کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: غربت (!qorbat), غربت (qorbato)

قافیه ها برای: غربت (qorbate)

قافیه ها: 215 نتایج

مدتی، ظلمت، حُرمت، حرمت، دولت، مهلت، وسعت، فرصت، قدرت، نوبت، صحبت، گمگشته، گذشته، گسسته، خوشبخته، کشنده، گسترده، ممتده، شعبده، گنبد، مرغک، گلبرگ، تفنگه، خوشمزه، مطلقِ، رونق، زورق، روشنه، بودنه، شدنه، وهمه، مبهمه، تخممه، گوشمه، عمرمه، خودمه، پشتمه، دشمن، روغن، روشن، گلشن، خوردن، سخن، گفتن، روهم، مبهم، هنری، عطری، دخترِ، دخترهبیشتر...

فته، قحطه، سطلک، نبودِ، غده، عده، جده، بلوک، نک، پشمک، گرمک، نعلک، شمعک، سمعک، فلسک، ورسک، سرک، قندک، فندک، بندک، زردک، ملاک، پلمپ، پنکه، هنکه، سرکه، حکه، چپه، رپه، سگه، حبله، صبغه، حبسه، پلمب، گرمب، خنچه، کمدچه، بخچه، تشتچه، دفنه، دفه، رقصه، فصه، شخصه، سرشه، پسه، هسه، رسه، نفحه، جثهبیشتر...

دِ، ده، که، به، ب، چه، شه، سه، زِ، ز، قبر، مه، یه، له، هه

نودولت، پرقدرت، بگذشته، درنگذشته، نگذشته، درگذشته، نگسسته، ناگسسته، برکنده، نگسترده، سربلند، پررونق، بارونق، پرروغن، سپردنه، زگلشن، نومه، پرگهر، پرگوهر، انگشتر، پیردختر، موجهه، محبته، وابستته، میپرسته، دوبارته، شکایته، صداقته، حسادته، حکایت، صداقت، نجابت، اجابت، نذاشته، نهایت، طراوت، حرارت، صلابت، لیاقت، خشونتهبیشتر...

معوقه، بازنگشته، فرونرفته، روبرومه، پرطراوت، پرحرارت، پرصلابت، باصلابت، بالیاقت، برافراشته، بجامانده، بدخشانمه، بلرزونه، واقعیته، فرونشسته، گرونه، سادگیمه، انگیزتره، ابردولت، قدرقدرت، ابرقدرت، نروفته، کبودگنبد، سفیدگنبد، نالونه، غیرهنری، گوردختر، والاگهر، برونته، بازنجستهبیشتر...

مهارگسسته، غریبونه، متولدشده، تذکردهنده، دستوردهنده، امیددهنده، دردسردهنده، نویددهنده، انتشاردهنده، استمراردهنده، اعتباردهنده، تقاضادهنده، تاییدشده، براندازنده، برقرارشده، سوزاننده، منتشرنشده، تفسیرنشده، مقررشده، منفجرنشده، رهنمودده، ناپدیدشده، استوارشده، پرخواننده، استعمارشده، اتخاذشده، برانگیزاننده، انگیزاننده، شناساننده، فرونگذاردهبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

دختر، رفتن، طاقت، عادت، آهنگ، آدم، آخر، بودن، شکسته، احساس، ترانه، تمام، دیوانه، دنیای، دوباره، دنبال، چشمای، صدای، ستاره، کنار، هوای، برای، دستای، نداره، بهار، روزای، نگاه، مردم، بدون، تموم، دیوونه، بارون، خورشید، نمیشه، همیشه، آتیش، عاشق، بین، قصه، لحظهبیشتر...

دست، بعد، درد، قلب، شب، لحظه، همه، غم، سر، خسته، یاد، اگه، خواب، واسه، جان، های، جای، داره، آخه، مال، حال، یار، راه، آره، عاشق، شده، خود، گل، پر، دور، خوب، روز، خونه، جون، روی، توی، دوست، فکر، دیگه، قصهبیشتر...

منه، سحر، ته، ده، که، به، چه، سه، نه، مه، له، هفته، شبه، عطر، مثل، پر، سر، ور، مهر، دله، دل، گل، ول، هله، فکر، شکل، دیر، سیر، غیر، بین، زین، حیف، دی، کی، پی، نی، می، هی، سفر، قدربیشتر...

شکستن، وجودمه، واکردنه، آتیشمه، خاطرات، عاشقانه، آسمان، عاشقان، آبادانه، انتظار، روزگار، اشتباه، خداحافظ، عاشقونه، آسمون، نمیخونه، پریشون، آرزوی، سرنوشته، آرامش، نازنین، فرشته، منتظر، دلتنگی، آینده، آمده، وابسته، بهونه، زمونه، دیوونهبیشتر...

انتظارتم، بیقرارشم، آشیونم، آشیونت، نمیدیدمت، سرنگران، آرزوهامه، آرزوهای، قرارمونه، امپراطوره، زیباترین، سلامتی، فراموشی، نداشتنه، سرونازه، آشنایه، نمیفهمیه، متنفرم، انفجارم، التهابمبیشتر...

فشارآورنده، انترتینمنت، بازنمانده، بازننمایانده، دلتنگیامه، اونیکهمونده، پدیدارنموده، مهمانومه، چشمانومه، باروونه، قرارگرفتن، نازنینه، التماستم، خاطرخواهتم، عاشقترینتم، قدرتمندانه، غیرتمندانه، سخاوتمندانه، شرافتمندانه، نیرومندانهبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: