کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: زیر (!ziro), زیر (zir)

قافیه ها برای: زیر (!zire)

قافیه ها: 215 نتایج

زیرِ، گیره، چیره، میره، سیره، زیره، دیره، خیره، جیره، تیره، پیر، سمیر، میر، شیر، تیر، کیه، چیه، ریه، دیه، پیله، میله، حیله، ریخته، فیلم، چیمو، اینکه، کینه، پینه، سینه، اینه، هیمه، نیمه، چین، دین، سیم، بیم، تیغ، دیو، چیزو، میوه، بیوه، چیزه، میزه، ریزه، چیز، هیز، میز، پیشِ، ریسکه، پیچهبیشتر...

دلگیره، بگیره، نمیره، بمیره، شمشیره، فجیره، دلگیر، بزیر، درگیرِ، تقصیرِ، اسیرِ، تعبیرِ، نگیره، درگیره، نظیره، تقصیره، اسیره، جزیره، تقدیره، زنجیره، درگیر، کویر، تصویر، ممیر، تقصیر، شمشیر، مسیر، تفسیر، اسیر، حریر، تقدیر، تسخیر، زنجیر، اثیر، کرتیر، تعبیر، تبیر، میگیره، میمیره، تاثیر، ساتیر، میریه، الریه، پرحیله، بدپیله، نریخته، واریخته، بین، بدکینه، گواینکهبیشتر...

قبر، یه، له، هه، مه، زِ، ز، چه، شه، سه، دِ، ده، به، ب، که

ناگزیره، پیگیره، مالمیر، تکویر، تفاسیر، بدمسیر، آتشگیره، الجزیره، نمیگیره، نمیمیره، ماهاتیر، زندگیه، عجیبیه، شیرینیه، خوشحالیه، سازیه، تکراریه، تنهاییه، آفتابیه، واقعیه، فروریخته، برانگیخته، دلخوشیمه، زندگیمه، بچگیمه، همنشین، بنشینه، سرزمینِ، سرزمین، نازنینِ، نازنین، نمیبینه، سیلیسیم، یکریز، سنگریزه، زندگیشه، نحیفه، مینویسه، شاعرپیشه، هنرپیشهبیشتر...

خاکستریه، نمیفهمیه، شکوفایی، دیوونگیمه، بهترینه، خوبترینه، زیباترین، کلاسیسیم، حاصلخیزی، مهرآمیز، تشرآمیز، سحرآمیز، تردیدآمیز، هشدارآمیز، اخطارآمیز، عنادآمیز، فریادآمیز، بازنگریسته، جوانمردپیشه، بلاتکلیف، بازنپرسیده، درنکشیده، برنکشیده، اتوکشیده، نموییده، هراسیده، نیونیده، ننگریده، ظاهرفریب، ناشنیدهبیشتر...

خودشکوفایی، مرکزگریز، تنفرانگیز، غرورانگیز، اعجازانگیز، انزجارانگیز، تنفرآمیز، تمسخرآمیز، تمردآمیز، غرورآمیز، افتخارآمیز، اجبارآمیز، اسرارآمیز، اقتدارآمیز، انتقادآمیز، استدعاآمیز، مداراآمیز، کلودتریشه، نلولیده، نطلبیده، نسراییده، نهراسیده، کارندیده، نیارامیده، نااندیشیده، نیاندیشیده، برنگردانیده، نچرخانیده، نگنجانیده، ندرخشانیدهبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

میشه، پیش، دیگه، فکر، گریه، دل، مثل، چشم، عشق، قصه، حس، دلت، پر، دور، سر، داره، یار، درد، گل، قلب، روی، توی، های، جای، آخه، مال، حال، همه، غم، خونه، جون، راه، جان، بعد، لحظه، روز، دست، واسه، شده، خودبیشتر...

عزیز، نمیشه، همیشه، آتیش، خورشید، خاطره، قصه، لحظه، خنده، دوری، خونه، گوشه، سینه، دیده، سایه، خانه، تازه، جاده، عاشق، خودته، عاشقت، دختر، آخر، دوباره، ستاره، کنار، نداره، بهار، دنیای، دنبال، چشمای، صدای، هوای، برای، دستای، روزای، مردم، رفتن، بودن، آهنگبیشتر...

منه، سحر، له، نه، مه، چه، سه، ده، به، که، ته، هفته، شبه، عطر، مثل، مهر، ور، سر، پر، هله، ول، دله، گل، دل، فکر، شکل، غیر، سیر، دیر، زین، بین، حیف، هی، نی، می، دی، کی، پی، سفر، قدربیشتر...

محتاجیم، میذاریم، منتظر، مثله، گریزه، کلیده، هلاکه، فرشته، دلتنگی، آینده، آمده، وابسته، بهونه، زمونه، دیوونه، بارونی، ستاره، بهانه، افسانه، ترانه، اندازه، سرنوشته، آرامش، انتظار، روزگار، آرزوی، واکردنه، شکستن، وجودمه، آتیشمهبیشتر...

همیشگیم، مهربونیم، تهدیدم، تماشاییست، نداشتنه، سرونازه، آشنایه، سلامتی، فراموشی، متنفرم، انفجارم، کلماتم، ماجرایم، انگیزتره، امپراطوره، برنمیداره، آرزوهای، روبرومه، بلرزونه، قرارمونهبیشتر...

خیابوناییم، انگیزاندیم، پناهاندیم، دربماندیم، برننهادیم، فروننشاندیم، فروننشانیم، پریشونیه، غریبونه، قرارگرفتن، مهمانومه، چشمانومه، میگذرونه، ناتمومه، باروونه، سراسیمه، تهمینه، نازنینه، دلتنگیامه، عادتمونهبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: