کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: عاشقی

قافیه ها: 222 نتایج

قایقی، رازقی، صادقی، واثقی، سابقی، صادقیه، پاکی، واقعی، قاضی، یاری، ناجی، آبی، ضامنی، باطنی، حاکمی، ظالمی، فاطمی، خاتمی، حاتمی، رافضی، عارضی، عاجزی، فانتزی، خارجی، خارجیه، جاهلی، کاملی، عاقلی، غافلی، باطلی، انزلی، داخلی، ساحلی، بابلی، بارکشی، جاکشی، رامشی، واسشی، آتشی، باکری، ظاهری، سامری، باقری، شاعری، حاضری، آخری، ساحری، تاجری، باتری، عابریبیشتر...

رزقی، ملغی، صدقی، ثقلی، ثقفی، یی، سهی، بایه، لیوگی، خنگی، گزکی، شینی، چنی، فیضی، انسی، ولزی، فیضیه، انسیه، ریچی، چلی، شبلی، زبلی، سلفی، خیطی، چشی، خشی، سکسی، چلسی، فسی، صفری، فطری، ستری، کبری، زیدی، خفتی، پیستی، فطریه، زیدیه، جهی، سبطی، چتی، لقی، تاقی، ساغی، شاقی، دمغی، ناطقی، عشقی، قرقی، مترقیبیشتر...

برقی، ای، ایه، حسنی، نی، می، زی، جی، حسنیه، چی، لی، فی، شیعی، شی، سی، خی، شیهه، گی، دی، بی، کی، تی

منافقی، شقایقی، دقایقی، حقایقی، ازعاشقی، نالایقی، ناصادقی، نابالغی، غوغایی، دعایی، خودخواهی، اتاقی، چشمایی، چشایی، سزایی، اصراری، شنزارای، اشکایی، معنایی، زخمایی، عطایی، صحرایی، احوالی، هراسی، اندازی، رفتاری، زیبایی، یاسی، جاهایی، لالایی، کارایی، داستانی، القاضی، شاهکاری، سالاری، آزاری، اسراری، خدافظی، دنبالشی، مسافریبیشتر...

دروغایی، ترجمانی، گنجشکای، انتهایی، استغنایی، بسزایی، بفشاری، اتفاقای، سربراهی، دبستانی، نشکافی، سرونازی، روبراهی، خاطرخواهی، بهراسی، نهراسی، وراندازی، براندازی، طلبکاری، خروشانی، سپیداری، پریزادی، خرافاتی، بیاسایی، خداحافظی، خداحافظیه، متعادلی، مترادفی، رودربایستی، جاافتادگیبیشتر...

آتشفشانی، مازندرانی، آدمیزادی، جانمازآبکشی، فروافتادگی، صاحبخانگی، دخترخواندگی، فرزندخواندگی، برادرخواندگی، آدمیزادگی، نوازشگری، بازننهی، امتیازدهی، مهارگسستگی، استبدادزدگی، نگهدارندگی، مقصودجویی، متمولی، سازگارشدگی، ناسازگارشدگی، فراواقعی، فرانگرفتی، بدمعاملگی، لباسشویی، استودیویی، مقوایی، زندگیهایی، افتخارآفرینی، اتفاقهای، انکارناشدنیبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

آخرین، نیی، گرمی، زندگی، زندگیم، ببینی، لیلی، خیلی، کجای، تنهایی، میکنی، دلتنگی، بمونی، بدونی، همونی، نمونی، بیرونی، میدونی، میتونی، داغونی، قوچانی، نبردی، عمری، خوشبختی، برگردی، چجوری، بدجوری، اینجوری، جدایی، کجایی، گذاشتی، احساسی، انگاری، نباشی، نداری، روزایی، بالایی، الهی، اومدی، نبودیبیشتر...

نمی، خیلی، بری، بگی، یکی، غیر، ببین، بریم، چیزی، نیستی، میگی، دیدی، وقتی، کنی، روی، منی، یعنی، اونی، روزی، بازی، تویی، گفتی، هرچی، ولی، کسی، کردی، رفتی، هستی، دوری، جوری، جایی، کاشکی، خالی، باشی، کاری، داری، شدی، بودی، حتی، بویبیشتر...

ریخت، میر، زیر، شیر، سیر، خیر، گیر، دیر، پیر، تیر، فیلم، میل، این، مین، زین، چین، دین، بین، کین، ایم، نیم، مریم، چیم، شیم، سیم، گریم، ریم، خیم، بیم، تیم، جیغ، تیغ، گیج، نیز، میز، چیز، ریز، خیز، دیو، نیشبیشتر...

شقایق، طلبید، میدونستی، دیوونگی، نمیشینی، زندگیش، وویی، بگریزی، آخرینی، نمیبینی، وایمیستی، نپرسیدی، نفهمیدی، بنویسیم، میبخشیدیم، ابروی، آشنایی، نمیخوای، خاطرمی، درمونمی، شیرینمی، کنارمی، خانومی، مهربونی، همزبونی، گریزونی، نمیدونی، نمیتونی، بگردانی، رویاهامیبیشتر...

نسوزانید، پریشونی، آبرویی، آریایی، شکیبایی، نابینایی، کجاهایی، عاشقترینی، بلاتکلیفی، سرنوشتمی، نمیشکنی، بسوزونی، بحرینی، آخریمی، نالینی، ناهماهنگی، نامهربونی، آرزوهامی، جغرافیایی، سزوندیبیشتر...

بدمعاملگی، نهراسانیدی، جدانشدنی، تکرارناشدنی، مهارناشدنی، نگرونی، باورنکردنی، نوجوونی، همیشگیمی، چادرنشینی، خاکسترنشینی، نازنینی، گلخونهنذاری، قانونمداری، فرمانروایی، افسارگسیختگی، محمدمهدی، عزیزمحمدی، قلقشندی، غیرتمندیبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: