کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: قلب (qalb)

قافیه ها برای: قلب (!qalbe)

قافیه ها: 215 نتایج

قلبِ، قلبه، جلب، شبِ، تبِ، شبه، لب، شب، تب، ضربه، سربه، درب، کعبه، جعبه، چسبه، چسب، اسب، دبه، تلخ، سنگ، رنگ، تنگ، مرگ، برگ، خنده، کرده، سخته، زخم، غرق، حرف، سر، بند، بعد، مرد، سرد، درد، منه، همه، رفته، خسته، بسته، ته، تن، نم، غم، دم، شهر، سمت، وقت، مستبیشتر...

توقلب، بدقلب، برلب، ضدضربه، بچسب، نچسب، مچسب، برچسب، گشتاسب، میچسبه، پررنگ، مشترک، پرکرده، تفرش، پسرِ، دلبرِ، بپرسه، یذره، دلکنده، بگرده، بگرد، بچرخ، ولخرج، نلنگ، خرسنگ، دفترک، دخترک، عبورِ، همرنگه، فرگرد، زودشرم، اونقد، نیرنگ، نیرنگِ، بیرنگه، میپرسه، بیچرم، ایمیل، میمرد، سالگرد، ناصربخت، بنهفته، پرگنج، چونکه، بگنج، زدست، شبنمِ، نهفته، همدسته، سرتهبیشتر...

به، ب، له، یه، هه، مه، قبر، زِ، ز، چه، شه، سه، دِ، ده، که

شکرلب، نوارچسب، نیکمرد، نیکبخت، پیگرد، اترک، ابرِ، چندهنره، سنگفرش، دستگرد، زیرپرده، یادکرده، شکرخنده، سفرکرده، عقبگرد، فروکرده، اتوکرده، نکوبخت، جوونمرد، گیسوبنده، پیروزبخت، فیروزبخت، نمیارزه، تحصیلکرده، جاویدفرد، گلابدره، خدابنده، خداترس، دنیاگرد، گرانسنگ، نیامرز، جهانگرد، دریاگرد، صحراگرد، آزادکرده، دارابگرد، آزادبخت، انبردست، دارودسته، حیرهبیشتر...

دنیاطلب، کدوتنبل، بزرگمرد، انگیزتره، تکرارحرفه، نوازشگر، دیواندره، بالاخره، برنمیگرده، بیابانگرد، نالونه، گرونه، اشکسته، برهمه، روبرومه، همسفرمه، داغوونه، بیرونه، گذرونه، بهوونه، بلرزونه، دلبرونه، استخونه، بسوزونه، سادگیمه، رگهامه، بدخشانمه، نامتمرکز، صنوبرقد، محوشدهبیشتر...

تجددطلب، تجاوزطلب، استعمارطلب، انحصارطلب، اقتدارطلب، استبدادطلب، غریبونه، قرارگرفتن، یادگرفتن، فرانگرفتن، مهمانومه، چشمانومه، میگذرونه، ناتمومه، باروونه، سراسیمه، بیشینه، تهمینه، نازنینه، مقررداشتن، خودباورانه، اندیشورانه، ناباورانه، سربزیرانه، دلتنگیامه، نکوکارانه، متولدشده، تذکردهنده، دستوردهنده، امیددهندهبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

دست، لحظه، مگه، بعد، همه، خسته، خواب، مال، حال، پای، های، جای، داره، آخه، یار، بار، راه، جان، واسه، اگه، یاد، آره، آخر، عاشق، گل، پر، دور، پشت، غصه، شده، خود، خودت، خوب، روی، توی، خونه، جون، روز، دوست، دلبیشتر...

دختر، آهنگ، آخر، شکسته، رفتن، بودن، آدم، طاقت، عادت، دنبال، دنیای، دوباره، چشمای، صدای، ستاره، کنار، هوای، برای، دستای، نداره، بهار، روزای، نگاه، ترانه، تمام، دیوانه، احساس، مردم، بدون، تموم، دیوونه، بارون، قصه، لحظه، خنده، دوری، خونه، گوشه، سینه، دیدهبیشتر...

منه، سحر، له، به، نه، مه، چه، سه، ده، که، ته، هفته، شبه، عطر، مثل، مهر، ور، سر، پر، هله، ول، دله، گل، دل، فکر، شکل، غیر، سیر، دیر، بین، زین، حیف، هی، نی، می، دی، کی، پی، سفر، قدربیشتر...

واکردنه، شکستن، وجودمه، آتیشمه، داغونته، انتظار، روزگار، اشتباه، عاشقانه، آسمان، عاشقان، آبادانه، خاطرات، خداحافظ، آرزوی، عاشقونه، آسمون، نمیخونه، پریشون، مثله، گریزه، کلیده، هلاکه، فرشته، منتظر، دلتنگی، آینده، آمده، وابسته، بهونهبیشتر...

برنگشته، آشیونم، بیقرارشم، انتظارتم، بادبادکا، آشیونت، نمیدیدمت، آرزوهای، برنمیداره، سرنگران، آبودانه، آرزوهامه، امپراطوره، قرارمونه، نداشتنه، سرونازه، آشنایه، نمیفهمیه، سلامتی، فراموشیبیشتر...

دردسردهنده، عبوردهنده، بهبوددهنده، نویددهنده، تغییردهنده، تعمیددهنده، هشداردهنده، انتشاردهنده، استمراردهنده، اخطاردهنده، اعتباردهنده، پیشنهاددهنده، تقاضادهنده، براندازنده، نابودشده، پرشنونده، فرونشاننده، برانگیزاننده، اونیکهمونده، تهدیدشوندهبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: