تلفظ های جایگزین: رفت ("roft")

قافیه ها برای: رفت (raft)

قافیه ها: 73 نتایج

تفت، جفت، زفت، سفط، شفت، قفط، لفت، نفت، نفط، هفت، چفت، ژفت، کفتبیشتر (قافیه های نزدیک)...

آبفت، آلفت، آگفت، بادفت، باذفت، می رفت، میرفت، پیشرفت، اينفت، دررفت، نرفت، همرفت، وررفت، پسرفت، ارهفت، جرشفت، ده هفت، زر بفت، متفت، نتفت، نهفت، نیفت، هر هفت، هرهفت، هفت هفت، پتفت، برفت، پیش رفت، بتفت، شتفت، شکفت، بنهفتبیشتر (قافیه های نزدیک)...

بیاشفت، مکاکفت، نیاشفت، تند ميرفت، نمی رفت، نمیرفت، فرورفت، آمد رفت، بگرد رفت، درنرفت، ورنرفت، برنیفت، درنیفت، هفت در هفت، هيمه زفت، ورنیفت، گ‍ﮩ‍ربفت، دربرفت، وربرفت، نشکفت، چاروهفتبیشتر (قافیه های نزدیک)...

فرونرفت، گوهر بفت، فروبرفت، اشکفت، آمد ورفت، آمدورفت، چ‍ﮩ‍ارو هفتبیشتر (قافیه های نزدیک)...

قافیه های نزدیک: 197 نتایج

ات، بت، خط، سطح، لت، نت، کت، است، امت، بخت، بست، بهت، تحت، تخت، تکست، ثبت، جست، دست، دشت، ربط، رخت، رست، سخت، سمت، شرط، شست، شصت، شط، ضبط، غلت، غلط، فرط، لخت، مست، هست، هشت، وقت، پرت، پست، گشتبیشتر...

between_paragraphs_1

حالت، راحت، ساعت، طاقت، عادت، واست، یادت، هیچوقت، صورت، مویت، ازت، تنت، حسرت، خلوت، دستت، سرت، غمت، فقط، قلبت، لعنت، وحشت، وسط، اسمت، دلت، سمت، عشقت، فکرت، قسمت، درخت، شکست، نشست، دورت، دوستت، غربت، فرصت، گذشت

تفاوت، حکایت، خجالت، خیالت، خیانت، رفاقت، سلامت، سیاهت، شکایت، صداقت، قیامت، نهایت، نگاهت، کنارت، حقیقت، رویت، طبیعت، نبودت، گیسویت، باورت، بودنت، داشتنت، درست، دیدمت، دیدنت، رفتنت، صورتت، قشنگت، محبت، عاقبت، معرفت، عاشقاست

انتظارت، خاطراتت، گرفتارت، آدمیت، واقعیت، ببرمت، ببینمت، بینمت، تهمت، خوندنت، سپردمت، میبینمت، میخواهمت، ندیدنت، ابرویت، اسیرت، حسرتت، دلتنگت، قربانت، قربونت، منتظرت، کوههایت، عاشقاست

between_paragraphs_2

عصبانیت، آشیونت، ببینتت، بوسیدمت، تورنمنت، پرینت، گرونت، آرامشت، انتظارت، بشکافت، تولدت، خندیدنت، دلواپست، محافظت، منتظرت، گرفتارت

خدانگهدارت، نوبهارانت، پراستقامت، ردصلاحیت، فراواقعیت، پرفعالیت، ارامشت، ببینتت، تورنمنت، سپیددشت، نمیخوادت، گوهردشت

نمیبیننت، برگشتنش، بسوزوننش، قدرتمندش، بازننمایاند، برگشتیم، بشوراندیم، نپراکندیم، نچرخانیدیم، آیندهوون، بربیفراشتند، برگشتند، بپناهاندم

پنج توسن سلامت، انترتینمنت، بازخواندیم، بازنماندیم، بازننمایانیم، برگشودیم، بپروراندیم، خواهشمندیم، بازنماندند، فرونگذاردند، نپناهاندند، بازننمایاندم، فروننشاندن

between_paragraphs_3

امیرالمومنین، بازننمایاندیم، بربالاى پاردم گوزيدن، فروننشاندیم، انترتینمنت، بازننمایاندند، فروننشاندند، بجوار حق پيوستن

در آيينه نقش پرى ديدن، قروتى شدن سعامله

هفت فرشتۀ ايام هفته

ببال ديكر پريدن

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu el tr az kk eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: Like us on Facebook

results_right
results_after_content