کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: روزگارم

قافیه ها: 220 نتایج

دودمانم، موندگارم، سلیمانم، گلستانم، مشکلاتم، یادگارم، ناپیدام، آسمانم، بازبمانم، وابمانم، بازستانم، ناشناسم، خاطراتم، ننگارم، رهسپارم، ننمایم، نشناختم، نکشانم، ننشانم، نفشانم، نستانم، صدراعظم، نمیارم، اختیارم، بنگارم، بدهکارم، بسپارم، انتظارم، گرفتارم، نینگارم، بینگارم، میسپارم، بکهام، استقبالم، بشناختم، بیخیالم، میشناختم، اشتباهم، خانمانم، بکشانمبیشتر...

نیارم، میارم، دیارم، بیارم، نگارم، بسپارم، سپارم، بهارم، کنارم، بگزارم، مزارم، بزارم، تکرارم، برارم، بذارم، دلدارم، بخارم، ستارم، یکبارم، ببارم، کهرام، شهرام، بچایم، نمایم، بزایم، صدایم، بخایم، خیالم، امسالم، شناختم، بتاختم، سیاهم، نگاهم، بکاهم، چنانم، مهمانم، بمانم، بچلانم، کشانم، نشانم، حیرانم، گرانم، زندانم، ستانم، بکاوم، بیازم، بنازم، بسازم، بتازم، ببازمبیشتر...

پارم، گزارم، ذارم، خارم، هارلم، ارزم، چاهم، شاهم، چایم، وایم، سایم، زایم، خایم، اصلم، لالم، قالم، تالم، تاختم، کاهم، چلانم، سانم، آنم، پامم، جامم، ساقم، تاغم، کاوم، یازم، گرازم، تازم، اسپم، خاصم، گاهشم، شاشم، داشم، جاشم، یاسم، ماسم، پلاسم، لاسم، آسم، یافتم، کاستم، خاستم، گشادم، زادم، ستادم، تابم، خاکم، چاپمبیشتر...

رم، رحم، یم، لم، خم، هم، نم، مم، حم، غم، جم، جمع، چم، فم، شم، شمع، دم، بم، کم، تم

فرونشانم، ستارگانم، پناهانم، نمیشناختم، بازبرسانم، انگیزانم، نمیشناسم، بفرستادم، نفرستادم، خستگیهام، دلتنگیام، بگریزانم، بازبگذارم، باربگذارم، فروگذارم، نمودیم، بگسترانم، نگسترانم، بدرخشانم، نمیتوانم، استخوانم، بهراسانم، بازبنهادم، بشورانم، نشورانم، بمالانم، نمالانم، میارام، بترکانم، بچرخانمبیشتر...

بپناهانم، نپناهانم، بازننمایانم، فروبگذارم، بازنمانم، نیمدونم، بپناهاندم، نپناهاندم، بازننهادم، بازننمایاندم، التماستم، خاطرخواهتم، بالینتم، عاشقترینتم، آدمیزادم، فرانگرفتیم، رهسپاریم، خیابوناییم، خواهشمندیم، نپراکندیم، بیخودیم، میرقصونیم، پانتومیم، بربگردیدیم، نفلسفیدیم، فرونگذاردیم، انگیزاندیم، بپناهاندیم، نپناهاندیم، پناهاندیمبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

بنمایم، بنشانم، بگرانم، امتحانم، دلستانم، بستانم، انتقامم، دیدگانم، التماسم، اعتمادم، استعدادم، فرستادم، انتخابم، بیفتادم، امیدوارم، نمیزارم، نمیذارم، خریدارم، آشیانم، نمیخواستم، میشمارم، ناگوارم، طلبکارم، رفتارم، اعتبارم، بیقرارم، سزاوارم، نیازارم، باوفام، فرداهامبیشتر...

مهرام، بسایم، مهربانم، بگرازم، بپاشم، بشاشم، بشناسم، شناسم، بماسم، بپلاسم، بلاسم، احساسم، لباسم، بیافتم، ببافتم، بکاستم، بخاستم، بگشادم، بزادم، فتادم، بستادم، بخوابم، بتابم، بچاپم، بقاپم، نگاتم، چشماتم، چشاتم، هراتم، نجاتم، بیارم، میزارم، بیزارم، میذارم، میدارم، بیدارم، خیالم، میذاشتم، میخواستم، سوارمبیشتر...

قاپم، لاتم، آبگرم، تونم، زیم، یارم، دارم، عالم، حالم، باهم، جانم، بازم، باشم، واسم، خواستم، یادم، دادم، آدم، خوابم، سرم، کردم، قلبم، منم، تنم، روم، ازم، قسم، رفتم، هستم، مستم، دستم، قدم، زدم، مردم، کنم، گفتم، خودم، شدم، شورم، دورمبیشتر...

ضم، ذم، غمن، سمن، عمر، خمر، شمر، حمل، عمه، نخم، وخم، ضخم، زخم، بخم، خرم، نرم، غرم، شرم، گرم، کرم، رغم، نغم، نلم، ظلم، شلم، سلم، زعم، طعم، نجم، حجم، رزم، عزم، خزم، نظم، هضم، حزم، وزم، جزم، بزم، قومبیشتر...

نگریزانم، نگذرانم، بربیفشانم، برافشانم، بشناسانم، نهراسانم، بربتابانم، وابنهادم، فروندادم، بگنجانم، بچسبانم، نترکانم، نچرخانم، نگنجانم، نچسبانم، وانرهانم، برنگردانم، بازنگردانم، برنمیدارم، پرایهامبیشتر...

بازننمایاندن، فرونگذاردند، بپناهاندند، نپناهاندند، بازنماندند، بازننهادند، بازننمایاندند، بازننمایانند، انترتینمنت، بدرخشاندیم، وابرهاندیم، بازبگرداندیم، بچرباندیم، بازنماندیم، بازننهادیم، فرونیامدیم، بگریزاندیم، نمیذاشتیم، بازننمایاندیم، بنمایاندیمبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: