کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: حال (haal), حال (!haalo)

قافیه ها برای: حال (!haale)

قافیه ها: 215 نتایج

مالِ، فالِ، سالِ، حالِ، حالو، پیاله، واله، ناله، ماله، لاله، ساله، حاله، مال، لال، فال، سال، خال، بال، پای، های، لای، جای، سایه، آینه، چاره، پاره، داره، باره، آره، شاخه، آخه، یار، کار، زار، دار، تار، بار، هامو، خانه، نامه، مانده، ماه، شاه، راه، آه، جان، هام، نام، دام، جامبیشتر...

توماله، توفال، بواله، یکساله، شهبال، ببال، محالِ، استماله، چندساله، صدساله، سرحال، درحال، بیخال، باحال، قولای، دوپاره، جوکار، بپای، یجای، بکاره، دلباخته، بکار، پرچمای، تسلای، چندلایه، چندکاره، ورداره، چندباره، نساخته، زنکار، بومای، روزکار، پیشوایه، میآیه، ایکار، اینکار، قاتلای، باچاره، چایکار، ناوکار، لجاجتکار، وآهه، تخمام، همراهِ، همراهه، ندانه، عفونامه، غمنامه، برگام، جشمامبیشتر...

له، یه، قبر، هه، مه، زِ، ز، چه، شه، سه، دِ، ده، به، ب، که

سبکبال، نکوحال، هانیبال، والیبال، رگبارِ، دستمایه، گوشتپاره، رویکار، کارداره، محجرکار، زیلوکار، جاروکار، جاروبکار، نمیداره، نمیباره، خمیرمایه، گرانمایه، سوالای، نماکار، ریسمانکار، مهرماه، چشمکام، زیرجامه، کارنامه، باقرخان، پیوندنامه، رصدخانه، فرهنگنامه، دعوتنامه، عسکرخان، اکبرخان، آذرماه، نمیخوان، خویشکام، گریشام، شناسنامه، ترازنامه، اظهارنامه، بسیارخوان، رضاخانبیشتر...

چغندرکار، تجاوزکار، دفترکار، درونمایه، فریبکار، پرویزنکار، اوستاکار، کیمیاکار، توافقنامه، پژوهشنامه، مهمانخانه، کتابنامه، آمارنامه، قلندرنامه، آهنگرخانه، سفارتخانه، وکالتنامه، سعادتنامه، هلاکوخان، استوارنامه، انحصارنامه، انتقادنامه، اختیارنامه، کلیدواژه، قاسمزاده، منفردزاده، فرزندزاده، عزیززاده، مهاجرزاده، جمالزادهبیشتر...

کنارگذاری، پیکرنگار، کاروانسالار، درازگیسوان، متمولانه، مسافرخانه، نگاهتنگاه، متفننانه، متشرعانه، متبحرانه، متدبرانه، متجددانه، متقلبانه، متعصبانه، شنوندگان، اندرونگاه، بزرگوارانه، غیرعادلانه، اعتمادنامه، اعتقادنامه، متاهلانه، متعاملانه، متجاوزانه، متجاسرانه، خودپرستانه، دستانگرانه، متمدنانه، متزلزلانه، متشخصانه، سوگمندانهبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

واسه، اگه، یاد، خواب، آره، آخر، عاشق، قلب، حرف، شهر، سر، درد، همه، غم، بعد، لحظه، دست، مگه، شب، خسته، گل، پر، دور، غصه، پشت، شده، خود، خودت، روی، توی، خونه، جون، روز، خوب، دوست، دل، مثل، گریه، فکر، زیربیشتر...

دنبال، دنیای، دوباره، چشمای، صدای، ستاره، کنار، هوای، برای، دستای، نداره، بهار، روزای، نگاه، ترانه، تمام، دیوانه، احساس، دختر، آخر، رفتن، بودن، آهنگ، آدم، شکسته، طاقت، عادت، مردم، بدون، تموم، دیوونه، بارون، قصه، لحظه، خنده، دوری، خونه، گوشه، سینه، دیدهبیشتر...

منه، سحر، له، نه، مه، چه، سه، ده، به، که، ته، هفته، شبه، عطر، مثل، مهر، ور، سر، پر، هله، ول، دله، گل، دل، فکر، شکل، غیر، سیر، دیر، زین، بین، حیف، هی، نی، می، دی، کی، پی، سفر، قدربیشتر...

انتظار، روزگار، اشتباه، عاشقانه، آسمان، عاشقان، آبادانه، خاطرات، خداحافظ، واکردنه، شکستن، وجودمه، آتیشمه، داغونته، آرزوی، عاشقونه، آسمون، نمیخونه، پریشون، مثله، گریزه، کلیده، هلاکه، فرشته، منتظر، دلتنگی، آینده، آمده، وابسته، بهونهبیشتر...

آرزوهای، برنمیداره، سرنگران، آبودانه، آرزوهامه، انگیزتره، روبرومه، بلرزونه، برنگشته، آشیونم، بیقرارشم، انتظارتم، بادبادکا، آشیونت، نمیدیدمت، امپراطوره، قرارمونه، نداشتنه، سرونازه، آشنایهبیشتر...

قدرتمندانه، غیرتمندانه، ارزشمندانه، فراستمندانه، سخاوتمندانه، شرافتمندانه، نیرومندانه، ثروتمندانه، پیروزمندانه، اندوهمندانه، نیازمندانه، آزادمنشانه، روستامنشانه، خاورمیانه، دگراندیشانه، خاطرخواتم، خدانگهدارت، نوبهارانت، غریبونه، قرارگرفتنبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: