کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: نیستی تو نه (!nistitona)

قافیه ها: 194 نتایج

نسپوخته، خجوله، بگزره، خودآموخته، بازآموخته، ناآموخته، نشنوه، ناموجه، جاروچه، برآشفته، درخشنده، فروشنده، شکوهنده، شتابنده، ترساننده، مجسمه، باهمه، ماتمکده، مومنانه، مجرمانه، منصفانه، مفسدانه، کاهلانه، خردورزانه، جمکران، بچگانه، ناردانه، دفترخانه، سرسختانه، عربانه، ارغوان، کودکانه، الکنانه، مزدورانه، مظلومانه، پلیکان، مشتاقانه، صرافخانه، ضرابخانه، آفتابخانهبیشتر...

بیهوده، سپوخته، سنقره، غوله، اوله، فسرده، آموخته، لوزه، خوزه، موجه، خروسچه، فروشه، خاکروبه، شکنه، لعن، آهنه، وگرنه، اگرنه، جنبنده، چرنده، شرمنده، تاقچه، انگله، محله، میلرزه، یوسه، عربه، ضرب، مرغانه، خلکان، بتانه، هفتگانه، بهانه، پیمانه، چمانه، سمانه، فرغانه، ویرانه، گردانه، مردانه، همخانه، غمخانه، طلبانه، گرکان، کران، دودلانه، گوکان، بوکان، شادیانه، آسمانهبیشتر...

دونی، سرمه، کله، کوله، نقره، سفره، طره، سوژه، صفه، پوسه، خفته، توبه، کوکه، تَن، برمه، شنبه، تم، مرو، حلقه، شقه، مرفه، بخشه، درسه، ارزه، مره، خطره، خره، جره، لخته، دربه، مزه، خزه، کجه، کسه، دسته، دگه، لبه، قدح، تپه، چانه، مانه، لانه، خانه، کان، وانگه، شامه، کام، پایه، دایه، باغچهبیشتر...

نه، مه، ره، و، ژه، وه، گه، ده، ب، پَ

کارآموخته، غیرموجه، نمیشنوه، نمیشکنه، یادگیرنده، دربرگیرنده، فراگیرنده، واگذارنده، محوطه، نامنصفانه، محققانه، موحدانه، منافقانه، خودشکنانه، ابرمردانه، کفترخانه، اکران، کارشکنانه، هنرمندانه، کبوترخانه، مسیولانه، سبکبالانه، برنیفشانده، گواهینامه، میانکاله، برنگماشته، انگاشته، بارونیباسه، فروافتادگان، جانیفتادهبیشتر...

آمارگیرنده، اثرگذارنده، تاثیرگذارنده، غیرمنصفانه، متملقانه، متعجبانه، متواضعانه، تجددطلبانه، دختربچگانه، انحصارطلبانه، اقتدارطلبانه، مهارگسیخته، افسارگسیخته، آچارفرانسه

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

نمیکنم، شنیدنم، همنفسم، محبتم، رسیدنش، بگیرمش، دزدند، بینند، بمیرند، ببینمت، یادآور، میشمارم، بیخیالم، رفتارم، نمیذارم، کرواتم، ناجوره، نمیتونن، کاهدون، بگذرونم، نمیدونم، نمیتونم، دیگرونت، ثانیه، فاصله، افسانه، آفریدند، بیفتیم، بپوشیم، بنوشیمبیشتر...

میکنم، پیچد، انقدر، اینقدر، شکستن، تشنم، میزنم، بیرنگم، میجنگم، میترسم، باورم، مادرم، نفسم، اومدم، برنگشت، شدند، برسد، رفتنت، دیدنت، برتنت، درست، میایه، محاله، بخوانم، کنارم، شناختم، شرمسارم، ندارم، نگاهم، جداشم، خواهد، کنارت، نگاهت، بلاست، بمونم، دیوونم، میمونم، میدونم، هنوزم، وجودمبیشتر...

دختر، کنم، مردم، گفتم، خودم، شدم، بود، اگر، خبر، مثل، رفتن، منم، سرم، کردم، قلبم، ازم، عشق، همش، نفس، فقط، ازت، آخر، باور، آهنگ، حالم، دارم، بازم، باشم، یادم، آدم، شاید، باید، طاقت، راحت، یادت، عادت، کوچه، بودن، جونم، بودمبیشتر...

بهت، شهر، چه، شه، به، که، ته، عطر، مرگ، حرف، مرد، سرد، درد، کرد، هر، سر، اگر، گر، در، بر، پر، تر، عمر، قلب، می، شعر، چشم، رنگ، سنگ، تنگ، چند، من، کن، تن، نم، غم، هم، شم، دم، کمبیشتر...

آشیونم، بیقرارشم، بنشاندم، بفشاندم، انتظارتم، نمیذاشتم، بشکنمش، ببینیمش، دراومد، آشیونت، بسپارمت، ببینتت، ستارگانم، برنمیدارم، بفهمونم، اولین، نیلوفرینم، عزیزترینم، تنهاترینم، بشکافمبیشتر...

باهامن، ناامیدشدن، فروننشاندن، بازنماندن، بازننمایاندن، ترسوندنم، میچرخونم، نیمدونم، ارامشم، گذروندم، بپناهاندم، نپناهاندم، فروننشاندم، نمیخوادم، بازننمایاندم، التماستم، خاطرخواهتم، بالینتم، عاشقترینتم، بچرخونشبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: