کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: خدا (khdaa)

قافیه ها برای: خدا (!khodaa)

قافیه ها: 222 نتایج

سودا، جدا، لتکا، بُتا، دوتا، گفتا، افتا، بگشا، صبحا، ربا، شکا، دوپا، خرپا، مقفی، رسوا، گشا، کوشا، پوشا، خوشا، رخشا، مشکسا، یوسا، قوا، عظما، لولا، شولا، شورا، مجرا، کجا، کُجا، غوغا، طغرا، صغرا، گناه، دنیا، خنیا، ورنا، سرنا، درنا، برنا، نما، شما، خرما، عمرا، کلاه، نخاع، گویا، رویا، علیا، گلهابیشتر...

دهخدا، بخدا، نرودا، نشدا، ناخدا، باخدا، بلندا، پرستا، دلربا، بربگشا، معناگرا، بوداگرا، بازبگشا، یوشکا، ویشکا، پروپا، میشکا، دلگشا، بگشا، نگشا، مگشا، رمزگشا، کدگشا، روگشا، خیبرگشا، پارسوا، بازگشا، پاگشا، حکمروا، هرکجا، انزوا، ناکجا، پرغوغا، جابلقا، یورونا، ولدنیا، وحیدنیا، مرشدنیا، مجدنیا، رهنما، بدنما، دورنما، وکلا، مشکلا، نخلها، مکلا، کردکلا، ملاکلا، معمولا، نیکلابیشتر...

دا، دلا، درا، گدا، کدخدا، صدا، ندا، طلا، تا، گاه، گا، بنا، بلا، بقا، بجا، با، پا، کما، کربلا، کجا، چاه، شاه، شنا، سما، قفا، شفا، خفا، جفا، فا، فضا، نشا، شا، نسا، فسا، چرا، واه، وا، وتنها، زنا، جلا، قضا، رضا، جزا، زا، جا، قرا، ماه، حنا، نا، مابیشتر...

تروخدا، شیرخدا، پراودا، برمودا، ترصدگاه، ترددگاه، تجددخواه، تحصنگاه، توقفگاه، تجمعگاه، تفرجگاه، دنیاگرا، قراولگاه، تصادفگاه، رهگشا، مرزگشا، راهگشا، رازگشا، کارگشا، برنگشا، برمگشا، بازنگشا، بازمگشا، جهانگشا، مقوا، تجدیدقوا، مهبدنیا، عمیدنیا، فرشیدنیا، فریدنیا، کجاستدنیا، مهدعلیا، تفکرا، باریکلا، کیاکلا، پاشاکلا، ابدا، کانادا، استرادا، فریادابیشتر...

کشورگشا، لشکرگشا، میانکلا، فولادکلا، آهنگرکلا، راویندرا، مجالستگاه، استراحتگاه، فرمانروا، بزرگنما، مرمرنما، فرمانفرما، استمنا، تجددگرا، مرکزگرا، درونگرا، قانونگرا، تصویرگرا، تفسیرگرا، مهمانسرا، رفتارگرا، فولادنیا، سالارنیا، تزویرگرا، سمندرنیا، اعتدالگرا، اقتدارگرا، انتقادگرا، اقتصادگرا، استبدادگرابیشتر...

کاروانسرا، معتمدآریا

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

توام، فردا، شبا، وفا، هوا، هرجا، تنها، اما، دریا، مرا، رها، نذار، بهار، مال، اصلا، الان، جهان، تنهام، تمام، برام، برات، بابا، حالا، بالا، آهای، روزا، رویا، خوام، صدا، پیدا، نگاه، اینجا، چرا، بیا، انگار، هزار، بذار، کنار، خیال، میخوایبیشتر...

ناقلا، خوشا، استوار، آدما، مبتلا، وطندار، بگردان، مگردان، پدرجان، قهرمان، نگران، قبلنام، والسلام، نگاهم، پابرجاست، کردنات، نگاهت، تماشا، خدایا، رویاهام، قانوناش، پیدا، شیدا، اشتباه، عاشقا، آشنا، قدیما، نریا، لیلا، پریا، نشناخت، گرفتار، روزگار، انتظار، استقلال، بیخیال، نمیخوای، دبستان، تابستان، پریشانبیشتر...

یا، لا، را، ها، ماه، راه، آه، آخ، خاطر، دارم، دارد، دار، تار، بار، کار، کنار، یار، سال، مال، حال، پای، وای، جای، لای، آی، مادر، ابر، جانم، جان، آن، آمد، تمام، جام، هام، ام، آدم، داغ، باغ، باز، نازبیشتر...

تعصبات، توجهات، اقلا، برادرها، آهنگران، کفتراس، اوگاندا، قایقرانها، ناخداها، میگساران، روزگاران، امیدواران، بلاروسا، آسمونا، مهربونا، خیابونا، آرزوها، آرزوهام، آسمونهاست، آرزوهات، نارا، علیرضا، نکنیا، اونوریا، نگیریا، جداییا، تازگیا، خیلیا، اقاقیا، ایباربیشتر...

تصویربردار، خدانگهدار، ملاممدجان، پیوستگان، آوازینان، مسجدالحرام، جواهرتراش، متصرفات، وااسفاها، جواهرآلات، کاندیدا، بایدها، اقیانوسها، دیوونگیاشم، تیمارستان، پرستندگان، برگزیدگان، فرومایگان، آذربایجان، جوهریانبیشتر...

باورمندان، خمیردندان، نظردهندگان، دستوردهندگان، یاددهندگان، اجردهندگان، عبوردهندگان، تغییردهندگان، هشداردهندگان، ربادهندگان، اعتباردهندگان، سزادهندگان، فریبندگان، شکافندگان، پناهندگان، ناشکنندگان، مقررشدگان، گشایندگان، ربایندگان، آزمایندگانبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: