کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: در (dor)

قافیه ها برای: در (dar)

قافیه ها: 197 نتایج

درْ، دَر، تر، اگر، گر، بر، کر، پر، پَر، شرع، فر، شر، سر، ور، زر، ذر، غر، نر، مر، لر، خر، هر، ار

پودر، لیدر، رادر، لودر، قلدر، ریدر، رایدر، پدر، بدر، کدر، هدر، قدر، دودر، مادر، شبدر، صفدر، مصدر، اژدر، مدر، کندر، تندر، بندر، اندر، کاندر، مخدر، حیدر، سردر، بدتر، زودتر، دختر، بهتر، بستر، خطر، کمتر، کفتر، دفتر، بیشتر، بگذر، بنگر، دگر، جگر، دلبر، ببر، مگر، اگر، خبر، تبر، دیگر، شکر، پرپربیشتر...

دربدر، مقتدر، انقدر، هرقدر، اینقدر، آنقدر، برادر، مکدر، مقدر، اسکندر، سکندر، سمندر، قلندر، بهتر، عاشقتر، خاکستر، محکمتر، بلندتر، کبوتر، نزدیکتر، عزیزتر، شیرینتر، تنهاتر، فراتر، زیباتر، بالاتر، پیمبر، یکدگر، کارگر، معتبر، باخبر، بیخبر، جادوگر، افسونگر، یکدیگر، بازیگر، برابر، دردسر، مختصر، همسفر، نیلوفر، سراسر، رهگذر، نگذر، منفجر، شناور، سماور، بیاور، مکرر، پرگُهربیشتر...

نابرادر، نصیحتگر، ملامتگر، حجامتگر، آشناتر، فروزشگر، تسخیرگر، ستایشگر، اثباتگر، بخشایشگر، تکاپوگر، یکدیگر، تمشاگر، اعتصابگر، انتخابگر، هواپیمابر، آشکارگر، دوبرابر، نابرابر، کیمیاگر، نمایانگر، پردردسر، اثناعشر، مدور، پدرشوهر، بربیاور، مخیر، اشنایدر، میرحیدر، ابوحیدر، هنرگستر، سرزمینتر، شورشگر، کرنشگر، سرزنشگر، پرستشگر، یکسونگر، نویدگر، نمایشگر، ژرفانگربیشتر...

آندومتر، نانومتر، جستجوگر، مسافربر، حکایتگر، متجاوزگر، نوسانگر، نامدور، متصور، اولیور، موادمخدر، اسکوتر، کرونومتر، کرنومتر، شمارشگر، نگارشگر، سرایشگر، برآوردگر، آفرینشگر، پیکارگر، پیکانگر، غیرمعتبر، الهامگر، میانجیگر، محمدجعفر، فروزانفر، آقابالاسر، کنارگذر، اقتصادمحور، موردنظربیشتر...

دختربرادر، گالوانومتر، برابرنگر، افتخارآور

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

جر، حر، بخر، فخر، صخر، مخر، تمر، شمر، زمر، خمر، عمر، تمبر، دهر، بهر، بحر، شهر، زهر، قهر، فقر، ثغر، مقر، مغر، شعر، قعر، فجر، زجر، هجر، حجر، بذر، جزر، جذر، مضر، نذر، قشر، حشر، دسر، کسر، جسر، نثر، حصربیشتر...

تندتر، مطهر، پوستر، قلاشتر، قمصر، بتگر، برتر، نگر، زبر، وگر، لنگر، سنگر، اکبر، رهبر، جیگر، راهبر، پیکر، سپر، لشکر، ذکر، کشور، قیصر، قصر، پسر، نفر، صفر، سفر، محشر، بشر، اثر، گذر، نظر، حذر، خنجر، اونور، اینور، یاور، باور، آذر، لاغربیشتر...

بزرگتر، سبکتر، انگشتر، روشنتر، بیدستر، بخاتر، بداختر، صنوبر، بِنگر، ستمگر، پیغمبر، داروگر، خنیاگر، تمثالگر، افشاگر، توانگر، نواگر، جلاگر، تاراجگر، دانشور، بالاسر، بدگوهر، جانور، بدنظر، جنگاور، تکاور، تناور، تزویر، بدگهر، فروهر، هرچقدر، جلوتر، تیتر، داغتر، قشنگتر، آسونتر، آرومتر، سریعتر، کوچیکتر، رهاتربیشتر...

آمیزتر، پارکومتر، سرکلانتر، نگارگر، آزمایشگر، آمارگر، نامکرر، سپاهانشهر، مقتداصدر، فریادگر، پرینتر، واکنشگر، آمرزشگر، گردشگر، هایدگر، وارونگر، آموزشگر، پذیرشگر، پردازشگر، بیانگر، پالایشگر، مهیاگر، شناساگر، نیامگر، کلاسور، اباجعفر، صفاشهر، آریاشهر، زیرگذر، درمگذربیشتر...

اولین، نمیذاشتم، آشیونم، نیلوفرینم، عزیزترینم، تنهاترینم، ستارگانم، متنفرم، بشکافم، کلماتم، مهربونیم، مهربونیاش، گرفتند، آشیونت، صاحبنظر، شهیدپرور، دانشمندپرور، دلاورپرور، تنفرآور، دردسرآوربیشتر...

ناامیدشدن، بازنماندن، بازننمایاندن، زبونیاتون، امیرالمومنین، بپناهاندم، نپناهاندم، بازننمایاندم، التماستم، خاطرخواهتم، بالینتم، عاشقترینتم، نیمدونم، آدمیزادم، رهسپاریم، خیابوناییم، خواهشمندیم، نپراکندیم، بیخودیم، میرقصونیمبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: