کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: قلب (!qalbe),

قافیه ها برای: قلب (qalb)

قافیه ها: 4 نتایج

جلب، صلب، سلب، کلب

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

ول، نل، یل، چل، شل، خل، حل، بل، بلع، کل، تل، سلخ، بلخ، تلخ، ظل، صلی، نلم، ظلم، شلم، سلم، خلف، طلف، جلد، غلط، قلت، غلت، خلط، اب، شبْ، لب، شب، رب، دب، طب، تب، غرب، ضرب، چرب، شرب، حرببیشتر...

دغل، بغل، اقل، مقتل، منقل، صیقل، جعل، دول، دمل، مجمل، جمل، منزل، رجل، جنگل، جدول، ململ، عمل، رمل، مخمل، حمل، غزل، ازل، تنبل، سیجل، امیل، احول، اکمل، امل، افضل، اجل، قلل، مرسل، هیکل، علل، فیصل، اربل، سرگل، خلل، مستاصل، بشلبیشتر...

منتقل، مستغل، لااقل، مستقبل، مزمل، مبتذل، مستعجل، بعمل، لاینحل، چپاول، نوفل، مدلل، محلل، منفصل، محصل، مسلسل، ماحصل، مبدل، ملقب، مذبذب، مرجب، منتجب، میرغضب، لامذهب، منتصب، مجرب، منتخب، بطلب، لامصب، پریشب، لبالب، مرتب، مخاطب، مکعب، حداقل، بامبول، تغزل، درعمل، نامستعمل، پاازلبیشتر...

متزلزل، آنوفل، بوالعجب، چادرشب، نامرتب، مترمکعب، حاصلضرب، آفریدند، آوردند، بینند، بپاشند، نیاورد، نمیگیرد، بنماید، بگشاید، برباید، نسراید، نمیخواهد، میرفیصل، زنبورعسل، بلامحل، کارتابل، سیاهکل، ابومصعب، مرشدنسب، غیرعرب، میرعرب، موحدنسب، منصورنسب، محمودنسببیشتر...

نگرود، گرفتند، ندیدند، بفریبد، بازشمردند، هراسند، علاقمند، نیازمند، نچسیدند، بخشیدند، باریدند، نسنجیدند، نپاییدند، گستراندند، پناهاند، غیرمبتذل، ابوالعجب، ابولهب، نمیمیرد، ندزدندبیشتر...

امیرالمومنین، بازننمایاندن، خواهشمندیم، فرونگذاردیم، بپناهاندیم، نپناهاندیم، بازنماندیم، بازننهادیم، بازننمایاندیم، بازننمایانیم، بازننمایاندم، ناخوشنود، فرانگرفتید، بازننهند، نامیدند، برانگیزند، بازشمارند، بشکافند، بنگارند، براندازندبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: