تلفظ های جایگزین: عشق ("!eshghe"), عشق ("!ashagh")

قافیه ها برای: عشق (eshgh)

قافیه ها: 3 نتایج

قافیه های نزدیک: 220 نتایج

تيغ، ثق، دق، رق، طابق، لیغ، مغ، هق، تعرق، حذق، دبق، رزق، رفق، زیغ، شدق، صبغ، صدق، ضیق، طبق، طسق، طلق، عرق، فسق، لصق، ملغ، هرق، چزغ، کنغ، ايش، بش، خش، دیش، ريش، شش، ميش، نيش، هيش، ويش، چش، کش، گردش، گیش، خشت، خشم، خشى، زشت، قشر، قشم، مشك، هشت، پشك، چشك، چشم، چشمه، چِشم، کشتبیشتر...

باسق، بالغ، حاذق، خارق، رازق، زاهق، سابق، سارق، شایق، صادق، طارق، عاشق، فارغ، فاسق، قایق، لاحق، لایق، ناطق، واثق، وامق، موفق، قلق، مشرق، منطق، ورغ، جندق، خالق، مشفق، مشوق، مطلق، مفرغ، منفق، تعرق

بهاعشق، الخالق، الطارق، حقایق، خلایق، دقايق، دقایق، سوابق، شقايق، شقایق، صواعق، طرایق، غیرصادق، مبالغ، مطابق، مناطق، منافق، موافق، نابالغ، ناحاذق، ناصادق، نالایق، نوابغ، پورصادق، ناموفق، بدقلق، متفق، مستشرق، مستغرق، مستنطق، منطبق، زندق، موثق

between_paragraphs_1

آلا بالق، امیرصادق، عبدالخالق، غیرصادق، متباسق، متحامق، مترافق، متوافق، ناموافق، غیرمنطبق، متحذق، متحرق، متحلق، متخرق، متخلق، مترقق، متزلق، متزندق، متملق، متورق، نامتفق، نامنطبق، تلق تلق، موتوربرق، غیرموثق، نامجومطلق، ناموثق

جعفر صادق، سند مطابق، عاشقهعاشق، محمدصادق، بيجاده گون تيغ، غیرمنطبق، قول مصدق، متضيق، غیرموثق، متسوق، متشوق، متطوق، متعوق، پرگنجایش، افروزمنش، ایرانمنش، ببینیمش، دیومنش، زیبامنش، نکومنش، بیخیالش، مسافرکش، مدادتراش، پیکرتراش، گهرتراشبیشتر...

زمانه موافق، آریامنش، ایرانمنش، برسونمش، برگشتش، بسوزونش، بلرزونمش، بچرخونش، پیکرتراش، گهرتراش

between_paragraphs_2

برگشتنش، بسوزوننش، قدرتمندش، روستامنشانه، انگیزاندیم، برنگردانیدیم، برگشتیم، بشوراندیم، فروبنشانیم، نترکاندیم، نطلبیدیم، نپراکندیم، نچرخانیدیم، سیگارکشیدن، بپناهاندم، متقاعدکننده، مسافرخانه

سخاوتمندانه، شرافتمندانه، نیرومندانه، بازخواندیم، بازنماندیم، بازننمایانیم، برگشودیم، بپروراندیم، انتشاردهنده، بازننمایانده، تذکردهنده، تغییردهنده، دردسردهنده، بازننمایاندم

بازننمایاندیم، فروننشاندیم، اعتباردهنده، انترتینمنت، جاثى علىٰ ركبتيه

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu el tr az kk eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: Like us on Facebook

results_right
results_after_content