کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: فرفره

قافیه ها: 194 نتایج

وروره، خرزهره، طبریه، وگرنه، اگرنه، دفترچه، انگله، محله، بلبله، لگنچه، افگنده، دمنده، خلنده، گزنده، چرنده، لعن، منصه، عربه، ضرب، کلکته، البته، شاکله، آهنه، آژنده، شرمنده، نارو، ساعته، پسره، دوچرخه، غرنده، جنبنده، مقتضی، بزبچه، شوینده، میلرزه، شکنه، دیرنده، ستنبه، گیرنده، گذاره، زواره، دستواره، خماره، نقاره، گزاره، غداره، کتاره، آماره، میایه، بهانهبیشتر...

پسم، ابژه، مرو، خره، جره، مره، سهره، کمره، چکره، خطره، لتره، برمه، ارزه، مرفه، درسه، دربه، حلقه، بخشه، لخته، شنبه، تَن، مزه، کجه، دسته، دگه، لبه، قدح، تپه، قاره، زاره، اسرع، پایه، دایه، ناله، باله، شاخه، قال، وانگه، شاهه، لانه، خانه، کان، کام، باغچه، داسه، باسه، ناگه، طره، نقره، سفرهبیشتر...

ره، نه، مه، و، ژه، وه، گه، ده، ب، پَ

مقرره، مفصله، کردمحله، مجسمه، باهمه، مطلقه، ناخجسته، ماتمکده، صدالبته، نگارنده، شتابنده، ترساننده، بازده، هوازده، درخشنده، فروشنده، نامقتضی، پرپرزده، شکوهنده، شکوفنده، هوخشتره، فیصله، برگیرنده، فواره، سنگواره، جشنواره، دستواره، شبانکاره، مجرمانه، منصفانه، مفسدانه، بچگانه، عربانه، ارغوان، کودکانه، مزدورانه، مظلومانه، مشتاقانه، صرافخانه، ضرابخانهبیشتر...

واگذارنده، محوطه، نمیشکنه، فراگیرنده، نامنصفانه، محققانه، موحدانه، منافقانه، هنرمندانه، گواهینامه، فروافتادگان، نمیشنوه، زندگیمونو، متعلقه، نپژوهیده، نگرانیده، نپناهیده، نگردانیده، برگردانیده، بازگردانیده، یادگیرنده، دربرگیرنده، میانکاله، برنیفشانده، خودشکنانه، ابرمردانه، کفترخانه، اکران، کارشکنانه، کبوترخانهبیشتر...

آمارگیرنده، متملقانه، متعجبانه، متواضعانه، تجددطلبانه، دختربچگانه، انحصارطلبانه، اقتدارطلبانه، مهارگسیخته، افسارگسیخته، اثرگذارنده، تاثیرگذارنده، غیرمنصفانه، آچارفرانسه

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

نفسم، برنگشت، رفتنت، باورم، مادرم، درست، اومدم، انقدر، اینقدر، شکستن، میترسم، بزنم، بیرنگم، میجنگم، میزنم، برسد، برتنت، دیدنت، محاله، کنارم، ندارم، شناختم، نگاهم، خواهد، کنارت، نگاهت، بلاست، میکنم، بمونم، دیوونم، میمونم، میدونم، هنوزم، وجودم، نبودم، غنچه، بچه، نظیره، بهتر، نمیگنبیشتر...

اگر، خبر، مثل، رفتن، سرم، کردم، قلبم، منم، ازم، عشق، همش، نفس، فقط، ازت، آخر، باور، آهنگ، دارم، حالم، بازم، باشم، یادم، آدم، شاید، باید، راحت، طاقت، یادت، عادت، دختر، مردم، کنم، گفتم، خودم، شدم، بود، کوچه، بودن، جونم، بودمبیشتر...

بهت، شهر، چه، شه، به، که، ته، عطر، مرگ، حرف، مرد، سرد، درد، کرد، هر، سر، اگر، گر، در، بر، پر، تر، عمر، قلب، می، شعر، چشم، رنگ، سنگ، تنگ، چند، من، کن، تن، هم، نم، غم، شم، دم، کمبیشتر...

همنفسم، محبتم، شنیدنم، رسیدنش، بینند، ببینمت، میشمارم، رفتارم، نمیذارم، بیخیالم، نمیکنم، ناجوره، کاهدون، نمیتونن، بگذرونم، نمیدونم، نمیتونم، دیگرونت، ثانیه، فاصله، افسانه، آفریدند، مقصرم، بیفتیم، بنوشیم، محتاجیم، میذاریم، آزادیم، نمیکشم، نبریدمبیشتر...

بشکنمش، بیقرارشم، انتظارتم، نمیذاشتم، بسپارمت، آشیونم، آشیونت، ستارگانم، بفهمونم، اولین، متنفرم، بشکافم، کلماتم، ماجرایم، همیشگیم، مهربونیم، نیلوفرینم، عزیزترینم، تنهاترینم، نمیدونستمبیشتر...

ناامیدشدن، بالینتم، فرونگذاردند، بازنگذاردند، بپناهاندند، نپناهاندند، بازنماندند، بازننهادند، بازننمایاندند، انترتینمنت، بازنماندن، بازننمایاندن، بپناهاندم، نپناهاندم، بازننمایاندم، بازننمایانند، نیمدونم، کمالوند، التماستم، خاطرخواهتمبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: