کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: رفتنت (raftanat)

قافیه ها برای: رفتنت (raftanet)

قافیه ها: 182 نتایج

مگنت، دهنت، زدنت، گردنت، کردنت، قشنگت، لبخندت، حرمت، قدمت، بغلت، پرپرت، سفرت، نفست، برگشتت، هرودت، مقصدت، فرغتت، آرنت، داشتنت، خواستنت، بازمت، دارمت، داشتمت، باختمت، باورت، آخرت، عاقبت، قامتت، راحتت، روشنت، شدنت، کنمت، مختلط، مقتسط، منبسط، مرتبط، شهرتت، پوینت، فونت، بودنت، موندنت، صورتت، دیدنت، میدمت، دیدمت، هیکلت، یشت، خیانت، چشمونت، حیرونتبیشتر...

لنت، زنت، منست، قندت، کمت، همست، جدیت، مرگت، عقلت، مذلت، مشقت، غلظت، پَرت، مضرت، شرت، ذرت، خرت، ابهت، عزت، حجت، عفت، پَست، وست، قصست، گسست، سگت، ردت، ددت، حدت، رتبت، وانت، رانت، لبانت، دونت، اولت، سنت، جنت، مینت، سینت، لعنت، تنت، غمت، پرت، عطرت، سرت، قلبت، عکست، دستت، جانت، باتبیشتر...

چت، چِت، ست، بِت، بت، کت

شکستنت، برگشتنت، اومدنت، اینترنت، آوردنت، شکستمت، پرستمت، میفهممت، میبرمت، متوسط، گلدشت، پلدشت، شکستست، سبزدشت، کوهدشت، پاکدشت، محبتت، شیطنتت، متشتت، میزنتت، نشناسنت، برداشتنت، گذاشتمت، شناختمت، بردارمت، میشناسمت، میزارمت، میذارمت، برادرت، بالاسرت، خجالتت، صداقتت، نبودنت، نموندنت، ببیننت، رزیدنت، خندیدنت، ندیدنت، بوسیدنت، گرفتمتبیشتر...

دابودشت، آشیونت، گرونت، نمیدیدمت، تولدت، جمهوریت، محافظت، آرامشت، رقصیدنت، دلواپست، لیاقتت، باغبونت، احساساتت، بااهمیت، تماشاییست، وفاداریست، مهردشت، خرمدشت، فرحدشت، سپیددشت، سفیددشت، کلاردشت، زیبادشت، درازمدت، پرشهامت، غیرمرتبط، زلفونت، کامیونت، کلاینت، ماهیدشتبیشتر...

انترتینمنت، گوهردشت، نوبهارانت، خدانگهدارت، تورنمنت، ارامشت

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

قشنگت، جرات، سیات، همرات، سلامت، میخوامت، دنبالت، خمارت، سرایت، کنارت، شرایط، قرارت، رفتارت، خیالت، نگاهت، سیاهت، ناراحت، احساست، حواست، آرومت، غرورت، اغوشت، آغوشِت، آغوشت، وجودت، نبودت، سکوتت، قولت، عاشقت، خاطرت، سرنوشت، وطنت، کندنت، خستست، بستست، چیدمت، کمانت، دندانت، کلامت، حلالتبیشتر...

شبستر، نخفت، نسفت، پارست، پارت، زارت، قبرت، گرمت، سمتت، ترکت، برت، مستت، بدت، شبت، تبت، نامت، بامت، پایت، حالت، یارت، کارت، راهت، نازت، رازت، یادت، عادت، خوابت، ثابت، پاکت، ساکت، انگشت، بغضت، فرصت، دورت، خوشت، پشتت، خودت، جونت، رویت، دوسِتبیشتر...

کتف، عطر، متر، فطر، خشت، هشت، زشت، کشت، است، قسط، جست، شست، پیست، گرفت، خفت، زفت، چفت، شفت، سفت، سقط، بنت، خلط، خیط، بیت، کرپ، پلک، فکر، یک، چک، فک، پیک، عشق، چشم، مثل، حس، شعر، منه، من، ام، همبیشتر...

نامرتبط، پرزیدنت، نوشتمت، ببینمت، بگیرمت، نبینمت، فهمیدمت، بخشیدمت، ندیدمت، میبینمت، میگیرمت، بچیندت، عاشقانت، شاعرانت، عاشقانست، رهگذارت، انتظارت، ازکنارت، بیقرارت، خاطراتت، دیگرونت، اقیانوست، فراموشت، وجودت، دلتنگت، قربونت، فرمانت، الماست، وجودست، زندانیستبیشتر...

روبرومه، بیقرارشم، انتظارتم، آشیونم، بلرزونه، انگیزتره، سرنگران، آرزوهامه، آرزوهای، قرارمونه، امپراطوره، کلماتم، ماجرایم، همیشگیم، مهربونیم، متنفرم، زیباترین، نداشتنه، سرونازه، آشنایهبیشتر...

فشارآورنده، متولدشده، تذکردهنده، دستوردهنده، امیددهنده، دردسردهنده، نویددهنده، انتشاردهنده، استمراردهنده، اعتباردهنده، تقاضادهنده، براندازنده، برانگیزاننده، دلتنگیامه، بازنمانده، بازننمایانده، غریبونه، باروونه، مهمانومه، چشمانومهبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: