کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: حالت (!haalat), حالت (!haalet), حالت (haalt)

قافیه ها برای: حالت (haalate)

قافیه ها: 215 نتایج

ساعتِ، دانته، عادته، آخته، راحته، رایت، آیت، پاکت، قامت، طاقت، آفت، ساعت، غارت، عادت، حاجت، آهسته، وارسته، وابسته، پاینده، زاینده، آینده، چلانده، آمده، تاشده، پابند، آهنگ، آهنگه، آرش، آتش، دادرس، کاغذ، داشتنِ، آدمِ، خامنه، الجنه، آتنه، آنهمه، گاهمه، راهمه، عالمه، بارمه، یادمه، آدمه، ماتمه، تابمه، دامن، بادزن، دادن، یافتن، داشتنبیشتر...

فته، قحطه، سطلک، نبودِ، غده، عده، جده، بلوک، نک، پشمک، گرمک، نعلک، شمعک، سمعک، فلسک، ورسک، سرک، قندک، فندک، بندک، زردک، ملاک، پلمپ، پنکه، هنکه، سرکه، حکه، چپه، رپه، سگه، حبله، صبغه، حبسه، پلمب، گرمب، خنچه، کمدچه، بخچه، تشتچه، دفنه، دفه، رقصه، فصه، شخصه، سرشه، پسه، هسه، رسه، نفحه، جثهبیشتر...

دِ، ده، که، به، ب، چه، شه، سه، زِ، ز، قبر، مه، یه، له، هه

دوبارته، پرآفت، صراحتِ، شکایته، قضاوته، قیامته، صداقته، حسادته، حکایت، صداقت، نجابت، اجابت، شجاعتی، نهایته، نذاشته، نهایت، طراوت، امانت، علامت، حرارت، صلابت، خیانته، لیاقت، ناراحته، ناوابسته، گذارده، رهانده، نیامده، کوچانده، مبارکه، رنگارنگه، دلواپس، امدادرس، برقابرق، گذاشتنه، دنبالمه، تهامه، خیالمه، کنارمه، بناممبیشتر...

پرطراوت، پرحرارت، پرصلابت، باصلابت، بالیاقت، برافراشته، نخشکانده، بازگذارده، گذرانده، درخشانده، نرهانده، نگندانده، برنیامده، بازنرسانده، بازنیامده، نپوسانده، بجامانده، شناسانده، هراسانده، نزایانده، بدخشانمه، برنتافته، نگرانته، برنخاسته، ترکانده، گنجانده، چسبانده، شورانده، مالانده، بازماندهبیشتر...

فرونگذارده، بازنگذارده، فروگذارده، نگسلانده، انگیزانده، نپناهانده، پناهانده، نگذرانده، نگسترانده، ندرخشانده، بازنمانده، بازننهاده، بازنستانده، فرونیامده، برافشانده، بازنهاده، ناپایدارمانده، نگریزانده، بازننمایانده، نشناسانده، نهراسانده، ننمایانده، بازنمایانده، کبودرآهنگ، مقررداشتن، دلتنگیامه، نکوکارانه، متولدشده، تذکردهنده، دستوردهندهبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

آدم، آخر، رفتن، دختر، بودن، شکسته، احساس، ترانه، تمام، دیوانه، دنیای، دوباره، دنبال، چشمای، صدای، ستاره، خیال، کنار، هوای، برای، دستای، نداره، بهار، روزای، نگاه، مردم، بدون، تموم، دیوونه، بارون، خورشید، نمیشه، همیشه، آتیش، عزیز، عاشق، بین، قصه، لحظه، خندهبیشتر...

دست، بعد، درد، قلب، شب، لحظه، همه، غم، سر، خسته، یاد، اگه، خواب، واسه، جان، های، جای، داره، آخه، مال، حال، یار، راه، آره، عاشق، شده، خود، گل، پر، دور، خوب، روز، خونه، جون، روی، توی، دوست، فکر، دیگه، قصهبیشتر...

منه، سحر، ته، ده، که، به، چه، سه، نه، مه، له، هفته، شبه، عطر، مثل، پر، سر، ور، مهر، دله، دل، گل، ول، هله، فکر، شکل، دیر، سیر، غیر، بین، زین، حیف، دی، کی، پی، نی، می، هی، سفر، قدربیشتر...

شکستن، وجودمه، واکردنه، آتیشمه، خاطرات، عاشقانه، آسمان، عاشقان، آبادانه، انتظار، روزگار، اشتباه، خداحافظ، عاشقونه، آسمون، نمیخونه، پریشون، آرزوی، سرنوشته، آرامش، نازنین، فرشته، منتظر، دلتنگی، آینده، آمده، وابسته، بهونه، زمونه، دیوونهبیشتر...

انتظارتم، بیقرارشم، روبرومه، بلرزونه، آشیونم، آشیونت، انگیزتره، نمیدیدمت، سرنگران، آرزوهامه، آرزوهای، قرارمونه، امپراطوره، زیباترین، سلامتی، فراموشی، نداشتنه، سرونازه، آشنایه، نمیفهمیهبیشتر...

امیددهنده، دردسردهنده، نویددهنده، انتشاردهنده، استمراردهنده، اعتباردهنده، تقاضادهنده، براندازنده، برانگیزاننده، فشارآورنده، انترتینمنت، غریبونه، اونیکهمونده، پدیدارنموده، مهمانومه، چشمانومه، باروونه، قرارگرفتن، نازنینه، التماستمبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: