قافیه ها برای: مرا

قافیه ها: 242 نتایج

ابرا، احرىٰ، بخرا، برا، براء، بزرا، بطرا، بغرا، ب‍ﮩ‍را، تترا، تتریٰ، ثرا، ثرىٰ، جرا، جررا، خورا، درآ، درا، دراه، ررا، زهرا، زهراء، سرا، صحرا، طمرا، ظ‍ﮩ‍راء، عطرا، عفرا، فرا، فطرا، قدراء، قرا، مبرا، مترا، مرعا، مسریٰ، معریٰ، من را، نخرا، نرا، هرا، همراه، ورا، وقریٰ، ِ مرا، پرا، کج را، کمرا، گرابیشتر (قافیه های نزدیک)...

آلگرا، اندرآ، بایقرا، دادسرا، راستگرا، لاشخورا، واجرا، واگرا، کارگرا، کامبرا، کانبرا، دینگرا، پیشابراه، اوپرا، استقرا، جبرگرا، شهرگرا، عقلگرا، فردگرا، مدگرا، نسرا، نگرا، همسرا، همگرا، چپگرا، بسرا، بهمراه، بگرا، ذهنگرا، افسرا، خردگرا، خودگرا، دوگرا، زهدگرا، نوگرا، پوچگرا، چوپرابیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_1

را، راه، آ، آه، با، بجا، بقا، بلا، بنا، تا، جا، جزا، جفا، جلا، حنا، خدا، خفا، خواه، دا، درا، دلا، رضا، زنا، شا، شاه، شفا، شنا، صدا، طلا، فضا، قضا، لا، ما، ماه، نا، ندا، نسا، ها، وا، واه، وتنها، پا، چاه، چرا، کجا، کربلا، کما، گاه، گدا، یابیشتر...

ابزارگرا، بنیادگرا، بیمارسرا، رفتارگرا، نمادگرا، نهادگرا، هنجارگرا، کاروانسرا، تزویرگرا، تصویرگرا، تفسیرگرا، تقدیرگرا، اصولگرا، درونگرا، قانونگرا، اندرآ، حرمسرا، خردگرا، سودمندگرا، عملگرا، فرهنگسرا، مرکزگرا، کانبرا، خودگرا، دادسرا، دانشسرا، ذهنگرا، شهرگرا، ظاهرگرا، عقلگرا، فردگرا، پوچگرا، کامبرا، دینگرابیشتر (قافیه های نزدیک)...

اتحادگرا، استبدادگرا، اعتدالگرا، اقتدارگرا، اقتصادگرا، انتقادگرا، انحصارگرا، تماشاگرا، پدیدارگرا، کاروانسرا، تزویرگرا، تصویرگرا، تفسیرگرا، تقدیرگرا، حرمسرا، درونگرا، رفتارگرا، فرهنگسرا، قانونگرا، مرکزگرا، مهمانسرا، تجددگرا، میلیونا، خسرونیا، خسروپناه، سمندرنیا، هنرمندنیا، آغازنما، بزرگنما، سالارنیا، فرمانروا، فرمانفرما، فولادنیا، مرمرنمابیشتر...

between_paragraphs_2

کاروانسرا، ارواحنافدا، آتشين اژدها، ثروتمندها، مشك فشان از قفا، هندوی اژدها، هفت دختر خضرا، رومی زن رعنا، موفقیتا، وزیر الوزراء، انیس الغرباء، بى طلب و رجا، لالالالالالا، همانی آسمانها، گسسته غوغا، آصف بن برخيا، ارسطلوخيا، امپريال طلا، دامن در زیر پا، شترك بیضا، معتمدآریا، هفت حرف استعلا، ابو علی سینا، ارسطلوخیا، اشياف ماميثا، کاشی بدوبیابیشتر (قافیه های نزدیک)...

آتشين هفت اژدها، اکثریت آراء، بحمد ال‍له تعالىٰ، درفشى كردن خودرا، انتله سودا، بر كار بستن كسی را، هفت پر ثريابیشتر (قافیه های نزدیک)...

ريختنگاه آب در دريا، بلطف ال‍له تعالىٰبیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_3

بعنایة ال‍له تعالیٰ، بعون ال‍له تعالیٰبیشتر (قافیه های نزدیک)...

ندانم بسر زنده ام يا بپا

قافیه های نزدیک: 188 نتایج

صحرا، اما، بلا، تنها، دریا، رها، شبا، صدا، فردا، هرجا، هوا، وفا، بهار، تکرار، قرار، مال، نذار، هزار، اصلا، الان، باهم، برام، تمام، تنهام، جهان، دستام، زمان، سلام، لیلا، جواب، خراب، فریاد، مهتاب، برات، دستات، ساعت، پرواز، براش، یواش

انقضا، بارونا، خداوندا، ماشالا، پاناما، الکلام، والسلام، سینما، خودگرا، خوبیات، سرپناه، عشاقا، ماوا، مغزا، همصدا، چندهزار، گندمزار، نگردان، همراهم، پدرجان، سرفراز، فحشا، فصلا، فعلا، کاسا، یادا، یاهوار، ویتنام، براهت، پنداشت، اندرآ

آه، راه، ماه، آی، بار، جای، حال، دار، سال، مال، وای، پای، کار، کنار، یار، آن، ام، تمام، جان، جانم، دارم، هام، آب، آدم، آمد، باد، خواب، داد، یاد، برات، خاک، هات، از، باز، ناز، است، اشک، باش، کاش

between_paragraphs_4

خداوندا، فرانسوا، فرمانروا، کلاهبردار، فریادا، تصویربردار، فروشگاه، انقضا، کانادا، پرورشگاه، ابدا، اساسا، اعضا، اعطا، اقلا، امضا، انگا، اولا، بارونا، سروصدا، اطاعت، اوباما

آسیابدار، سیاستمدار، شریعتمدار، محمدجواد، خسرونیا، پرورشگاه، تصویربردار، تفسیربردار، تقدیرمدار، فرمانبردار، کلاهبردار، آفتابگردان، انبارگردان، بخارافشان، جوهرافشان، روانگردان

کاریکاتوروار، آسمانخراش، فروردینگان، آزمایندگان، برگشتگان، خوانندگان، ربایندگان، شورانندگان، فروننشان، نمایندگان، گشایندگان، واردشوندگان، باورمندان، جواهرنشان، شکافندگان، فریبندگان، پرورندگان، پناهندگان

between_paragraphs_5

واردشوندگان، برانگیزانندگان، برپاکنندگان، تغییردهندگان، دستوردهندگان، ربادهندگان، سزادهندگان، عبوردهندگان، ناشکنندگان، هشداردهندگان، یاددهندگان، دست و دهن آب كشان، نظردهندگان

اعتباردهندگان، برانگیزانندگان، تغییردهندگان، دستوردهندگان، عبوردهندگان، پنج و شش و هفت و چ‍ﮩ‍ار، سی م‍ﮩ‍رۀ ماه صیام، رشیندۀ دام هشینان

اعتباردهندگان، قراى صاحب طيلسان

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu el tr az kk eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: Like us on Facebook

results_right
results_after_content