کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: دریا

قافیه ها: 222 نتایج

نیا، حیا، قلیا، کنیا، محیا، ورا، مرا، سرا، درا، صحرا، برا، درآ، درها، سرما، پروا، مرزا، هرجا، حرفا، مردا، فردا، دردا، برپا، پناه، نگا، هوا، دعوا، روا، دوا، حوا، رها، فنا، معنا، حنا، بنا، نما، غما، اما، طلا، بلا، الا، وفا، صفا، جفا، خطا، عزا، گدا، فدا، صدا، ادا، لبابیشتر...

سیردریا، دونیا، اغنیا، یحیا، منیا، ورنیا، درنیا، برنیا، سونیا، پورنیا، پیرنیا، بازنیا، مانیا، تانیا، اوپرا، اندرآ، دوگرا، خودگرا، نگرا، واگرا، خودفرما، مفرما، منحرفا، مفرسا، پیرمردا، ضرورتا، نونوا، تروا، پربها، پرمعنا، توهما، تسلا، پربلا، زُلیخا، شلیخا، بونی، پلکا، پونا، زونا، گندما، فعلا، فصلا، هالا، یاسا، کاسا، هگزا، یادا، کوتا، همونیه، شکلکابیشتر...

یا، راه، را، رضا، گاه، چاه، خواه، واه، ماه، شاه، آه، گا، پا، وا، ها، نا، ما، لا، فا، شا، زا، دا، جا، تا، با، آ، طلا، دلا، جلا، کربلا، بلا، خفا، چرا، قرا، درا، خدا، وتنها، شنا، زنا، حنا، بنا، کما، سما، نشا، نسا، ندا، بقا، قفا، قضا، جفابیشتر...

خسرونیا، مهرنیا، یزدگردنیا، میرنیا، طاهرنیا، تاجرنیا، مظفرنیا، جعفرنیا، اصغرنیا، افرندنیا، آذرنیا، فرونیا، منصورنیا، فیروزنیا، مشیرنیا، توحیدنیا، خطیرنیا، وزیرنیا، کاستینیا، معمارنیا، فخارنیا، جبارنیا، فرهادنیا، بهزادنیا، یغمانیا، افشارنیا، فرهنگسرا، حرمسرا، بیمارسرا، ظاهرگرا، نهادگرا، آجرنما، اغنا، ازنا، اغما، اقلا، ابقا، امضا، اعضا، لباسابیشتر...

فولادنیا، سالارنیا، هنرمندنیا، سمندرنیا، مهمانسرا، تجددگرا، مرکزگرا، درونگرا، قانونگرا، تصویرگرا، تفسیرگرا، رفتارگرا، تزویرگرا، اعتدالگرا، انحصارگرا، اقتدارگرا، انتقادگرا، اقتصادگرا، استبدادگرا، اتحادگرا، پدیدارگرا، فرمانفرما، بزرگنما، مرمرنما، فرمانروا، استمنا، راویندرا، مجالستگاه، استراحتگاه، آلوبخارابیشتر...

کاروانسرا، معتمدآریا

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

شبا، تنها، اما، بهار، نذار، مال، جهان، الان، اصلا، برام، تمام، تنهام، برات، حالا، بالا، بابا، آهای، رویا، دنیا، شما، خدا، جدا، کجا، توام، روزا، خوام، چرا، نگاه، صدا، سیاه، بیا، پیدا، اینجا، کنار، هزار، بذار، انگار، خیال، میخوای، ایرانبیشتر...

مبتلا، آدما، وطندار، نگران، بگردان، مگردان، قهرمان، پدرجان، نگاهم، والسلام، پابرجاست، نگاهت، کردنات، خدایا، تماشا، رویاهام، خوشا، بخدا، ناقلا، استوار، قانوناش، نریا، اشتباه، آشنا، عاشقا، لیلا، پیدا، شیدا، پریا، قدیما، نشناخت، انتظار، روزگار، گرفتار، بیخیال، استقلال، نمیخوای، دلیران، آسمان، عاشقانبیشتر...

کجا، صدا، راه، ماه، آه، آخ، خاطر، دارم، دارد، یار، کار، دار، تار، بار، کنار، مال، سال، حال، بال، پای، وای، لای، جای، آی، مادر، ابر، جانم، جان، آن، آمد، هام، جام، ام، درام، تمام، آدم، داغ، باغ، ناز، سازبیشتر...

برادرها، آهنگران، کفتراس، ناخداها، اوگاندا، قایقرانها، میگساران، روزگاران، امیدواران، باریکلا، توجهات، تعصبات، آرزوها، آسمونا، مهربونا، بلاروسا، خیابونا، آرزوهام، آسمونهاست، آرزوهات، نکنیا، اونوریا، نگیریا، جداییا، علیرضا، تازگیا، خیلیا، اقاقیا، نارا، ایباربیشتر...

تصویربردار، خدانگهدار، پیوستگان، آوازینان، ملاممدجان، مسجدالحرام، جواهرتراش، متصرفات، وااسفاها، جواهرآلات، کاندیدا، اقیانوسها، بایدها، دیوونگیاشم، جوهریان، پرستندگان، برگزیدگان، مسلمانان، نوبهاران، فرومایگانبیشتر...

جواهرنشان، فروننشان، باورمندان، خمیردندان، سراسیمگان، فروردینگان، نظردهندگان، دستوردهندگان، یاددهندگان، برگشتگان، اجردهندگان، عبوردهندگان، تغییردهندگان، هشداردهندگان، ربادهندگان، اعتباردهندگان، سزادهندگان، فریبندگان، شکافندگان، پناهندگانبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: