کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: درد (!darde), درد (dard), درد (!dardo)

قافیه ها برای: درد (dord)

قافیه ها: 59 نتایج

ترد، گرد، برد، کرد، مُرد، مرد، خورد، لرد، خرد

ابیورد، دوربرد، بیلبرد، پیشبرد، فشرد، بفشرد، بازخورد، بخورد، نخورد، نخرد، سرگرد، دستبرد، میبرد، سپرد، نسرد، افسرد، آورد، شمرد، برخورد، میخورد

نیاورد، فروخورد، کاربرد، مادربرد، پرکاربرد، بدکاربرد، بسپرد، نسپرد، نیفسرد، بیفسرد، همآورد، شهرآورد، درآورد، بازآورد، بادآورد، بشمرد، نشمرد، برشمرد، بازشمرد، پربرخورد، بدبرخورد، زدوخورد

درنیاورد، برنیاورد، بازنیاورد، وردآورد، رهآورد، گردآورد، برنشمرد، بازنشمرد

قافیه های نزدیک: 171 نتایج

دور، در، طور، تر، گُر، بر، پُره، کر، پر، پُر، سُر، سر، قر، غر، خور، لر، خر، سرخ، درّ، گرم، فرم، جرم، غرم، درج، برج، گرز، برز، پرز، مرز، ترش، فرش، برس، قرص، عرف، گرگ، شرب، سرب، قرب، بد، شدبیشتر...

سودلر، تطور، چیطور، ایطور، بپر، کپلر، شهپر، نپر، کوپر، سوپر، کسلر، چندلر، بلر، مولر، کوهلر، چیلر، فالر، دالر، چادر، بادبر، کندر، قطر، اشتر، شتر، چطور، بستر، دستور، لمتر، اینطور، فاکتور، عبور، زبر، دبر، صفرابر، صبور، انبر، دالبر، بسپر، سپر، توپربیشتر...

نشادر، بهادر، تبادر، چغندر، خارشتر، تستر، همینطور، مانیتور، تواتر، تلنگر، تدبر، تجبر، صفرابر، تفکر، تذکر، پراپر، آبشخور، تنفر، تمسخر، تنافر، تجاسر، تکاثر، تصوّر، تبلور، تصور، تقرر، تغایر، فراخور، تفاخر، تبحر، تظاهر، بطور، تردد، تجدد، ترصد، نمیشد، زمرد، تجرد، تزاید، باشتربیشتر...

متفکر، متذکر، تحیر، متغایر، مادربزرگ، دستجرد، زهرآلود، سرنوشتو، بدنمو، رفتنمو، کمرمو، میگردم، وجودم، میدونمو، احساسمو، احساسم، پریشون، زندگیمو، سرزمین، متقبل، بستمثل، متکاسل، تمول، متحول، پیشقراول، پرتحمل، پرتجمل، پرتعامل، متکامل، متخلخلبیشتر...

متحیر، فرورفتند، نبودنتو، ژکوندتو، رویاهاتو، شنیدنشو، سرنوشتمو، التماسمو، روزامونو، زسرزمین، نرسیدیم، گفتنیامو، آرزوهامو، دلخوشیهامو، دلتنگیامو، تنهاییامو، محتاجشیو، کیخسرو، خاطرهامون، امیربهادربیشتر...

درنگرفتند

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: