کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: دره (!dareh)

قافیه ها برای: دره (!dare)

قافیه ها: 215 نتایج

پرِ، ورِ، سرِ، برِ، درو، مهره، نره، سره، ذره، تره، پَر، سر، بحر، اثر، فرّ، ذرّه، صخره، شهرِ، بهرِ، شهرو، قهره، شهره، قهر، شهر، بهر، خمر، امر، بذر، قصرِ، عصر، صبرِ، قبره، صبره، ابره، قدر، قبر، صبر، ببر، ابر، عطرِ، قطره، عطره، چتره، قطر، عطر، چتر، حرف، مرگ، کرده، دردبیشتر...

پسرِ، دلبرِ، یذره، عبورِ، خرمهره، آندره، چالدره، پرصخره، الصخره، عوامر، گرامر، ازبهر، والعصر، لابر، نمابر، آوابر، پرعطر، بچرخ، زودشرم، بیچرم، ولخرج، تفرش، بپرسه، میپرسه، پرکرده، بگرده، بگرد، فرگرد، میمرد، سالگرد، مشترک، دخترک، توقلب، سرفصل، ایمیل، ماقبل، ناصربخت، پررنگ، پرحجم، پرگنج، چونکه، دلکنده، بگنج، نلنگ، شبنمِ، همرنگه، سرته، هموزن، نفهم، روتنبیشتر...

قبر، یه، له، هه، مه، زِ، ز، چه، شه، سه، دِ، ده، به، ب، که

ابرِ، چندهنره، خرمدره، گلابدره، ولیعصر، بالابر، عالیقدر، نمیارزه، سنگفرش، خداترس، نیکمرد، پیگرد، دستگرد، زیرپرده، یادکرده، سفرکرده، عقبگرد، فروکرده، اتوکرده، جوونمرد، تحصیلکرده، جاویدفرد، دنیاگرد، جهانگرد، دریاگرد، صحراگرد، آزادکرده، دارابگرد، اترک، نیکبخت، نکوبخت، پیروزبخت، فیروزبخت، ایرانسل، آزادبخت، حیره، شکرخنده، گیسوبنده، خدابنده، گرانسنگبیشتر...

غیرهنری، گوردختر، والاگهر، دروپیکر، اسپیکر، انگیزتره، نوازشگر، دیواندره، بالاخره، امیرلشکر، کنستانتره، دربرابر، تکرارحرفه، بزرگمرد، برنمیگرده، بیابانگرد، نالونه، گرونه، برهمه، روبرومه، همسفرمه، داغوونه، بیرونه، گذرونه، بهوونه، بلرزونه، دلبرونه، استخونه، بسوزونه، سادگیمهبیشتر...

اژدهاپیکر، غریبونه، قرارگرفتن، یادگرفتن، فرانگرفتن، مهمانومه، چشمانومه، میگذرونه، ناتمومه، باروونه، سراسیمه، بیشینه، تهمینه، نازنینه، مقررداشتن، خودباورانه، اندیشورانه، ناباورانه، سربزیرانه، دلتنگیامه، نکوکارانه، مهارگسسته، متولدشده، تذکردهنده، دستوردهنده، امیددهنده، یاددهنده، دردسردهنده، پیونددهنده، ثمردهندهبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

قلب، همه، غم، بعد، لحظه، دست، مگه، شب، خسته، داره، یار، های، جای، آخه، مال، حال، راه، جان، واسه، اگه، یاد، خواب، آره، عاشق، پر، دور، گل، شده، خود، خودت، روی، توی، خونه، جون، روز، خوب، دوست، زیر، فکر، گریهبیشتر...

دختر، آخر، رفتن، بودن، آهنگ، آدم، شکسته، طاقت، عادت، دوباره، ستاره، کنار، نداره، بهار، دنیای، دنبال، چشمای، صدای، هوای، برای، دستای، روزای، نگاه، ترانه، تمام، دیوانه، احساس، مردم، بدون، تموم، دیوونه، بارون، خاطره، قصه، لحظه، خنده، دوری، خونه، گوشه، سینهبیشتر...

منه، سحر، له، نه، مه، چه، سه، ده، به، که، ته، هفته، شبه، عطر، مثل، مهر، ور، سر، پر، هله، ول، دله، گل، دل، فکر، شکل، غیر، سیر، دیر، زین، بین، حیف، هی، نی، می، دی، کی، پی، سفر، قدربیشتر...

واکردنه، شکستن، وجودمه، آتیشمه، داغونته، انتظار، روزگار، اشتباه، عاشقانه، آسمان، عاشقان، آبادانه، خاطرات، خداحافظ، آرزوی، عاشقونه، آسمون، نمیخونه، پریشون، منتظر، مثله، گریزه، کلیده، هلاکه، فرشته، دلتنگی، آینده، آمده، وابسته، بهونهبیشتر...

برنگشته، آشیونم، بیقرارشم، انتظارتم، بادبادکا، آشیونت، نمیدیدمت، برنمیداره، آرزوهای، سرنگران، آبودانه، آرزوهامه، امپراطوره، قرارمونه، نداشتنه، سرونازه، آشنایه، نمیفهمیه، سلامتی، فراموشیبیشتر...

عبوردهنده، بهبوددهنده، نویددهنده، تغییردهنده، تعمیددهنده، هشداردهنده، انتشاردهنده، استمراردهنده، اخطاردهنده، اعتباردهنده، پیشنهاددهنده، تقاضادهنده، براندازنده، نابودشده، پرشنونده، فرونشاننده، برانگیزاننده، اونیکهمونده، تهدیدشونده، پدیدارنمودهبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: