کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: قصه (!qese), قصه (qesseye)

قافیه ها برای: قصه (!qesse)

قافیه ها: 215 نتایج

حسه، بسه، اس، مثِ، مثه، کس، حس، مث، جنس، حرص، کیس، جسم، اسم، مثلِ، مثله، مثل، عشقِ، عشوه، تشنه، چشمه، عشقه، حیفه، بشه، چشم، عشق، حیف، شکوه، سنگ، هدیه، جنگه، بگه، زنده، بده، هق، گرد، تکیه، چکه، سکه، چمه، گرمه، عین، بین، ذهن، زخم، شکل، فکر، بیت، پی، دلِ، کیهبیشتر...

قناس، حماس، جداس، کجاس، شباس، سرکیس، ارگاسم، توچشم، نچشم، زهرچشم، روعشقه، نورچشم، میچشه، وابشه، پرشکوه، پرجلوه، بشکوه، رکورد، بورد، ورزنده، پسورد، خوابن، کیبورد، عاشق، تعین، دوبین، تشکل، چتکه، بفکر، سرعین، کژبین، درضمن، متشکل، همفکر، سوسکه، روبین، ریزبین، تیزبین، بازبنه، وابنه، دادبین، توگریه، تغیر، پرمهر، هیپی، گندله، ویبره، بهل، درپی، بندپیبیشتر...

سه، زِ، ز، چه، شه، دِ، ده، به، قبر، ب، که، مه، یه، له، هه

عاشقاس، تولیدمثل، سرنوشته، سرنوشت، آرامش، اسپیددژ، نامقید، فروبده، گفتاورد، رهاورد، دستاورد، کیلوبیت، باروبنه، آجرشکل، اتکه، توربین، رازبین، کندذهن، روشنفکر، چرتکه، دگرشکل، نامتعین، تغییرشکل، خمیرشکل، دنیابین، بینابین، استنسیل، ابوسهل، معجزه، فرشته، ادله، تایپی، منتظر، دلتنگی، آینده، آمده، وابسته، نامتغیر، بهونه، زمونهبیشتر...

پهلوگرفته، صداگرفته، متولد، غیرممکنه، المپیک، پریشونته، اشتباهت، متفاوته، باواسطه، بزرگمهر، دستگردی، ماهچهره، نمیگردی، دنیاگردی، دریاگردی، صحراگردی، سوزنده، نیازردی، سلامتی، سلامتیه، بازارگرمی، پشیمونی، پریشونی، فراموشی، استفاده، آریامهر، پریزاده، زرآبادی، برآبادی، بهارانهبیشتر...

متصوفه، غبارگرفته، قرارگرفته، آمارگرفته، محمدقاسم، برادرکشی، بیابانگردی، غیرمنتظره، پراستفاده، غیراسلامی، بلااستفاده، فرونشانده، خسروآبادی، سنقرآبادی، مهرآبادی، مرزآبادی، مجیدآبادی، میرآبادی، باقرآبادی، ساعدآبادی، مظفرآبادی، حیدرآبادی، عسکرآبادی، جعفرآبادی، نظرآبادی، صفدرآبادی، اکبرآبادی، استرآبادی، احمدآبادی، اسدآبادیبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

حس، گریه، دل، دلت، میشه، پیش، دیگه، زیر، واسه، دست، لحظه، روز، پشت، چشم، حرف، شده، خود، مگه، بعد، درد، قلب، شب، خوب، اگه، یاد، خواب، همه، غم، خونه، جون، جان، گل، پر، دور، شهر، سر، روی، توی، پای، هایبیشتر...

خودته، لحظه، خنده، دوری، خونه، گوشه، سینه، دیده، سایه، خانه، تازه، خاطره، جاده، عاشقت، عزیز، نمیشه، همیشه، آتیش، خورشید، بین، احساس، شکسته، آهنگ، مردم، رفتن، بودن، آدم، طاقت، عادت، بدون، تموم، دیوونه، بارون، ترانه، تمام، دیوانه، دختر، آخر، دنیای، دوبارهبیشتر...

منه، سحر، سه، چه، ده، به، که، نه، مه، ته، له، هفته، شبه، عطر، مثل، سر، ور، پر، مهر، ول، دله، گل، دل، هله، فکر، شکل، سیر، غیر، دیر، زین، بین، حیف، دی، کی، پی، نی، می، هی، سفر، قدربیشتر...

دیوونه، بارونی، ستاره، بهانه، افسانه، ترانه، اندازه، مثله، آینده، گریزه، کلیده، هلاکه، مقصرم، زندگیشه، آخریشه، نازنین، خوشحالیه، محتاجیم، میذاریم، آزادیم، واکردنه، مسلمه، شکستن، وجودمه، ایمونمه، داغونته، شنیدنه، آتیشمه، عاشقونه، آسمونبیشتر...

نداشتنه، سرونازه، آشنایه، متنفرم، انفجارم، کلماتم، ماجرایم، زیباترین، نمیفهمیه، تهدیدم، همیشگیم، مهربونیم، تماشاییست، برنگشته، روبرومه، بلرزونه، قرارمونه، سرنگران، آبودانه، آرزوهامهبیشتر...

پریشونیه، نااندیشیده، خیابوناییم، انگیزاندیم، پناهاندیم، دربماندیم، برننهادیم، فروننشاندیم، فروننشانیم، متولدشده، تذکردهنده، دستوردهنده، امیددهنده، دردسردهنده، عبوردهنده، بهبوددهنده، نویددهنده، تغییردهنده، تعمیددهنده، هشداردهندهبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: