کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: دیگه

قافیه ها: 215 نتایج

میگه، جیک، تیک، چیکه، تیکه، اینکه، ریسکه، دیکته، شیبِ، چیده، میده، دیده، ایده، جیب، بیفته، ریخته، پیشِ، پیچه، هیچه، پیشه، میشه، شیشه، ریشه، تیشه، بیشه، کیسه، خیسه، کیف، پیش، شیش، خیس، دیو، چیزو، میوه، بیوه، چیزه، میزه، ریزه، چیز، هیز، میز، تیغ، چیمو، کینه، پینه، سینه، اینه، هیمه، نیمه، چینبیشتر...

همدیگه، باردیگه، مرتیکه، نزدیک، موزیک، گواینکه، تاریک، کمااینکه، امید، خورشید، رسیده، نچیده، برچیده، فریبه، غریبه، روبیده، فایده، نریخته، سولفیت، واریخته، دلپیچه، نمیشه، نپیچه، همیشه، سربیشه، سرکیسه، ازپیش، آتیش، بخیزی، فریزه، نخیزی، برخیزی، ممیزه، عزیز، میریزه، تیوریزه، پاریزه، پاییز، دقیقه، رفیق، عین، بین، تسکینه، بدکینه، همینه، ترین، آینه، پرحیله، بگیره، فجیرهبیشتر...

که، دِ، ده، به، ب، چه، شه، سه، زِ، ز، قبر، مه، یه، له، هه

حالادیگه، نامید، تنیده، نکشیده، نرسیده، چسبیده، برنچیده، بوسیده، باریده، نفهمیده، نبخشیده، نترسیده، آرمیده، آفریده، نخوابیده، فروریخته، عروسیته، برانگیخته، زندگیشه، نحیفه، مینویسه، شاعرپیشه، هنرپیشه، آخریشه، صداپیشه، تقواپیشه، جفاپیشه، یکریز، سنگریزه، دلخوشیمه، زندگیمه، بچگیمه، همنشین، بنشینه، سرزمینِ، سرزمین، نازنینِ، نازنین، نمیبینه، سیلیسیمبیشتر...

بازنپرسیده، درنکشیده، برنکشیده، اتوکشیده، نموییده، هراسیده، نیونیده، ننگریده، ظاهرفریب، ناشنیده، آسیبدیده، دنیادیده، نیارمیده، نذارغریبه، نگواریده، چسبانیده، نخرامیده، نشتابیده، نوشانیده، نرسانیده، ندرانیده، نکوچانیده، هراسانیده، نخوابانیده، بازنگریسته، مدرنیته، جوانمردپیشه، بلاتکلیف، حاصلخیزی، مهرآمیزبیشتر...

نلولیده، نطلبیده، نسراییده، نهراسیده، کارندیده، نیارامیده، نااندیشیده، نیاندیشیده، برنگردانیده، نچرخانیده، نگنجانیده، ندرخشانیده، نهراسانیده، کلودتریشه، مرکزگریز، تنفرانگیز، غرورانگیز، اعجازانگیز، انزجارانگیز، تنفرآمیز، تمسخرآمیز، تمردآمیز، غرورآمیز، افتخارآمیز، اجبارآمیز، اسرارآمیز، اقتدارآمیز، انتقادآمیز، استدعاآمیز، مداراآمیزبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

زیر، فکر، قصه، چشم، مثل، عشق، حس، گریه، دل، دلت، مگه، اگه، شده، خود، بعد، درد، قلب، شب، خوب، یاد، خواب، دست، حرف، واسه، لحظه، روز، همه، غم، خونه، جون، جان، گل، پر، دور، سر، روی، توی، های، جای، دارهبیشتر...

همیشه، خودته، عاشق، قصه، لحظه، خنده، دوری، خونه، گوشه، سینه، دیده، سایه، خانه، تازه، خاطره، جاده، عاشقت، آهنگ، شکسته، طاقت، عادت، سکوت، احساس، مردم، رفتن، بودن، دیدن، آدم، بدون، تموم، دیوونه، بارون، ترانه، تمام، دیوانه، ایران، دختر، آخر، دنیای، دوبارهبیشتر...

منه، سحر، که، ده، به، ته، چه، سه، نه، مه، له، هفته، شبه، عطر، مثل، پر، سر، ور، مهر، گل، دله، دل، ول، هله، فکر، شکل، دیر، سیر، غیر، بین، زین، حیف، کی، دی، پی، نی، می، هی، سفر، قدربیشتر...

محتاجیم، میذاریم، سرنوشته، آرامش، فرشته، منتظر، دلتنگی، آینده، آمده، وابسته، بهونه، زمونه، دیوونه، بارونی، ستاره، بهانه، افسانه، ترانه، اندازه، مثله، گریزه، کلیده، هلاکه، داغونته، خاطرات، واکردنه، شکستن، وجودمه، آتیشمه، عاشقونهبیشتر...

زیباترین، نمیفهمیه، تهدیدم، همیشگیم، مهربونیم، سلامتی، فراموشی، نداشتنه، سرونازه، آشنایه، متنفرم، کلماتم، ماجرایم، برنگشته، روبرومه، بلرزونه، قرارمونه، سرنگران، آبودانه، آرزوهامهبیشتر...

خیابوناییم، انگیزاندیم، پناهاندیم، دربماندیم، برننهادیم، فروننشاندیم، فروننشانیم، پریشونیه، متولدشده، تذکردهنده، دستوردهنده، امیددهنده، دردسردهنده، عبوردهنده، بهبوددهنده، نویددهنده، تغییردهنده، تعمیددهنده، هشداردهنده، انتشاردهندهبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: