کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: عزیزی (ezizi)

قافیه ها برای: عزیزی (azizi)

قافیه ها: 222 نتایج

غلیظی، مریضی، عریضی، کنیزی، تمیزی، تبریزی، نبیزی، مریضیه، تدریجی، عمیقی، حقیقی، رفیقی، تعریفی، حریفی، سنگینی، نگینی، غمگینی، قزوینی، همینی، تضمینی، زمینی، امینی، نشینی، نبینی، بدبینی، صمیمی، نسیمی، کریمی، حریمی، قدیمی، سنگینیه، صمیمیه، قدیمیه، وکیلی، دلیلی، تجلیلی، بخیلی، نگیری، درگیری، سختگیری، کویری، تصویری، نمیری، حصیری، اسیری، تقدیری، دویدی، نشنیدی، شنیدی، فهمیدیبیشتر...

میزی، بیزی، ایزی، ریسکی، ویسی، نیسی، میسی، لیسی، خیسی، چیستی، زیستی، ایستی، ریوی، ایرجی، شیرچی، سینکی، مینی، فینی، جیمی، تیمی، زینلی، بیگی، دیدگی، سیخکی، پیلی، شیلی، دیلی، ویری، ریختی، لیبی، طیبی، بیبی، تیپی، زیی، ایی، روزیه، ازی، ارزی، چیزی، ریزی، دیزی، تیزی، چیزیه، گزی، بیضی، بزی، بعضی، رضی، عزی، سوزیبیشتر...

زی، سی، جی، چی، برقی، فی، شیعی، شی، شیهه، حسنی، نی، می، حسنیه، گی، لی، دی، خی، بی، کی، تی، ای، ایه

پورعزیزی، ناپرهیزی، بیندیشی، سرکشیشی، نیندیشی، بهترینی، سرسنگینی، سرزمینی، زیرزمینی، آفرینی، آخرینی، نژادسلیمی، نژادکریمی، یونیدی، بدویدی، بلمیدی، ببلعیدی، برقصیدی، ببخشیدی، بسزیدی، بورزیدی، بخزیدی، بدریدی، بخریدی، برنجیدی، بتفتیدی، سلسبیلی، سرنگیری، نچپیدی، ندویدی، نفهمیدی، ندمیدی، نرقصیدی، برنکشیدی، نبخشیدی، نترسیدی، نوزیدی، نلغزیدی، نسزیدی، نورزیدیبیشتر...

معناپرهیزی، بنگریستی، ننگریستی، بازنگریستی، غوراندیشی، تنداندیشی، بلاتکلیفی، کژاندیشی، نواندیشی، عاشقترینی، عزیزترینی، نوآفرینی، فرازمینی، بازآفرینی، بیونیدی، برکشیدی، نیونیدی، نومیدی، برندمیدی، نپسندیدی، روبرویی، تروتمیزی، میرعزیزی، غیرحقیقی، صادقترینی، آقاکریمی، برخشیدی، نرخشیدی، بدرخشیدی، بنگریدیبیشتر...

مزارشریفی، نکواندیشی، بازاندیشی، افتخارآفرینی، بربتنیدی، بربدمیدی، اسرارآمیزی، نگسترانیدی، بدرخشانیدی، نهراسانیدی، شیرخدایی، مقوایی، علیرضایی، ناآشنایی، زندگیهایی، مرقشیشایی، قانقاریایی، ادعاهایی، مرکزگریزی، بازیگرگزینی، لباسشویی، کهنمویی، استودیویی، ویدیویی، ماجراجویی، دستورنویسی، نگرویدی، بلولیدی، بسراییدی، بپناهیدیبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

ببینی، لیلی، خیلی، عاشقی، زندگی، نیی، گرمی، یاری، آبی، آخرین، زندگیم، احساسی، گذاشتی، نباشی، میکنی، دلتنگی، بمونی، بدونی، همونی، نمونی، میدونی، میتونی، داغونی، قوچانی، نبردی، عمری، خوشبختی، برگردی، اومدی، چجوری، بدجوری، نبودی، اینجوری، جدایی، کجایی، انگاری، نداری، روزایی، بالایی، آزادیبیشتر...

نیستی، میگی، دیدی، شیرین، نمی، بگی، خیلی، بری، یکی، غیر، ببین، بریم، روزی، بازی، کسی، هستی، روی، گفتی، هرچی، وقتی، رفتی، کاشکی، باشی، کنی، منی، یعنی، اونی، تویی، شدی، ولی، کردی، دوری، جوری، بودی، جایی، خالی، کاری، داری، حتی، بویبیشتر...

ریخت، زیر، سیر، شیر، میر، گیر، دیر، خیر، پیر، تیر، فیلم، میل، زین، چین، مین، دین، بین، کین، این، سیم، چیم، شیم، نیم، مریم، گریم، ریم، خیم، بیم، تیم، ایم، جیغ، تیغ، گیج، چیز، نیز، میز، ریز، خیز، دیو، شیشبیشتر...

میبخشیدیم، بگریزی، نپرسیدی، وویی، وایمیستی، نفهمیدی، بنویسیم، میدونستی، نمیشینی، دیوونگی، معنایی، زیبایی، لالایی، شاهکاری، آزاری، شقایق، زندگیش، طلبید، خاطرمی، درمونمی، شیرینمی، کنارمی، خانومی، مهربونی، همزبونی، گریزونی، نمیدونی، نمیتونی، بگردانی، رویاهامیبیشتر...

آریایی، کجاهایی، آبرویی، خداحافظی، خداحافظیه، پریشونی، انتهایی، طلبکاری، خروشانی، خرافاتی، نسوزانید، سرنوشتمی، نمیشکنی، بسوزونی، بحرینی، آخریمی، نالینی، ناهماهنگی، نامهربونی، آرزوهامیبیشتر...

بدمعاملگی، جدانشدنی، تکرارناشدنی، مهارناشدنی، نگرونی، باورنکردنی، نوجوونی، همیشگیمی، چادرنشینی، خاکسترنشینی، نازنینی، افسارگسیختگی، محمدمهدی، عزیزمحمدی، قلقشندی، غیرتمندی، تاریخمندی، سخاوتمندی، اردتمندی، فرونگذاردیبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: