کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: روی (!ruye), روی (ruy)

قافیه ها برای: روی (!ravi)

قافیه ها: 222 نتایج

قوی، شوی، قویه، هجویه، لغوی، دعوی، نشوی، مروی، سروی، بدوی، نحوی، حرفی، نفسی، رفتی، بعضی، یکی، هرچی، معنی، دمی، فرقی، کشی، وحشی، کسی، وقتی، کشتی، هستی، مستی، دستی، بستی، رنگی، منی، یعنی، زنی، کمی، نمی، غمی، گرمی، زخمی، رحمی، بندی، نگی، هرکی، لیلی، کلی، ولی، علی، پری، نری، سری، دریبیشتر...

نقوی، بنحوی، تورفتی، برفتی، نرفتی، پرمغزی، زهدورزی، پرسبزی، بورزی، بلرزی، پاروزنی، ومستی، یوسنی، بتسی، ژوستی، نقصی، بدعکسی، نترسی، نگشتی، سودبخشی، اونقدی، اینسری، پامنقلی، جانعلی، الکسی، تاکسی، بازرسی، آنسری، گلرنگی، یکرنگی، بزمی، بامی، ملنگی، سردمی، کژپنداری، نخندی، جمعبندی، شوتزنی، خوامی، میزنیه، رایزنی، جاشمعی، نوشهری، قلدری، پرصبری، زورکی، سهیلی، بربطی، بقدری، بخریبیشتر...

فی، زی، جی، چی، برقی، شیعی، شی، سی، شیهه، حسنی، نی، می، حسنیه، گی، لی، دی، خی، بی، کی، تی، ای، ایه

اقوی، ببوسمروی، آجرپزی، عموسبزی، حسنعلی، فنرکشی، زحمتکشی، تهیدستی، ریلکسی، خدابخشی، آچارکشی، جلوبندی، خشتزنی، فازبندی، شرفکندی، خواهرزنی، شیپورزنی، نمیکندی، نمیخندی، نمیبندی، رکابزنی، شیاربندی، کرنشگری، مبتکری، غیرشرعی، چرخشگری، چرخگری، سازشگری، پایوری، بالابری، درفشگری، سپرگری، اردبیلی، ترفندگری، سودنگری، کوهنوردی، ناوردگری، درودگری، بهینگی، نمیاریبیشتر...

فشارقوی، فریبرزی، گروکشی، لشکرکشی، تاکینسلی، امیدبخشی، پیکربندی، صورتبندی، همزادپنداری، بزرگمردی، پرسشگری، ارتشبدی، سپهبدی، پرورشگری، پژوهشگری، نکوهشگری، گزینشگری، تصویرگری، شمشیرگری، پیمایشگری، سگالشگری، نگارگری، نمایشگری، تراوشگری، آمارگری، میرسنجری، نصیحتگری، هدایتگری، عمارتگری، حجامتگریبیشتر...

مسافرکشی، آزادمنشی، جدانشدنی، محوناشدنی، انکارناشدنی، تکرارناشدنی، مهارناشدنی، جداناشدنی، نگرونی، انحصارشکنی، موادمعدنی، لغونشدنی، بازنشدنی، باورنکردنی، حیوونی، نوجوونی، همیشگیمی، یاسینی، بیوشیمی، غیردینی، چادرنشینی، خاکسترنشینی، کپرنشینی، بالانشینی، نازنینی، توروتنهانمی، لوکوموتیورانی، جستجوگری، محمدمهدی، اقتصادمحوریبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

یعنی، هستی، کردی، حتی، همین، زمین، عزیز، بازی، کاشکی، باشی، جایی، خالی، کاری، داری، شادی، دادی، گاهی، آتیش، گفتی، کنی، تویی، شدی، بوی، خورشید، امید، روزی، اونی، دوری، جوری، بودی، چیزی، کسی، هیشکی، هیچی، نیستی، نمی، بگی، خیلی، دلی، بریبیشتر...

دلتنگی، عمری، خوشبختی، برگردی، اومدی، الهی، بانمکی، تقصیر، نازنین، بهترین، آخرین، موندنیست، خوندنیست، نترسید، گذاشتی، احساسی، نباشی، قوچانی، جدایی، کجایی، انگاری، بتابی، نداری، روزایی، پوشالی، بالایی، آزادی، کجای، تنهایی، میکنی، نبردی، بمونی، بدونی، همونی، نمونی، میدونی، میتونی، داغونی، چجوری، خجولیبیشتر...

ریخت، زیر، شیر، سیر، میر، گیر، دیر، خیر، پیر، تیر، فیلم، میل، زین، چین، مین، دین، بین، کین، این، چیم، شیم، سیم، نیم، مریم، گریم، ریم، خیم، بیم، تیم، ایم، جیغ، تیغ، گیج، چیز، نیز، میز، ریز، خیز، دیو، شیشبیشتر...

خاطرمی، درمونمی، شیرینمی، کنارمی، لعنتی، سلامتی، نمیرسیم، بگردانی، رویاهامی، انتظاری، روزگاریه، عاشقایی، یادگاری، خاستگاری، الخیالی، اهای، آشنایی، نمیخوای، مهربونی، همزبونی، گریزونی، نمیدونی، نمیتونی، ابروی، بگریزی، میدونستی، وایمیستی، نمیشینی، آخرینی، دیوونگیبیشتر...

سرنوشتمی، نمیشکنی، بسوزونی، بحرینی، آخریمی، فیلیپینی، نالینی، ناهماهنگی، سزوندی، پریودی، بنشاندی، خودپرستی، آرزوهامی، ارضایی، جغرافیایی، مازراتی، نامهربونی، خداحافظی، خداحافظیه، عاشقترینیبیشتر...

عزیزمحمدی، قلقشندی، غیرتمندی، تاریخمندی، فراستمندی، سخاوتمندی، اردتمندی، برنگردوندی، غیرشهودی، برگشودی، فرونگذاردی، نچرخاندی، بپناهاندی، وابرهاندی، بازبستاندی، فروننشاندی، نورماندی، بازنماندی، بازخواندی، بازننمایاندیبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: