تلفظ های جایگزین: دوست ("!duset")

قافیه ها برای: دوست (dust)

قافیه ها: 52 نتایج

اوست، پوست، کوستبیشتر (قافیه های نزدیک)...

جادوست، خدادوست، مالدوست، کتابدوست، شاخپوست، نیکوست، پولدوست، حقدوست، زن دوست، سنك دوست، مرغ دوست، زردپوست، سنك پوست، کمپوست، فاوست، رودوست، اسپوست، سرخپوستبیشتر (قافیه های نزدیک)...

خدادوست، دنیا دوست، دنیادوست، رحماندوست، فوتبالدوست، م‍ﮩ‍مان دوست، کتابدوست، سیاهپوست، علیدوست، سفید پوست، سفیدپوست، بشر دوست، بشردوست، هنردوست، وطن دوست، حقدوست، سایه دوست، سنك دوست، مالدوست، پولدوست، آرزوست، تخته پوست، زردپوست، سرخپوست، سنك پوست، شاخپوست، مردم دوست، مرشددوستبیشتر (قافیه های نزدیک)...

علیدوست، کتابدوست، ارسطودوستبیشتر (قافیه های نزدیک)...

قافیه های نزدیک: 200 نتایج

اوس، بوس، توث، توس، دوس، روس، سوس، طوس، قوص، لوس، موس، نوس، پوس، کوس، سوسك، توت، حوت، خوط، روت، سوت، شوت، شوط، طوط، فلوت، فوت، قوت، لوت، پوت، پ‍ﮩ‍وت، کوت، بوك، توك، توپ، جونك، خوك، دوخت، دوك، سوخت، سوپ، طوپ، غورت، غوك، فلوکس، فوك، لوپ، موك، نوبت، نوك، هوپ، پوك، پوپ، کوفت، کوپ، کوک، گوشتبیشتر...

between_paragraphs_1

باروت، تابوت، جالوت، شارلوت، طاغوت، ماموت، یاقوت، آبگوشت، روبوت، ابروت، برهوت، بلوط، ثروت، مخلوط، مربوط، هبوط، گلوت، سرکوفت، نسوخت، بیروت، خطوط، شهوت، بسوخت، بروت، بیوت، رخوت، سکوت، شروط، مخروط، مشروط، نبوت، فروخت، قورت

مالدوست، سیاهپوست، برنادوت، علیدوست، الیوت، ماریوت، زردپوست، الموت، برهوت، جبروت، عنکبوت، لایموت، ملکوت، نامخلوط، نامربوط، هرودوت، هلموت، هپروت، اندوخت، مرشددوست، آبروت، آرزوت، روبروت، ماموت، پایلوت، بیندوخت، پولدوست، زغنبوت، مبهوت، نامشروط، بفروخت، بیفروخت، نفروخت، نیفروخت، چلوگوشت

اشتلابوس، اشپلاتوس، دینسافوس، ارطاميدوس، اساليطوس، دیسقوریدوس، ذیابیطوس، سفاديكوس، پادویروس، کنفوسیوس، اسطو خودوس، اسطوخودوس، دسقيروطوس، دسقیروطوس، اسكندروس، خامادریوس، غیرمحسوس، اسکندروس، افونموس، بر بوسيوس، بطلميوس، بلاسيوس، ساساليوس، سیسالیوس، بالخصوص، برزين كروس، جوجه خروس، سقاقلوس

between_paragraphs_2

ارمنتراوت، سپربلوط، حسرت الملوك، اوقيانوس، بى ننگ و ناموس، سعادت مانوس، گنبدکاووس، ب‍ﮩ‍ائم مخصوص، اربياسيوس، بارخانه فروش، بلورفروش، بلیطفروش، بهانه فروش، بوریافروش، جواهر فروش، جواهرفروش، راقم الحروف، روزنامه فروش، سیگارفروش، صفت موصوف، موادفروش، کتابفروش، گهرفروشبیشتر...

زلائف الملوك، کریستیانو، آلترناتیو، ماکروویو، کالوینیو، اوبونتو، بلموندو، تارانتینو، خودمونو، نسوزونو، نینتندو، آسمونمون، بدمینتون، نذارخورشیدمون، پرینستون

رونالدینیو، لباساتونو، رونالدینهو، اشتباهاتمون، بترسونمتون، برسونمتون، مهربونترینشون، هرکدومتون، هرکدومشون، هرکدوممون، محیرالعقول

between_paragraphs_3
بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu el tr az kk eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: Like us on Facebook

results_right
results_after_content