کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: رقص (!raqse)

قافیه ها برای: رقص (raqs)

قافیه ها: 3 نتایج

نقص

نرقص، برقص

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

لق، حق، مغ، وقع، سق، دق، تق، حقن، ذقن، رغم، نغم، فقر، عقل، نقل، بغل، خس، هس، مس، گس، بَس، دس، بس، کس، پس، پَس، کنس، جنیس، لمس، خمس، حمص، شمس، طمث، شخص، تخس، نص، هرس، نرس، حرس، غرس، ورسبیشتر...

سرتق، هرخس، دیگس، بیلکس، دونس، میکس، فرق، ورق، عرق، طرق، ترق، مرغ، برحق، مرفق، بیرق، معرق، زورق، ازرق، مفرق، مسترق، مفرغ، مغلق، مطلق، ملحق، قلق، دلق، خلق، الحق، مبلغ، ابلغ، ابلق، رونق، منطق، رمق، خندق، بحق، زنبق، احمق، ناحق، وزغبیشتر...

زرورق، مستغرق، استبرق، معلق، مستحق، محقق، فرزدق، صدارس، مقرنس، توهرکس، نورس، مستخلص، مرخص، قومس، ملتمس، مستحدث، منبعث، پرهوس، وابستس، مقدس، مقتبس، خرمگس، پرورق، ظفرالحق، عبدالحق، ملااسحق، یاحق، پیرس، سربازرس، دردسترس، فریادرس، نایلکس، آندلس، ریلکس، لورنس، هاینس، نانجس، والشمس، کریسمس، سروانتسبیشتر...

متفرق، متعلق، نامستحق، متحقق، معوق، مطوق، متشخص، خرمقدس، پورمقدس، نامقدس، تلفکس، دردسرش، داریوش، مقامش، دفترش، دیدنش، قربونش، امیدش، درگاهش، دستانش، تمامش، زبونیاش، اومدنش، رسیدنش، تابستونش، مهربونش، دقایقش، فراموشش، بپزیدش، عاقبتشبیشتر...

نامتعلق، آذرخش، اعتمادبخش، متنفرم، بیشترش، دلواپسش، لیاقتش، اعتمادش، بیخیالش، خاطراتش، احساساتش، مهربونیاش، بزرگمنش، بشکنمش، آزادمنش، بوسیدمش، ببوسیمش، نکومنش، افروزمنش، فخارمنشبیشتر...

زبونیاتون، امیرالمومنین، ناامیدشدن، بازنماندن، بازننمایاندن، آدمیزادم، رهسپاریم، خیابوناییم، خواهشمندیم، نپراکندیم، بیخودیم، میرقصونیم، فرونگذاردیم، انگیزاندیم، بپناهاندیم، نپناهاندیم، پناهاندیم، وابرهاندیم، بازنماندیم، بازننهادیمبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: