کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: رو (ru), رو (rov)

قافیه ها برای: رو (ro)

قافیه ها: 183 نتایج

ره، وُ، هو، و، وه، یو، لو، خو، نو، جو، چو، شو، دو، ده، توُ، تو، طه، ات

یورو، ورو، پررو، گلرو، فلورو، مولرو، رزرو، دورو، تورو، فرو، برو، جور، مهرو، شهرو، پرو، نرو، مرو، سرو، درو، ترو، سیرو، زیرو، زیر، کارو، هارو، مارو، دارو، تارو، بارو، دار، شهرُ، عمرو، خسرو، ابرو، صبر، ابر، فکرو، مترو، مکر، گرم، سرد، درد، یهو، دلو، جلو، تخت، پول، حال، بال، همچوبیشتر...

بگذر، کمرو، همرو، دفترو، بدترو، خبرو، سرور، دیگرو، اینور، مادرو، آخرو، ساغر، غرورو، انگور، مغرور، پنیرو، مسیرو، تقدیرو، زنجیرو، کویر، اسیر، دنیارو، کجارو، دوتارو، خودکار، غبار، چشمارو، چشارو، هزارو، هزار، دلدار، دریارو، بهارو، حرفارو، دردارو، دستارو، شبارو، سوار، قرار، بردار، روزارو، اونجارو، فیگارو، دیوارو، بیزار، بخیرو، دلمو، عالم، دستاتو، وربروبیشتر...

مانیتور، رابطرو، همدیگرو، آدمارو، ساعتارو، جوونارو، هوادار، زندگیو، رفتنی، گرفتیو، خودشون، دستامونو، بهشتم، عاشقمو، شکستمو، بدنمو، رفتنمو، کمرمو، میزنمو، میزنن، میبندم، میگردم، غرورمو، وجودم، نبودمو، صبورم، میدونمو، ببینن، احساسمو، کنارمو، احساسم، ندارمو، لجبازم، میخواستمو، آزادمو، زمستونو، آسمونو، پریشون، زندگیمو، خستگیموبیشتر...

کیخسرو، الیویرا، محتاجشیو، سرنوشتمو، فرورفتند، التماسمو، روزامونو، زسرزمین، نرسیدیم، گفتنیامو، آرزوهامو، دلخوشیهامو، دلتنگیامو، تنهاییامو، شنیدنشو، نبودنتو، ژکوندتو، رویاهاتو، چادرملو، دربرفتند، سرنگرفتند، والامقام، راویندرا، اخهاخماتو

درنگرفتند

قافیه های نزدیک: 163 نتایج

کنه، بهت، روح، نه، شه، که، کوه، سخت، جور، شور، گرم، مرد، درد، کرد، سر، دور، در، بر، پر، پُر، تر، عمر، قول، گل، کل، چون، کن، تن، غمت، ام، گم، دم، شوق، بغض، بعد، عجب، جز، موج، نو، موبیشتر...

جلو، بشنو، منو، زن، اونو، بوم، اینو، هامو، کام، بغض، عشقو، توو، خشک، گفت، نشو، دشت، مست، خیس، پاشو، بدو، نگو، شبو، سیب، قاب، سوت، هاتو، ماتو، بزرگ، میخورد، افسرد، چطور، قبل، بارون، داغون، بکن، نکن، مکن، سرم، یارم، مردمبیشتر...

مردی، بشنو، خودمو، دشمن، بردن، موندم، دلتنگ، اسممو، عشقمو، دستمو، قلبمو، سردم، جونمو، پودم، حالمو، راهم، بارم، هامون، دنیامو، چشمامو، چشامو، صدامو، ادامه، تهران، اشکامو، حرفامو، دستامو، گرفت، حدیث، غریب، خودتو، اسمتو، دلتو، عشقتو، دستتو، قلبتو، عطرت، غربت، چشماتو، چشاتوبیشتر...

جستجو، گرفتیو، احساسمو، سوختنمو، میبندمو، پریدم، میبینمو، سراغمو، پروازم، خودشون، بینمونو، عاشقیم، سرزمین، جوونیمو، تنهاییمو، تنهاییم، سرنوشتو، پرستش، جوابش، میخوامش، آرامشو، زندگیشو، اضطراب، قشنگتو، صورتتو، آهنگتو، آغوشتو، نگاهتو، ندارت، بهونتوبیشتر...

متحیر، خاطرهامون، پرتنوع، خدابیامرز، کریستوفر، امیربهادر، ابرتقارن، نامتراکم، آلبالوپلو، لوبیاپلو، دولتمرد، سیاستمرد، محمدداود

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: