کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: سلام (slaam)

قافیه ها برای: سلام (!salaam)

قافیه ها: 162 نتایج

کلام، گاهم، راهم، باهم، طعام، پیام، نیام، سرپام، نخوام، حرفهام، پرهام، زخمام، حرفام، زردفام، سرسام، فرزام، بَرام، ورام، بهرام، مرام، پدرام، درام، حرام، برام، فردام، دردام، ارحام، فرجام، تنهام، سهام، رهام، لبهام، شبهام، همنام، منام، سنام، همام، غمام، حمام، تمام، صمصام، سمسام، انجام، مقام، هوام، قوام، عوام، دوام، اشکام، سبزفامبیشتر...

مشکلام، همکلام، الکلام، والسلام، السلام، نگاهم، همراهم، نتردام، بدفرجام، پورفرزام، ویتنام، شباهنگام، قبلنام، قدمام، بالتمام، ناتمام، پردوام، نینجام، مینجام، بینجام، بادوام، کاغذام، نفسهام، نفسام، نیاشام، میاشام، بیاشام، مستدام، اینجاام، دلارام، رفتارام، رویاهام، ابراهام، سرانجام، بالام، بخوام، اینجام، بهنام، انگشتام، پلکام، شیطونیام، زانوهام، احتلام، استعلام، الاسلام، استلزام، قرصام، رگام، نمیام، کسیامبیشتر...

لگام، کلام، عام، ام، نمیام، یام، درام، حرام، رام، خدام، خام، حکام، هام، پنام، نام، نمام، حمام، تمام، مام، مقام، مسام، مدام، قسام، زکام، وام، جام، شلم، شام، سام، گام، بکام، دام، بام، کام، پام، تام

نیکوکلام، زیباکلام، روانیام، تورویاهام، نافراهم، آرزوهام، نازکیام، بچگیام، برنمیام، دیرالتیام، تنهاییام، تنهاییهام، دلخوشیام، تلگرام، نزدیکیام، پرازدحام، بانضمام، احمدقوام، امیرنظام، جوهرفام، بیرمنگام

مسجدالحرام، نیکوسرانجام، پنهونیمیام، صنوبرخرام، امیرانتظام

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

مشام، رسام، دسام، دستام، لبام، شبام، مهام، ملامت، نیایم، حواسم، بدیام، زرفام، همرام، رنجام، نشلم، بدلگام، ننامم، نامد، سرامد، پسامد، ملاباسم، نشناسم، کارام، آرام، پاهام، باهام، اندام، اقوام، آقام، اقسام، بادام، بابام، داداشم، غلام، خواهم، توام، رویام، دنیام، گمنام، کدامبیشتر...

بدفرجام، نمیام، اعزام، ورنیایم، درنیایم، برنیایم، بازنیایم، الایام، بیارام، ناآرام، یزدانفام، دردآشام، مهنام، نیکنام، پاکنام، هرکدام، هیچکدام، نکونام، کبودفام، التیام، دنیام، ویلیام، بخرام، احترام، استخدام، استرحام، بریام، دربیام، ورهرام، خوبیام، عاشقیام، خاطرخوام، نمیخوام، نمیخام، استحکام، استفهام، اغتنام، انضمام، استشمام، استحمامبیشتر...

نامم، امن، دامن، امر، آمل، شامل، کامل، امد، آمد، درآمد، جامد، ملامت، سلامت، کرامت، ندامت، قامت، لامپ، خانم، جانم، اخم، محارم، دارم، طارم، مظالم، ظالم، سالم، نمیایم، ناظم، جازم، فراهم، مراحم، مراسم، شناسم، آدم، خادم، نادم، دمادم، تصادم، کتابم، خاتمبیشتر...

صنوبرقامت، فرونیایم، برنگردان، آهنگران، خنیاگران، جوانمردان، پانسمان، اهریمنان، سازینان، بانوجان، نیشان، گیسوافشان، نالستان، نامهربان، دردمندان، عزمتان، احتمالا، سبکباران، میگساران، روزگاران، آشنایان، امیدواران، احتراما، شبانگاهان، گروگان، اتوبان، کودکان، امیدان، جویباران، شجریانبیشتر...

انبارگردان، ابرقهرمان، آوازینان، ملاممدجان، حقوقدان، پیوستگان، سرافکندگان، ترسانندگان، پناهجویان، دیوونگیاشم، مسلمانان، نوبهاران، فردوسیان، سرکیسیان، حضرتیان، بروجردیان، قایمیان، سخاییان، لطیفییان، علاییانبیشتر...

سراسیمگان، فروردینگان، جواهرنشان، فروننشان، نظردهندگان، دستوردهندگان، یاددهندگان، برگشتگان، اجردهندگان، عبوردهندگان، تغییردهندگان، هشداردهندگان، ربادهندگان، اعتباردهندگان، سزادهندگان، فریبندگان، شکافندگان، پناهندگان، ناشکنندگان، مقررشدگانبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: