کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: شیشه (shishee), شیشه (!shisheh)

قافیه ها برای: شیشه (!shishe)

قافیه ها: 215 نتایج

پیشِ، پیشه، میشه، ریشه، تیشه، بیشه، پیش، شیش، ریسکه، پیچه، هیچه، کیسه، خیسه، بیفته، کیف، خیس، دیو، چیزو، میوه، بیوه، چیزه، میزه، ریزه، چیز، هیز، میز، شیبِ، میگه، دیگه، چیده، میده، دیده، ایده، تیغ، جیب، جیک، تیک، چیمو، چیکه، تیکه، اینکه، کینه، پینه، سینه، اینه، هیمه، نیمه، دیکته، ریخته، چینبیشتر...

نمیشه، کلیشه، تشویشه، همیشه، اندیشه، اتیشه، سربیشه، درپیش، آتیشِ، حالیشه، آتیشه، آبیشه، ازپیش، آتیش، دلپیچه، نپیچه، سرکیسه، بخیزی، فریزه، نخیزی، برخیزی، ممیزه، عزیز، تیوریزه، پاریزه، پاییز، امید، خورشید، رسیده، نچیده، برچیده، غریبه، رفیق، روبیده، باردیگه، مرتیکه، عین، بین، نزدیک، بدکینه، همینه، نریخته، ترین، موزیک، گواینکه، سولفیت، تاریک، کمااینکه، آینه، واریختهبیشتر...

شه، چه، سه، زِ، ز، دِ، ده، به، قبر، ب، که، مه، یه، له، هه

زندگیشه، شاعرپیشه، هنرپیشه، آخریشه، صداپیشه، تقواپیشه، جفاپیشه، نحیفه، مینویسه، یکریز، سنگریزه، نامید، تنیده، نکشیده، نرسیده، چسبیده، برنچیده، بوسیده، باریده، نفهمیده، نبخشیده، نترسیده، آرمیده، آفریده، نخوابیده، حالادیگه، دلخوشیمه، زندگیمه، بچگیمه، همنشین، بنشینه، سرزمینِ، سرزمین، نازنینِ، نازنین، فروریخته، عروسیته، نمیبینه، سیلیسیم، برانگیختهبیشتر...

باغمیشه، جوانمردپیشه، بازنگریسته، بلاتکلیف، حاصلخیزی، مهرآمیز، تشرآمیز، سحرآمیز، تردیدآمیز، هشدارآمیز، اخطارآمیز، عنادآمیز، فریادآمیز، بازنپرسیده، درنکشیده، برنکشیده، اتوکشیده، نموییده، هراسیده، نیونیده، ننگریده، ظاهرفریب، ناشنیده، آسیبدیده، نیارمیده، نذارغریبه، نگواریده، چسبانیده، نخرامیده، نشتابیدهبیشتر...

کلودتریشه، مرکزگریز، تنفرانگیز، غرورانگیز، اعجازانگیز، انزجارانگیز، تنفرآمیز، تمسخرآمیز، تمردآمیز، غرورآمیز، افتخارآمیز، اجبارآمیز، اسرارآمیز، اقتدارآمیز، انتقادآمیز، استدعاآمیز، مداراآمیز، نلولیده، نطلبیده، نسراییده، نهراسیده، کارندیده، نیارامیده، نااندیشیده، نیاندیشیده، برنگردانیده، نچرخانیده، نگنجانیده، ندرخشانیده، نهراسانیدهبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

زیر، عشق، چشم، قصه، مثل، حس، فکر، گریه، دل، دلت، حرف، دست، واسه، لحظه، روز، شده، خود، مگه، بعد، درد، قلب، شب، خوب، اگه، یاد، خواب، همه، غم، خونه، جون، جان، گل، پر، دور، سر، روی، توی، های، جای، دارهبیشتر...

همیشه، عاشق، خودته، قصه، لحظه، خنده، دوری، خونه، گوشه، سینه، دیده، سایه، خانه، تازه، خاطره، جاده، عاشقت، شکسته، احساس، آهنگ، مردم، رفتن، بودن، دیدن، آدم، طاقت، عادت، سکوت، بدون، تموم، دیوونه، بارون، ترانه، تمام، دیوانه، ایران، دختر، آخر، دنیای، دوبارهبیشتر...

منه، سحر، چه، سه، ده، به، که، نه، مه، ته، له، هفته، شبه، عطر، مثل، سر، ور، پر، مهر، ول، دله، گل، دل، هله، فکر، شکل، سیر، غیر، دیر، زین، بین، حیف، دی، کی، پی، نی، می، هی، سفر، قدربیشتر...

محتاجیم، میذاریم، آرامش، سرنوشته، فرشته، منتظر، دلتنگی، آینده، آمده، وابسته، بهونه، زمونه، دیوونه، بارونی، ستاره، بهانه، افسانه، ترانه، اندازه، مثله، گریزه، کلیده، هلاکه، واکردنه، شکستن، وجودمه، داغونته، آتیشمه، عاشقونه، آسمونبیشتر...

زیباترین، نمیفهمیه، تهدیدم، همیشگیم، مهربونیم، سلامتی، فراموشی، نداشتنه، سرونازه، آشنایه، متنفرم، کلماتم، ماجرایم، برنگشته، روبرومه، بلرزونه، قرارمونه، سرنگران، آبودانه، آرزوهامهبیشتر...

خیابوناییم، انگیزاندیم، پناهاندیم، دربماندیم، برننهادیم، فروننشاندیم، فروننشانیم، پریشونیه، متولدشده، تذکردهنده، دستوردهنده، امیددهنده، دردسردهنده، عبوردهنده، بهبوددهنده، نویددهنده، تغییردهنده، تعمیددهنده، هشداردهنده، انتشاردهندهبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: