کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: خدایی (khedaayi), خدایی (khadaayi)

قافیه ها برای: خدایی (khodaayi)

قافیه ها: 222 نتایج

رویایی، دنیایی، سرپایی، رسوایی، خرمایی، مولایی، وفایی، بگشایی، گشایی، روزایی، سودایی، جدایی، کجایی، دوتایی، روستایی، خداییه، جداییه، کجاییه، خودخواهی، رباعی، عمرهای، جورای، خبرای، کجای، سوالی، شمالی، زلالی، خوشحالی، بدکاری، کشتکاری، سوگواری، شماری، خماری، بلغاری، بگذاری، بخاری، مختاری، غباری، بردباری، گواهی، گناهی، دوراهی، عریانی، برهانی، فلانی، سلطانی، سوزانی، برانی، بستانی، قربانیبیشتر...

سایی، زایی، خایی، چایچی، یای، شفای، حسای، پارچی، هارلی، پاستلی، حمالی، آلی، پارسی، ارزی، ناظری، گزاری، ستاری، سلاخی، آخی، صالحی، جالبی، صالحیه، یانکی، تانکی، اهی، پانی، ستانی، پامی، حمامی، قدامی، مزاحی، زانتی، قامتی، کرامتی، فلاحتی، ناطقی، تاقی، ساغی، چاوی، گاوسی، یازی، گرازی، خرازی، ازی، دراجی، ماچگی، گزافگی، چاپچی، کراچی، آسفیبیشتر...

شیعی، ای، ایه، لی، خی، حسنی، نی، می، حسنیه، برقی، زی، جی، چی، فی، شی، سی، شیهه، گی، دی، بی، کی، تی

دلگشایی، دلربایی، رهنمایی، نگشایی، رمزگشایی، برگشایی، عبدخدایی، روگشایی، شیرکلایی، بازگشایی، بگشایی، کهربایی، درستکاری، بزرگواری، استواری، بشماری، خودمختاری، خمکاری، بمبگذاری، سبکبالی، رفوکاری، نشماری، سرشماری، غمگساری، برخورداری، میگساری، سالشماری، بازشماری، پرگناهی، بخشکانی، مسلمانی، بسوزانی، خسروانی، بدگمانی، جولانی، عضلانی، لنکرانی، پورسبحانی، بیگناهی، ناتوانیبیشتر...

بربگشایی، بازبگشایی، نادرستکاری، فروبگذاری، پذیرفتاری، نامسلمانی، پودمانی، فروگذاشتی، کیقبادی، ورنیفتادی، برنیفتادی، فرونیایی، ناگوارایی، آرزوهایی، فروبیایی، جغرافیایی، رهگشایی، راهگشایی، رازگشایی، کارگشایی، برنگشایی، بازنگشایی، جهانگشایی، برنشماری، بازنشماری، گلیمکاری، میرغلامی، محمدخانی، عمیدخانی، جوادخانیبیشتر...

کشورگشایی، لشکرگشایی، کاروانسرایی، مهمانسرایی، فرمانروایی، گلخونهنذاری، قانونمداری، شریعتمداری، رفتاردرمانی، انبارگردانی، نهبندانی، کارگردانی، بازنمانی، بدپیمانی، اقتصاددانی، خیالپردازی، گهرتراشی، پیکرتراشی، گهرافشانی، غلامرضایی، اتفاقهای، متوسلانی، بپناهانی، نپناهانی، بازننمایانی، آذربایجانی، گوهرشناسی، بلورشناسی، جواهرشناسی، رفتارشناسیبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

جدایی، کجایی، گذاشتی، تنهایی، نداری، نباشی، بالایی، آزادی، روزایی، قوچانی، انگاری، احساسی، عمری، خوشبختی، برگردی، دلتنگی، الهی، بفهمی، اومدی، تقصیر، بهترین، نازنین، موندنیست، خوندنیست، نترسید، نبردی، میکنی، چجوری، بدجوری، اینجوری، بمونی، بدونی، همونی، نمونی، بیرونی، میدونی، میتونی، داغونی، نبودی، نییبیشتر...

جایی، خالی، کاری، داری، بازی، کاشکی، باشی، آتیش، هرچی، ولی، کردی، منی، یعنی، وقتی، روی، کسی، رفتی، هستی، حتی، همین، زمین، تویی، کنی، گفتی، شدی، بوی، خورشید، دوری، جوری، اونی، روزی، بودی، خیلی، بری، نمی، چیزی، نیستی، بگی، میگی، دیدیبیشتر...

ریخت، خیر، میر، زیر، شیر، سیر، گیر، دیر، پیر، تیر، فیلم، میل، این، مین، زین، چین، دین، بین، کین، ایم، گریم، مریم، ریم، خیم، نیم، چیم، شیم، سیم، بیم، تیم، جیغ، تیغ، گیج، ریز، خیز، نیز، میز، چیز، دیو، ریشبیشتر...

بگردانی، رویاهامی، عاشقایی، آشنایی، نمیخوای، انتظاری، روزگاریه، یادگاری، خاستگاری، الخیالی، خاطرمی، درمونمی، شیرینمی، کنارمی، لعنتی، سلامتی، ابروی، مهربونی، همزبونی، گریزونی، نمیدونی، نمیتونی، نمیشینی، معنایی، زیبایی، لالایی، شاهکاری، آزاری، وویی، آخرینیبیشتر...

آرزوهامی، مازراتی، سرنوشتمی، نمیشکنی، بسوزونی، بحرینی، آخریمی، نالینی، ناهماهنگی، سزوندی، نامهربونی، پریشونی، انتهایی، طلبکاری، خروشانی، خرافاتی، آبرویی، آریایی، کجاهایی، عاشقترینیبیشتر...

بازننمایانید، جدانشدنی، تکرارناشدنی، مهارناشدنی، نگرونی، باورنکردنی، نوجوونی، همیشگیمی، چادرنشینی، خاکسترنشینی، نازنینی، محمدمهدی، عزیزمحمدی، قلقشندی، غیرتمندی، تاریخمندی، سخاوتمندی، اردتمندی، فرونگذاردی، بپناهاندیبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: