیاراستن، فروبکن، هاینکنبیشتر...

شنیدنشو، سرنوشتمو، فرورفتند، التماسمو، روزامونو، زسرزمین، نرسیدیم، گفتنیامو، آرزوهامو، دلخوشیهامو، دلتنگیامو، تنهاییامو، محتاجشیو، نبودنتو، ژکوندتو، رویاهاتو، کیخسرو، خاطرهامون، متحیر، دربرفتندبیشتر...

درنگرفتند

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: