کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: میکروفون

قافیه ها: 119 نتایج

زبرون، تعفن، تحصن، سرگردونه، تفنن، تسنن، تفرعن، گرامافون، تعاون، فراماسون، توازن، خیابون، تغابن، چشامون، دستامون، تباین، تقارن، تلفن، بهشون، شمعدون، کوبیدن، اسمون، یادتون، بازیکن، میلیون، فراکسیون، ویراستن، بربکن، وابکن، کمککن، تمکن، برنکن، گرمکن، برمکن، متمکن، زونکن، بیشترکن، وانکن، وامکن، ویلسون، نیلسون، جفرسون، نردبون، اولسون، میسون، جیسون، لیسبون، داوسون، شاهسون، هامسونبیشتر...

قافبن، ناصربن، روبن، کوربن، سوربن، تیزکن، بیبن، حصن، گلدون، گلبن، بکن، برون، سخن، همچون، خزون، نکن، مکن، سرکن، ویرون، هون، سون، بون، اعین، داغون، کاربن، خاربن، بالکن، واکن، ژاپن، جامون، کارتن، بارون، ناخن، سلفون، وینستون، نرون، میلیون، لیون

چون، بن، کن، کُن، تن، ان

تلون، تصورکن، استغفارکن، کدومشون، نکوبیدن، تدین، چندمیلیون، مدالیون، نیاراستن، فروبکن، هاینکن، کارنکن، فرونکن، فرومکن، سیمسون، تایسون، مندلسون، اندرسون، مدیسون، هریسون، تریبون، هاریسون، تریلیون

خاطرهامون، ابرتقارن

قافیه های نزدیک: 171 نتایج

نترسم، تبسم، تمیزم، تقدم، اومدم، نامردم، تحکم، ترنم، تختم، دلبرم، تعلم، تظلم، تورم، سفرم، نترم، ترحم، بنازم، فراقم، تصادم، تراکم، زبانم، تلاطم، نگارم، دلدارم، بلالم، مهارم، بهارم، انارم، اوبالم، ایبالم، تزاحم، جونُم، ندونم، بارونم، ارزوم، عزیزُم، طالبم، بچینم، نشینم، میدومبیشتر...

بتند، بسنب، قبرکن، نتند، نسنب، مسنب، نفرم، ناخنک، ساولون، آیکون، راکون، مارلون، تازسم، روسم، هیگسن، پرکن، میخوم، دوم، کدوم، کنُم، مویم، مویوم، گلم، حرم، کوهم، بدیمن، هفتم، شووم، پرسم، گشتم، دشتم، شستم، کژدم، پنجم، گندم، صدم، مردم، یکم، تموم، آخوندبیشتر...

گنج، غنج، کنج، پنج، برنز، انس، عنف، گنگ، جند، گند، کند، تند، لند، کنت، خنک، ثمن، یمن، حزن، کون، لون، گشن، حسن، جبن، رکن، تو، رو، و، شخم، تخم، صوم، دوم، نوم، فرم، جرم، گرم، غرم، سقم، شُم، سم، جمبیشتر...

بدنمو، رفتنمو، کمرمو، میزنن، میبندم، میگردم، غرورمو، وجودم، میدونمو، احساسمو، احساسم، سراغتو، لجبازم، مملکتُم، پرتحکم، نوزدهم، دوازدهم، زدناتو، متلازم، پرتراکم، پرتلاطم، متراکم، پریشانم، سزاوارم، آسمونو، پریشون، سرنوشتو، آهنگتو، زندگیمو، سرزمینبیشتر...

فرورفتند، سرنوشتمو، التماسمو، کیخسرو، گفتنیامو، آرزوهامو، دلخوشیهامو، دلتنگیامو، تنهاییامو، رویاهاتو، روزامونو، شنیدنشو، نبودنتو، ژکوندتو، زسرزمین، نرسیدیم، محتاجشیو، متحیر، آلبالوپلو، لوبیاپلوبیشتر...

درنگرفتند

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: