تلفظ های جایگزین: روز ("!ruze")

قافیه ها برای: روز (ruz)

قافیه ها: 155 نتایج

اوز، بلوز، بوز، توز، خوز، دوز، زوز، سوز، قوز، نوز، هوز، پوز، چوز، کوز، گوز، یوزبیشتر (قافیه های نزدیک)...

آروز، آنروز، افروز، زادروز، سالروز، دیروز، فیروز، نیك روز، نیمروز، پیروز، اونروز، ده روز، شباروز، شخس، ش‍ﮩ‍روز، عروض، مبروز، مخروز، مروض، معروض، مفروز، مفروض، مقروض، مقروظ، هرروز، پنروز، چندروز، امروز، بهروز، سیروز، شهروز، هروز، یروز، یه روز، یهروز، اروز، بروز، بروض، دوروز، فروز، فروض، قروض، مروز، نوروز، کروزبیشتر (قافیه های نزدیک)...

سیاه روز، سیاهروز، شبانروز، فناروز، تاریك روز، پریروز، فیروز روز، آرتروز، اندروز، بندروز، دل افروز، شب افروز، عرض معروض، تیره روز، روزبروز، زادروز، سالروز، نيروز، کامروز، باروز، بیفروز، دلفروز، میفروز، نیفروز، اصلاندوز، بازآموز، بدآموز، جهانسوز، جوالدوز، خودآموز، درازپوز، دیرآموز، زراندوز، زودآموز، طلادوز، لحافدوز، نوآموز، پالاندوز، پندآموز، کارآموز، کلاهدوز، مسکونیوز، بیندوز، ترمبوز، جگرسوز، غیرملفوظ، معزوز، میندوز، ناملفوظ، نیمسوز، نیندوز، ویندوز، بسپوز، مسپوز، نسپوز، کفشدوز، گازسوز، گردسوز، تمیزدوز، بانفوذ، شیرموز، پرنفوذ، چادردوزبیشتر...

between_paragraphs_1

آتش افروز، بوستان افروز، ج‍ﮩ‍ان افروز، عالم افروز، گیتی افروز، ابجدآموز، ادب آموز، خانمانسوز، خودآموز، دانش آموز، سوادآموز، نو آموز، هنرآموز، کارآموز، پس پریروز، ارسی دوز، غیرملفوظ، دیرینه روز، شبانه روز، شبانهروز، هوانیروز، بساز بسوز، فتیله سوز، چادردوز، کلاهدوز، آتش فروز، برنیفروز، پرنفوذبیشتر (قافیه های نزدیک)...

معرفت آموز، پرورش آموز، گلابتون دوزبیشتر (قافیه های نزدیک)...

قافیه های نزدیک: 206 نتایج

اوج، توج، جوج، دوج، روج، زوژ، ساوج، عوج، قونج، نوج، هوج، پوج، ژوژ، کوج، کوژ، دوس، او، تو، جو، دو، رو، سو، شو، مو، کو، دوست، اول، اون، بود، بوی، جور، جون، خوب، خود، خوش، خون، دود، دور، روح، روم، روی، زود، سوت، سوی، شور، شوم، غروب، قول، موی، نور، پول، چون، کوه، کوی، گوشبیشتر...

between_paragraphs_2

آغوز، جانسوز، سایوز، طلادوز، چادردوز، گازسوز، یالقوز، میتوز، نیمسوز، ویسکوز، تموز، عجوز، متیوز، محظوظ، محفوظ، مدوز، مرموز، مسوز، ملحوظ، ملفوظ، ندوز، نسوز، نگوز، هنوز، چلغوز، کفشدوز، بدوز، بسوز، دلسوز، هیوز، چاوز، نوروز، رموز، غموض، فیوض، قبوض، نشوز، نعوظ، نفوذ، پفیوزبیشتر...

سیاهروز، بدآموز، برکاپوز، ج‍ﮩ‍انسوز، خود آموز، خودآموز، دست آموز، دیرآموز، راه آموز، عبادوز، فوزافوز، قلاغوز، قلاووز، کلاهدوز، پریروز، تمیزدوز، مسکونیوز، تيره كوز، تپنگوز، جگر سوز، دبنگوز، دهن سوز، عرق سوز، نیندوز، تيموز، خیمه دوز، دیبوذ، زره دوز، سانتوز، گردسوز، نیفروز، انجم سوز، تخکلوز، پرنفوذ

between_paragraphs_3

عالم افروز، خانمانسوز، غیرملفوظ، شبانه روز، خیشفوج، هموج، آلونزو، خورموج، زردنبو، لورنزو، کلمنزو، حسودامون، هردوتامون، زندگیمون، شبامونو، سیگارشو، قیدتو، هذیونو، وجودمو، آیندمون، برنگردون، رابطمون، نامهربون، آرامشو، احساستو، الماسو، خاطرتو، دوریو، مردمو، میدمو، بینِمون، حرفامون، عزیزجون، فاصلمون، قرارمون، گلابتون، تهرانو، راهمو، هامونوبیشتر...

آرزوهامون، خوشبختیو، قهرمانیمون، تنهاییمونو، آبرومو، بریدمو، سیگارشو، موزیکامون، تابستونو، آسمونمون، خاطراتمون، مهربونمون، وجودمو

کریستیانو، آلترناتیو، ماکروویو، کالوینیو، اوبونتو، بلموندو، تارانتینو، خودمونو، نسوزونو، نینتندو، آسمونمون، بدمینتون، نذارخورشیدمون، پرینستون

between_paragraphs_4

رونالدینیو، لباساتونو، رونالدینهو، اشتباهاتمون، بترسونمتون، برسونمتون، مهربونترینشون، هرکدومتون، هرکدومشون، هرکدوممون، محیرالعقول

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu el tr az kk eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: Like us on Facebook

results_right
results_after_content