کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: خواب (!khaabe)

قافیه ها برای: خواب (khaab)

قافیه ها: 141 نتایج

خراب، خطاب، اب، آب، یاب، گلاب، قلاب، طلاب، شراب، سراب، راب، طناب، جناب، ناب، نقاب، نصاب، حساب، حجاب، قاب، غاب، قطاب، زاب، صاب، شاب، بساب، شتاب، شباب، باب، کتاب، تاب

مخواب، شاخاب، تختخواب، پرخواب، بدخواب، شکراب، افتاب، شبتاب، بخواب، نخواب، بیخواب، سرخاب، باب، گلاب، قلاب، سهراب، مرداب، پرآب، سیلاب، محراب، گرداب، دریاب، زهراب، شراب، سراب، خراب، برآب، جوراب، سیراب، پایاب، القاب، ارغاب، اعراب، ارباب، اطناب، قحاب، عناب، طناب، جناب، سنجاب، مهتاب، خوناب، انساب، احزاب، اصحاب، ماهتاب، احباب، عقاب، نقاب، اعجاببیشتر...

انتخاب، رختخواب، التهاب، انشعاب، اصطرلاب، اسطرلاب، استرلاب، انقلاب، اضطراب، منجلاب، شرفیاب، اجتناب، استصحاب، استحباب، عالمتاب، نواب، استصواب، مستجاب، ناصواب، انتصاب، اعتصاب، اکتساب، انتساب، احتساب، بحساب، سفیداب، ارتکاب، باشتاب، مستطاب، بهارخواب، شورآب، زیرآب، گرماب، دربیاب، خطایاب، بازبیاب، مهراب، فلزیاب، رهیاب، راهیاب، کاریاب، شکرآب، درمیاب، هدفیاب، نظریاب، بازنیاب، بازمیاب، برونیاب، هنجاریاب، معنایاببیشتر...

سرآسیاب، پراضطراب، ضدانقلاب، مسیریاب، عالیجناب، بلاجواب، گهرتاب، افراسیاب، چلوکباب

ابوتراب، صورتحساب

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

صاب، لابد، طبابت، تابش، کتابم، ابر، برابر، بنابر، مقابر، جابر، صدابر، مقابل، قابل، زابل، کابل، مخاطب، کاتب، اسب، مناصب، مکاسب، مناسب، محاسب، حاجب، مراقب، مناقب، جانب، تجارب، قالب، جالب، مصاحب، صاحب، نباشد، باشد، قاصد، فاسد، ارگ، آرد، دارد، بارد، کاردبیشتر...

بیاب، ایاب، تراب، برفاب، سرداب، زرداب، تلخاب، زودیاب، دولاب، شوراب، دیریاب، تالاب، داراب، بناب، تنداب، زهاب، تنگاب، ذهاب، بنداب، سحاب، سیماب، بشقاب، رقاب، بشتاب، تگاب، دوغاب، اعقاب، اعصاب، عزاب، مجاب، خضاب، حجاب، دواب، جواب، ثواب، عذاب، جذاب، خیزاب، تیزاب، ایجاببیشتر...

انتخاب، آسیاب، التهاب، نمیخواهد، نمیخواد، انقیاد، ازدیاد، نمیاد، استرداد، درمیاد، استشهاد، اجتهاد، استناد، انجماد، اعتماد، استمداد، انعقاد، انتقاد، اعتقاد، استعداد، پریزاد، نیفتاد، اقتصاد، فرستاد، استبعاد، انسداد، امتداد، ارتداد، استبداد، امرداد، نمیداد، باداباد، ناکامیاب، بازاریاب، برنتاب، ارغنداب، بازنتاب، نوغاب، بدحجاب، باحجاببیشتر...

برنمیاد، مهاجرنژاد، کارگرنژاد، هنرورنژاد، فرامرزنژاد، رستگارنژاد، سازگارنژاد، مجیدنژاد، ورنیفتاد، پوراستاد، کیقباد، نوآباد، میرعماد، فروافتاد، دادوبیداد، خسروآباد، توپوزآباد، مهرآباد، مرزآباد، گردآباد، مردآباد، میرآباد، طاهرآباد، صابرآباد، قیصرآباد، ممرآباد، بقرآباد، عنبرآباد، صمدآباد، احمدآبادبیشتر...

اشتباهات، خاطرخواهات، دیوونگیات، دیوونگیاشم، نوبهاران، آوازینان، ملاممدجان، خدانگهدار، دستوربنیاد، استالینگراد، محمدجواد، بهادرآباد، لشکرآباد، امیدآباد، عزیزآباد، شهیدآباد، مجیدآباد، مهاجرآباد، سالارآباد، محمدآبادبیشتر...

باخندهات، متوکلیان، نعلبندیان، ناشنوایان، جواهرنشان، نظردهندگان، دستوردهندگان، اعتباردهندگان، فریبندگان، شکافندگان، پناهندگان، مقررشدگان، باورمندان، استعمارشدگان، برانگیزانندگان، واردشوندگان، معتمدآریا، مسافرآباد، مقصودآباد، نخلبندیانبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: